Biline 2 – tiedolla johtaminen

Heikki Kaakinen

Kokkolan suurteollisuusalue ja satama ovat ainutlaatuinen kokonaisuus Pohjoismaissa monella mittarilla tarkasteltuna. Alue on tunnettu pitkän aikaa kiertotalouden edelläkävijänä. Tehtaat ovat hyödyntäneet toistensa teollisia sivuvirtoja jo 50 vuotta. (Kokkola Industrial Park, 2020.) Biline –hankkeissa kehitetään digitaalista kokonaiskuvaa alueella tapahtuvista toiminnoista turvallisuuden ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Vuoden 2019 lopussa päättyneessä Biline-hankkeessa luotiin Kokkolan suurteollisuusalueella liikkuvista koneista, laitteista ja ajoneuvoista sekä ihmisistä digitaalinen turvallisuuden kokonaiskuva. Uusinta turvallisemman työympäristön mahdollistavaa tunnistusteknologiaa pilotoitiin kenttäkokein, joissa etsittiin avarakatseisesti toimivia ratkaisuja teollisuuden turvallisuusympäristön kehittämiseksi Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa teollisuusyrityksissä. (Biline-hanke, 2018.)

Biline2-hankkeessa jatketaan aikaisemman hankkeen kokonaiskuvan kehittämistä ja keskitytään erityisesti tiedolla johtamisen sekä älykkään tiedonhallinnan teemoihin. Näillä menetelmillä tehostetaan erityisesti toimintaprosessien läpimenoaikaa, joka on kriittinen menestystekijä logistiikan solmupisteissä ja tuo suoria säästöjä kaikille ketjun toimijoille.

Mitä on tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtaminen on toiminnan ohjaamista ja päätöksien tekemistä tietoon perustuen. Tieto voi tulla eri lähteistä organisaation sisältä tai sen ulkopuolelta. (Yrjölä, 2018.) Sir Francis Bacon on kirjoittanut tiedon olevan valtaa. Latinankielisen lauseen ”Man et ipsa scientia potestas est” voi tulkita seuraavasti: osaaminen ja perehtyneisyys parantavat suorituskykyäsi, tekevät sinusta hyötysuhteeltaan paremman toimijan, joka päihittää tehottomammat kilpailijat (Viestinnän proffa -blogi, 2016). Tietoon pohjautuva päätöksenteko on perusteltua ja kestävää.

Älykkäitä tiedonhallinnan menetelmiä, kuten tiedon analysointia ja koneoppimista, käyttäen voimme luoda reaaliaikaista tilannekuvaa, visualisoida historiadataa ja luoda ennustemalleja tiedolla johtamisen avuksi. Yhteisen tiedonjakamisen ja ajantasaisen operatiivisen tiedolla johtamisen kautta alueella toimivien yritysten toiminta tehostuu, kun kaikilla toimijoilla on käytössään sama reaaliaikainen tieto alueen tapahtumista, sekä proaktiivinen tieto siitä, mitä lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tiedon jakaminen avaa alueella tarvittavan yhteisen kommunikaatiokanavan niin alueen perustoimintaa tekevien toimijoiden kuin myös muulle alueella säännöllisesti operoivalle palveluverkostolle, kuten raideliikenne, kuljetusliikkeet ja viranomaistahot. Näin teollisuusalueen liikkuvat osat, eli palvelut ja toiminnot, toimivat sujuvassa yhteistyössä ja ennakkoon suunnitellulla tavalla.

Lähteet:

Biline-hanke, “Use cases”, 2018, Centria-ammattikorkeakoulu. Www-dokumentti. Saatavilla: http://projekti.centria.fi/data/liitteet/36ce44f328a746f1be1292276ebb840a.pdf. Luettu 14.4.2020. Kokkola Industrial Park. Verkkosivusto. Saatavilla: https://www.kip.fi/.Luettu 14.4.2020.

Yrjölä, M. 2018. “Päätöksen tekemisen vaikeudesta”. Tampereen yliopisto. Verkkosivusto. Saatavilla: https://vaikuttaja.uta.fi/paatoksen-tekemisen-vaikeudesta/. Luettu 14.4.2020.

Oulun yliopisto,2016. Viestinnän proffa –blogi: “Tieto on valtaa, mutta miksi?” Verkkosivusto. Saatavilla: https://www.oulu.fi/blogs/tieto-on-valtaa. Luettu 14.4.2020.

Heikki Kaakinen
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 575 4786

Facebooktwitterlinkedinmail