Centria pelillistämisen ja toiminnanohjauskoulutuksen etulinjassa

Hannu Kari

Opiskelijoita ERPsim-luokassa

Centria-ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikkö on hyödyntänyt opetuksessa ERPsim-simulaatiopeliä jo vuosien ajan. Opiskelijat pitävät pelaamisesta; joskus on jopa pyydetty jatkamista luentoajan päätyttyä. Lisäksi oppimistulokset ovat hyviä.

Pelin hyödyntäminen Centrialla

Aidon SAP-toiminnanohjausjärjestelmän sisällä toimiva peli otettiin käyttöön alun perin toiminnanohjaus-koulutusohjelman työkaluksi opettamaan järjestelmän käyttöä ja toimintaa työelämässä. Myöhemmin sitä on käytetty menestyksellä myös muussa liiketalouden opetuksessa.

Käyttöä löytynee myös muualta: esimerkiksi tekniikan alalla toiminnanohjausjärjestelmien käyttökokemus on arvostettua rekrytointitilanteissa, ja organisaation eri toimintoja ja tietojärjestelmiä yhden kokonaisuuden alle yhdistelevät toiminnanohjausjärjestelmät ovat käytössä kaikilla aloilla. Esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmät kuuluvat tähän joukkoon, kuten centrialaisille tuttu Peppikin.   

ERPsim-pelit

ERPsim ei ole vain yksi peli vaan perhe erilaisia ja eri tilanteisiin sopivia pelejä. ”Perinteiset” liiketoimintasimulaatiot keskittyvät esimerkiksi teollisen yrityksen toimintaan, kuluttajatuotekauppaan tai logistiikkaan. Peliperhe laajenee myös muille elämän aloille. Vuonna 2022 esiteltiin peli, jossa tarkoituksena on minimoida yrityksen hiilidioksidipäästöjä ja pitää samalla liiketoiminta kannattavana.  Hetki sitten julkaistiin myös digitalisaatiopeli, jossa ajatuksena on tutustua teknologian suomiin tapoihin tehostaa organisaation toimintaa sähköisiä työkaluja hyödyntämällä. Tulossa on myös esimerkiksi peli, jossa pyritään ohjaamaan apua mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti luonnonkatastrofialueelle avustusjärjestön työntekijän roolissa, tietysti järjestön toiminnanohjausjärjestelmää hyväksikäyttäen.  

Kansainväinen yhteistyö

Yhteistyö ERPsim-pelin kehittäneen HEC Montréal -kauppakorkeakoulun ja Centrian välillä on tiivistynyt. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi pelin kehittämisen ja tutkimuksen tiimoilta. Centria on esimerkiksi ollut keväästä 2020 HEC Montréalin alla toimivan ERPsim Labin referenssikorkeakoulu Pohjoismaissa, ja sitä kautta on saatu yhteyksiä alueen muihin toimijoihin. Se sopii hyvin johtavan SAP Next-Gen -korkeakoulun rooliin, jonka Centria sai 2018 SAP Next-Gen laboratorionsa ansiokkaan toiminnan myötä ja joka on myös HEC Montréalilla.  Yhteistyö muiden toiminnanohjausopetusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa on tiivistä, ja uusia kumppaneita haetaan koko ajan. Yhteistyön kautta tulee myös kansainvälistä näkyvyyttä ja kansainvälistä mainetta laadukasta toiminnanohjauskoulutusta tarjoavana korkeakouluna.

Tarve työmarkkinoilla

Toiminnanohjauksen koulutusohjelma vastaa työmarkkinoiden valtavaan osaajien tarpeeseen.  Helsingin seudun kauppakamarin tuoreessa tiedotteessa todetaan, että ”Työntekijöitä tarvitaan erityisesti tekniikan, kaupan, hallinnon ja oikeustieteen, palvelualan ja tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla”. Tämän lisäksi järjestelmätoimittaja SAP on arvioinut, että tämän vuosikymmenen aikana on tarve löytää 300 000 uutta toiminnanohjausjärjestelmien osaajaa pelkästään Euroopan, Afrikan, ja Lähi-Idän alueelle. Erityisen suuri ja akuutti tarve on kotimaisia kieliä osaaville asiantuntijoille. Tämä on kuultu Centrian kanssa yhteistyötä tekeviltä yrityksiltä. Siksi mahdollisuus opiskella toiminnanohjausjärjestelmien perusteita eri koulutusohjelmissa olisi hyödyllistä.

ERPsim-peleihin voi tutustua osoitteessa   https://erpsim.hec.ca/

Hannu Kari
Lehtori, liiketalous
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 040 358 3438

Facebooktwitterlinkedinmail