Digiosaaminen työkyvykkyyden tukena

Sami Huhtakangas

Vasemmalla hankkeen rahoittajien logot, oikealla käsi ohjaamassa tietokoneen hiirtä.

Digitaalinen osaaminen ja uusien taitojen omaksuminen on korostunut työelämässä erityisesti viime vuosina kiihtyneen digitalisaation johdosta. Muutoksen vauhti on ollut niinkin nopea, että Digi- ja väestötietoviraston (2021) mukaan digitaalisen siirtymän vauhdissa on ollut monin tavoin haastavaa pysyä yksilön tahdosta ja mielenkiinnosta riippumatta.

Vaikka käytännössä jokainen osaisi päivittäisellä käytöllä hallita digitaalisia ohjelmia ja välineitä, niiden soveltaminen työelämässä voi olla haasteellista. Vastuu oman osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä on suuri (Digi- ja väestötietovirasto 2021).

Työelämän digitaitovaatimukset muuttuvat jatkuvasti, mutta ne opitaan osin myös työtä tehdessä. Taitavastikin digitaidot omaava henkilö voi kuitenkin työelämään hypätessä kokea tarvittavat ohjelmistot haasteellisina, jos niitä ei osaakaan käyttää vaaditulla tavalla. (Digi- ja väestövirasto 2022.)

Sytykkeen ja Centrian toteuttaman Digiosaamisella työelämään -hankkeen tarkoituksena oli tarjota valmennusta, tukea ja oppimisympäristöjä sen kohdehenkilöille.  Hankkeen kohderyhmänä olivat työttömät työnhakijat sekä media- ja digialoja opiskelleet työuransa alussa olevat henkilöt. Tuttavallisemmin DOT:ksi kutsutussa hankkeessa tavoitteena oli digitaitojen lisäksi myös kohentaa kohderyhmän sosiaalista työkyvykkyyttä.

Digipajatoiminnan käynnistäminen

Hankkeen myötä Sytykkeen toimitiloihin perustettu Digipaja toimii tuettuna oppimisympäristönä sekä työtilana, jossa voidaan toteuttaa aitoja media- ja digialan työtehtäviä esimerkiksi yhteistyökumppaneille. Digipajan tuotteistamisesta ovat vastanneet Sytykkeeltä projektipäällikkö Jaakko Nygård sekä hanketyöntekijä Marjaana Pihlajamaa.

Tähän saakka Digipajalla tehdyt toteutukset ovat olleet monipuolisia ja mukailleet alan trendejä. Hankkeeseen osallistuneiden työtehtävät vaihtelivat pelialan julkaisuihin liittyvistä videokuvauksista tuotekuvauksiin, laitetestauksiin ja artikkeleiden kirjoittamiseen. Myös www-julkaisuja ja eri somealustoja on otettu haltuun. Käytettävä laitteisto ja erityisesti media-alalle tyypilliset ohjelmistot tulivat työtehtävien ohessa osallistuneille tutuiksi, ja jo taidot omaaville se toimi arvokkaana käytännön kokemuksena.

Projektipäällikkö Nygård (2023) Sytykkeeltä toteaa, kuinka lyhyessä ajassa DOT-hankkeessa on onnistuttu pääsemään eteenpäin. ”Kun hanketta käynnistettiin syksyllä 2021, lähtökohdat olivat maailmantilanteen vuoksi hieman ongelmalliset. Korona painoi päälle ja maailmanlaajuinen komponenttipula toi omat haasteensa. Emme meinanneet saada tarvittavia tietokoneitakaan osallistujille, jotta hommat saataisiin rullaamaan”. Nygård (2023) jatkaa: ”Koronatilanne jännitti myös sikäli, että tulemmeko saamaan hankkeeseen asiakkaita. Pikkuhiljaa palaset alkoivat kuitenkin loksahtaa paikalleen. Piste, jossa olemme nyt hankkeen lopussa, on sellainen, että voin hyvillä mielin sanoa, että tässä on onnistuttu. Tälle palvelulle on tarvetta.”

Käytännöllä digiosaamista kehittäen

Hankkeessa on keskitytty erityisesti digi- ja media-alan osaamiseen. Aloilla korostuu erilaisten digitaalisten ohjelmien hallinta ja luova ratkaisukyky. Ne ovat juuri sellaisia taitoja, joille työelämässäkin on kysyntää. Centrialla järjestetyt työpajat olivat merkittävässä osassa DOT-hankkeessa edistettäviä toimenpiteitä. Kehittymishaluiset osallistujat saivat päivittää osaamispalettiaan osallistumalla erilaisiin työpajoihin, joita järjestettiin esimerkiksi 3D-mallintamiseen, ohjelmointiin sekä peli-, ääni- ja graafiseen suunnitteluun liittyen.

Hankkeen Centrian toiminnasta vastannut Murto (2023) havainnoi, kuinka projekti on onnistunut vastaamaan kohderyhmän tarpeisiin. ”On ollut hienoa huomata, kuinka erilaisista taustoista tulevat osallistujat usein ylittävät itsensä osallistuessaan hankkeen toimenpiteisiin. Näin hanke tukee osallistujan itsetuntoa ja minäpystyvyyttä.”

Hankkeella pyrittiin myös tiivistämään yhteistyötä Sytykkeen sekä media- ja digitalisaatioalojen oppilaitosten ja yritysten kanssa. Nygårdin (2023) ja Murron (2023) mukaan yhteistyö onkin ollut erinomaisen toimivaa ja sitä pyritään jatkamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Digiosaamisella työelämään -hanketta rahoitettiin Euroopan sosiaalirahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen kesto oli 1.9.2021-31.10.2023 ja sen toteutuksesta vastasivat Sytyke ja Centria-ammattikorkeakoulu.

Lähteet

Digi- ja väestötietovirasto. 2021. Digi tuli töihin – nämä ovat työntekijän 5 tärkeintä digitaitoa. Tiedote. Saatavissa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/digi-tuli-toihin-nama-ovat-tyontekijan-5-tarkeinta-digitaitoa?publisherId=3777&releaseId=69917513. Viitattu 5.7.2023.

Digi- ja väestötietovirasto 2022. Digitaitoraportti. Raportti. Saatavissa: https://dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva. Viitattu 24.7.2023.

Murto, M. 2023. Henkilökohtainen tiedonanto. 25.8.2023.

Nygård, J. 2023.  Henkilökohtainen tiedonanto. 31.8.2023.

Sami Huhtakangas
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 050 301 6596

Facebooktwitterlinkedinmail