Gemenskap och välmående i Villa Rosenlunden

Katja Jankens

Människorna bakom företagarhuset Villa Rosenlunden i Jakobstad – huset med stort hjärta – brinner för välmående. Att gemenskapen i Villan är ytterst viktig för dem är naturligt, och något de satsar på.

Samlingspunkt för välmående

I projektet Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina (finansierad av Arbets- och Näringsministeriet och Södra Österbottens förbund) har vi besökt ett företagshus i Jakobstad. Maria Andersson är hyresvärd och spindeln i nätet i Villa Rosenlunden, där företagare inom hälsa och välmående erbjuder sina tjänster. Villan växte fram från det nätverket Maria hade runt sig tack vare många år i branschen, och efter ett maffigt projekt är villan nu fylld med både heltids- och deltidsföretagare inom samma bransch. De flesta av företagarna har hittat till Villan via nätverken och djungeltrumman.

Alla företagare i Villans gemenskap har naturligt nog olika livssituationer och arbetssätt, och det är viktigt att hitta lösningar som tar alla i beaktande och utveckla konceptet på ett sätt som möjliggör både personlig utveckling samt bredare samarbete.

Den viktiga gemenskapen

Även om pandemiåren varit tuffa för företagarna och Villan, har de haft stöd av varandra och branschkollegor att diskutera med under utmanande tider. Tillsammans ordnar man nu t.ex. husmöten, där man väljer en värdinna/värd åt gången som berättar om sig själv och sitt arbete. Dessa möten bidrar till nya samarbeten och skapar djupare kännedom om kollegorna.  Hos Villa Rosenlunden har man mycket annat på gång också för att stärka gemenskapen ytterligare, bl.a. gemensamma luncher, julfest och workshoppar. Att hålla igång en aktiv och fungerande gemenskap kräver både tid och engagemang, men Maria är mån om att satsa på det i Villan.

Företagarna i Villan uppskattar den tillåtande och stöttande atmosfären i huset. Man accepterar varandras olikheter och kompletterar varandras kompetens. Att man inte själv behöver kunna allt utan kan få stöd och hjälp av varandra ses som en mycket viktig aspekt i gemenskapen. Alla får utrymme för sina egna styrkor. Det krävs naturligtvis ett självledarskap i detta sammanhang, och alla behöver bidra till en fungerande helhet. Alla i huset väljer själva hur mycket man själv vill satsa och använda gemenskapen och hur ofta man är på plats i huset, och därför är de gemensamma stunderna väldigt värdefulla.

Mycket satsas på att känslan i huset och hos alla är välkomnande och varm, det finns utrymme och förståelse för helheten hos människan. Kunderna möts på samma sätt som företagarna ser på varandra, känslan ska komma inifrån för att man ska kunna förmedla den till andra.

Ett mervärde för kunden skapas redan genom att man finns i samma hus, men samtidigt är det ett oersättligt mervärde för företagarna i villan också, de har möjlighet att utveckla sig själva samtidigt.

Maria och Lise-Lott Löfs, som har sin mottagning i Villan påpekar att man utvecklas mera i en gemenskap, och påminner om att kaffepauserna är viktiga, att se och bry sig om varandra är ett viktigt element i en gemenskap. Det är skönt att komma till mottagningen när det känns som en själslig fristad för dem som jobbar där, kraven lämnas utanför och man kommer in precis som man är.

Ingen konkurrens i Villan

I Villan finns företagare inom samma bransch, men de som erbjuder samma behandlingar ser inte varandra som konkurrenter, utan istället stöder de varandra och har olika bakgrunder och olika infallsvinklar i ämnet.  Kunden är alltid i fokus, och det viktigaste är att kunna erbjuda det som kunden behöver. Genom att man känner varandras styrkor i huset kan detta förverkligas.

För kunden kan det också vara svårt att veta var ens problem har sin början och vilken behandling man egentligen behöver, och genom en ny tjänst, en behovskartläggning, vill man analysera just detta för att kunna erbjuda kunden rätt stig inom behandlingarna och i framtiden kunna erbjuda helhetslösningar för kunderna.

Hur kan man med enkla medel påverka sitt välmående?

Maria och Lise-Lott påminner alla, oberoende av var man jobbar, att tänka på både den mentala och fysiska återhämtningen varje dag, både musklerna och tanken behöver få slappna av. Bra att komma ihåg är att fysisk träning är avslappnande, det gäller bara att hitta sin egen form för det. Också under arbetsdagen är det viktigt att ta korta pauser, eftersom hjärnan fungerar på olika sätt under dagens lopp. För en del kan förmiddagen vara bäst för kreativt arbete, medan det för andra kan vara kvällstid. Därför är planering av stor vikt, var och en behöver hitta det som är mest effektivt för just en själv. Våga alltså vända blicken inåt och hitta ditt bästa sätt.

Det är bra att komma ihåg att arbetstiden inte blir effektiv av att inte ta pauser, man kan behöva stiga upp och röra på sig med ca 20–40 minuters mellanrum. Man ska dock alltid lyssna på den egna kroppen och de egna behoven. Och har man t. ex. många tankar som snurrar och har svårt att släppa dem, är ett bra tips att skriva ner dem någonstans och släppa dem för stunden. Visste du t.ex. att du har ca 90 000 tankar dagligen, och 90% av dem är samma som dagen innan, så bara 10% av tankarna är nya?

Till alla distansarbetare riktas en uppmaning om att söka sig till en gemenskap, eftersom vi alla behöver inspiration, och en möjlighet att dela vår vardag med andra. Jobbar man enbart ensam på distans fastnar man lätt i sin egen bubbla. Man ska aldrig underskatta gemenskapens kraft, sociala sammanhang är av oerhörd vikt och får inte glömmas bort i samhället.

Katja Jankens 
FUI-expert 
Yrkeshögskolan Centria
Tel. 050 565 0473

Facebooktwitterlinkedinmail