Lukijalle

Hyvä lukija, silmiesi edessä on Centria-ammattikorkeakoulun uusin aluevaltaus Centria Bulletin. Centria Bulletin on verkkolehti, jossa yhdistyy monta ajankohtaista korkeakoulumaailmaa koskevaa ja koskettavaa teemaa.

Tällaisena tärkeänä teemana ja tehtävänä voidaan mainita ammattikorkeakoulun rooli aluevaikuttajana. Centria Bulletin tarjoaa yhden lisäkanavan asiantuntijoidemme tietotaidon levittämiseen ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Tähän liittyen Centria Bulletin tarjoaa hyvän välineen meidän asiantuntijoillemme kertoa omaan asiantuntemusalueeseen liittyvistä kehitystehtävästä ja tutkimuksellisista suunnista.

Tämä nyt silmien eteen avautuva ensimmäinen Centria Bulletin on hyvä esimerkki siitä, miten kootusti voidaan kaikkien nähtäväksi tuoda ajankohtaisia tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaan liittyviä kokonaisuuksia. Jo sillä, että lukija tutustuu sisällysluetteloon, saa ajankohtaisen kuvan aiheista ja aihealueista, joihin ja joita Centriassa sillä hetkellä kehitetään ja panostetaan.

Esimerkkinä tuosta tämä julkaisu avaa erittäin valaisevalla tavalla digitaalisuuden, esineiden internetin, simulaatioiden alueelta nousevaa ja meitä kaikkia koskevaa toimintaympäristöä. Tuota toimintaympäristöä jossa työelämässä jo toimitaan ja minne Centriassa opiskelevat ja valmistuvat osaamisensa vievät. Tuon ohella on tärkeää pohtia mitä mahdollisuuksia tuo ympäristö itse opetukselle tarjoaa ja jota opetuksessa voidaan ja on mahdollista hyödyntää. Voiko yhdessä lehdessä kattavammin aihetta avata ja ajankohtaisempaa teemaa, kysyn vaan?

Jatkossa Centria Bulletin voi joissakin numeroissaan keksittyä yhteen valittuun teemaan, mutta kuten tässä huomataan voivat teemat liikkua opetuksesta digitalisaation kautta vaikkapa johtamiseen. Tuota voidaan kutsua tämänhetkiseksi ajatukseksi lehden ideasta, mutta jonka lopullisen linjan ja suunnan aika tulee näyttämään.

Olen iloinen ja ylpeä siitä, että Centria tämän uuden julkaisukanavansa kautta on mukana siinä kehityksessä mihin suuntaan korkeakoulua on syytä kehittää. Haluankin tässä yhteydessä kiittää kaikkia tämän julkaisun kokoamisessa mukana olleita, niin kirjoittajia, toimituskuntaa kuin muutenkin lehden todeksi tekemisessä mukana olleita. Uskon, että Centria Bulletin palkitsee kirjoittajiensa ohella meidät kaikki ja erityisesti artikkeleiden lukijat.

Olen varma, että Centria Bulletin tarjoaa lukijoilleen mielenkiintoisia, mieleenpainuvia, ajatuksia herättäviä ja uusia ideoita synnyttäviä lukukokemuksia.

Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Kari Ristimäki
Rehtori, Toimitusjohtaja
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Facebooktwitterlinkedinmail