Mihin katosivat IT-alan naiset (hetkeksi)

Leena Toivanen

Kun sinulta kysytään, kuka on tärkein IT-alan vaikuttaja maailmalla, kuka tulee ensimmäisenä mieleen? Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk… Entäs tärkein naisvaikuttaja IT-alalla? Mieleen ei tule montaakaan nimeä, liekö yhtään. Miksi IT-alaa pyörittävät pääosin miehet, kun samaan aikaan yli puolet tunnetuimpien IT-alan tuotteiden, kuten Facebookin ja Twitterin, käyttäjistä on naisia? (The Muse)

Digitaalisia järjestelmiä on käytössä kaikilla aloilla, joten käyttäjäkuntaankin kuuluu aina molempien sukupuolien edustajia. Voisiko naisilla olla jotain annettavaa tietotekniikan saralla? Naisten asema IT-alalla on kokenut ylä- ja alamäkiä viimeisten vuosikymmenten aikana. Onneksi tietotekniikan työkentällä ollaan herätty siihen, ettei sukupuolella ole väliä, vaan sillä, mitä yksilö voi antaa, jotta yhteinen tavoite saavutetaan. Katsotaan, miten ala on kehittynyt nimenomaan naisten näkökulmasta.

1980-luku: Naiskoodareiden kulta-aikaa

Kun tietokoneet alkoivat saada jalansijaa yritystoiminnassa ja myöhemmin yksityiskäytössä 1980-luvulla, monet ensimmäisistä ohjelmistoista olivat naisten tekemiä. Vuoteen 1984 saakka tietotekniikkaa opiskelevien naisten määrä kasvoikin jatkuvasti miesten vastaavaa määrää nopeammin. Elettiin nais-koodareiden kulta-aikaa. Parhaimmillaan jopa 40% amerikkalaisista tietotekniikan yliopisto-opiskelijoista oli naisia. Mikä sai nousukiidon kääntymään laskuun, jota ei ole vieläkään pysäytetty?

Tietokoneiden tullessa koteihin 1980-luvun puolessa välissä, koneen toiminnot rajoittuivat käytännössä yksinkertaisiin ammuntapeleihin ja tasohyppelyihin. Pelien, ja sitä kautta tietokoneiden, markkinointi osoitettiin vahvasti miesyleisölle, ja naiset jäivät sivustakatsojan rooliin. Tekniikkabuumin kiihtyessä scifi-elokuvien miestähdet loistivat pääosissa, naisten jäädessä ihastelemaan sivusta. Pojat saivat etumatkaa myös opinnoissaan, sillä he olivat käyttäneet tietokonetta jo kotona, kun tytöt saattoivat saada ensimmäisen kokemuksensa tietokoneista vasta aloittaessaan IT-alan opinnot. (NPR) Samalla naisten määrä tekniikan aloilla romahtaa. Tätä romahtamisen aiheuttamaa kuilua on herätty paikkaamaan vasta 2010-luvulla.

Tilanne 2000-luvulla

Tällä hetkellä opintojaan ja tulevaisuuden työpaikkaa miettivät nuoret eivät kuitenkaan ole eläneet 80-luvun huumassa, mutta tietotekniikka koetaan, melkein neljänkymmenen vuoden jälkeenkin, miesten alana. IT-alan työpaikkakulttuuria muovaa yhä aiempien vuosikymmenten tapaan miesvaltainen, perinteinen kokoonpano.

National Center for Women & Technologyn (NCWIT) teettämän tutkimuksen mukaan vähemmistöä edustava työntekijä alkaa todennäköisimmin etsimään uutta työtä, jos kokee, ettei viihdy nykyisessä työilmapiirissä. Naisten yleisin syy irtisanoutumiselle tekniikan yrityksestä liittyykin työpaikan kulttuuriin: henkilö kokee, ettei saa tukea ja koulutusta, joka mahdollistaisi uralla kehittymisen tai häntä kohdellaan eri tavoin kuin mieskollegoita. IT-alalla kaksinkertainen määrä naisia irtisanoutuu työstään miehiin verrattuna. Irtisanoutuneista vain alle puolet hyödyntää tekniikan osaamistaan seuraavissa työpaikoissa. (Ashcraft et al.) Iso osa naisten tietoteknisestä osaamisesta jää siis täysin hyödyntämättä työmarkkinoilla.

Jokaisen menestyneen miehen takana on nainen?

Vaikka naisten määrä IT-alalla on pieni, tulokset puhuvat puolestaan: kun yrityksen johdossa on naisia, pääoman tuotto kasvaa jopa 53%, myyntikin noin 40% miesvaltaisiin yrityksiin verrattuna. (Harvard Business Review)

Digitaalisten tuotteiden määrä ja suosio markkinoilla tulee kasvamaan entisestään, ja iso osa ostajista on naisia. Yrityksen huomioidessa tämän suuren asiakasryhmänsä tarpeet vaikutukset näkyvät varmasti. Ehkä tästä muodostuu positiivinen kierre, joka herättää yhä useamman naisen kiinnostuksen osallistua tekniikan kehitykseen.

Perinteisesti ajatellaan, että naisten tuoma etu IT-alalle liittyy muun muassa visuaalisuuteen ja käyttöystävällisyyteen. Kuitenkin, jo 80-luvulla osoitettiin, että naisten valmiudet ja osaaminen ohjelmistokehityksen kaikissa vaiheissa on miesten kanssa samalla tasolla. Haasteeksi muodostuu naisten innostaminen miesvaltaiselle tekniikan alalle. Yritykset, joiden johdossa on naisia, ovat naisten silmissä vetovoimaisia ja helposti lähestyttäviä. Naisjohtaja ei siis vain kykene nostamaan yrityksen myyntiä, vaan luo myös työpaikkoja, jotka työllistävät naisia, ja näin laajentavat käsitystä IT-yrityksistä työnantajana.

Tulevaisuudessa tilanne on toisin

Kansainvälinen She Codes –organisaatio on yli kymmenen tuhannen aktiivisen naisen muodostama järjestö, jonka tavoitteena on lisätä teknologia-alan naishenkilöstön määrää 50 prosentilla vuosikymmenen aikana. Tavoitteisiin pyritään aktiivisen ja avoimen koulutuksen ja silmiä avaavien, innovatiivisten tapahtumien kautta. Toiminta ulottuu ympäri maailman. (She Codes)

Kotimaassamme suomalainen Women in Tech –organisaatio tukee naisten urakehitystä IT-alalla. Organisaatio tuo esille naisten aseman alalla, ja tarjoaa käytännön koulutuksia ja verkostoja. Jäseninä on tärkeitä tekniikan alan toimijoita, kuten ABB, IBM ja Google ja KONE. (Women in Tech) Nais-koodareiden vertaisverkosto, Nice Tuesday –yhdistyksessä IT-alan naiset pääsevät vaihtamaan ajatuksia työstä ja tekniikasta. Yhdistyksen kantava ajatus on käytännöllinen näkökulma tekniikkaan, ja se on kerännyt jo yli 600 naista mukaan toimintaansa. Avoimet tapahtumat tuovat IT-naisten työn jokaisen tutustuttavaksi. (Nice Tuesday)

Entäs se tärkein IT-alan naisvaikuttaja? Onneksi heitäkin nykypäivänä löytyy: Facebookin operatiivinen johtaja Sheryl Sandberg, Youtuben toimitusjohtaja Susan Wojcicki, Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta ja Fifth Corner Inc.:n toimitusjohtaja Nelli Lähteenmäki, joka on start-up-yrityksessään kehittänyt maailman laajuisesti huippusuositun YOU-hyvinvointisovelluksen. He ja monet muut naiset ovat, voitokkaan työuransa ohessa, tasanneet polkua tekniikan naisille tulevaisuudessa.

Lähteet

Ashcraft, C., McLain, B., Eger, E. ” WOMEN IN TECH: THE FACTS 2016 UPDATE // See what’s changed and what hasn’t.”, saatavilla: https://www.ncwit.org/sites/default/files/resources/womenintech_facts_fullreport_05132016.pdf

Harvard Business Review, “Why Boards Need More Women?”, saatavilla: https://hbr.org/2012/06/why-boards-need-more-women

The Muse, ” The Latest Stats on Women in Tech”, saatavilla: https://www.themuse.com/advice/the-latest-stats-on-women-in-tech

Nice Tuesday, “Näin Nice Tuesday sai alkunsa”, saatavilla: http://www.nicetuesday.fi/tausta/”

NPR, “When Women Stopped Coding”, saatavilla: https://www.npr.org/sections/money/2014/10/21/357629765/when-women-stopped-coding

She Codes, “About us”, saatavilla: http://www.she-codes.org/

Women in Tech, “Members”, saatavilla: http://womenintech.fi/members/

Leena Toivanen
Projektisuunnittelija
Centria-ammattikorkeakoulu
leena.toivanen@centria.fi

Facebooktwitterlinkedinmail