Päätoimittajalta: Ammattikorkeakoulut julkaisevat paljon avoimesti

Avoin julkaiseminen on tuttu toimintatapa ammattikorkeakouluille. Etulinjassa ovat olleet sellaiset yhteishankkeet kuten UAS Journal – AMK-lehti, Amk-kirjastojen Kreodi–verkkolehti sekä ammattikorkeakoulujen varsinainen menestystarina Theseus. Theseuksessa on alusta pitäen voinut julkaista ammattikorkeakoulujen omia julkaisuja opinnäytetöiden lisäksi. Nyt monet ammattikorkeakoulut ovat aloittaneet myös rinnakkaistallennuksen Theseukseen. Centriassakin asia on työn alla.

Rinnakkaistallentaminen on avoimen tieteen ja tutkimuksen julkaisemista avoimesti kaikkien saataville. Monilla tiedelehdillä on tähän omat sopimuskuvionsa, mutta usein se on mahdollista tehdä niin, että final draft eli viimeisin versio voidaan rinnakkaistallentaa tekijän haluamaan paikkaan vaikkapa embargo-ajan eli sovitun viiveajan jälkeen. Joskus tällaista viivettäkään ei edellytetä. Vaikka artikkeli olisikin julkaistu itsessään jo Open Access –lehdessä niin siltikin rinnakkaistallentaminen kannattaa, sillä artikkeli saa näin enemmän näkyvyyttä. Theseus toimii siis tässä oivallisena alustana.

Avoin julkaiseminen ei muuta julkaisutoimintaa ilmaiseksi vaan puhutaan ansaintalogiikan muutoksesta. Avoimissa eli Open Access –lehdissä ei saada enää tilausmaksuja, joten toimintaa katetaan kirjoittajamaksuilla. Tällöin kirjoittaja maksaa maksut joko itse, tai työnantajana toimiva korkeakoulu maksaa kustannukset. Monissa yliopistoissa on tähän varattu rahoitusta, joissakin korkeakouluissa tällaiset kustannukset lasketaan hankkeiden kustannuksiksi.

Kotimaisiin avoimiin tiedelehtiin voi tutustua osoitteessa journal.fi. Se on uusi palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Tällä hetkellä mukana on yli kolmekymmentä kotimaista tiedelehteä tai vuosikirjaa. Valikoima näyttää laajenevan koko ajan. Tiedelehtien on kuitenkin päätettävä tähän palveluun lähtiessään, mitä ne haluavat ja miten niiden rahoitus järjestyy. Erittäin tärkeätä olisi kuitenkin saada kotimaisia tiedelehtiä avoimesti verkkoon mahdollisimman paljon. Oma arvonsa on silläkin, että tutkimuksesta ja sen tuloksista kirjoitetaan suomenkielellä.

Mutta nyt on taas edessäsi Centria Bulletin mielenkiintoisine juttuineen.

Antoisia lukuhetkiä ystäväni!

Hanna-Riina Aho
päätoimittaja
tietopalvelupäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu

Facebooktwitterlinkedinmail