Pyyhkäisyelektronimikroskooppi eli SEM

Jonne Näkki

Kuvituskuvassa kärpänen

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi SEM (Scanning Electron Microscope) on erittäin laajasti käytetty menetelmä monissa tieteen ja tekniikan sovelluksissa, koska sillä saadaan selkeä ja havainnollinen kuvia suurilla suurennoksilla pienistäkin kohteista, ja lisäksi samalla saadaan analysoitua näytepinnan alkuainekoostumus.

Myös Centria-ammattikorkeakoulun Kokkolan kampuksen kellarissa on SEM-laite, jota käytetään paljon varsinkin asiakastoimeksiannoissa, mutta myös Centrian omissa tutkimusprojekteissa (kuva 1).

SEM-laite, näytöllä mikroskooppikuvaa. Oikealla kärpäsen mikroskooppikuva.
Kuva 1. Vasemmalla Centrian Zeiss EVO 50VP SEM, oikealla SEM-kuva huonekärpäsestä.

SEM skannaa nimensä mukaisesti näytteen pintaa fokusoidulla elektronisuihkulla ja kuva muodostetaan pinnasta takaisin heijastuneiden elektronien perusteella. SEM-laitteella voidaan tarkastella käytännössä kaikkia kiinteitä pintoja ja materiaaleja. Tarkasteltava näytteet voivat olla metallia, jauheita, polymeerejä, puuta, tekstiilikuituja tms. Vaatimuksena on lähinnä se, että kappale pitää saada mahtumaan laitteen kammion sisälle ja että näytteestä ei haihdu kaasuja.

Centrian SEM-kammioon mahtuu maksimissaan noin 200 mm leveä ja 100 mm korkea kappale, mutta tavallisesti vain muutama milligramma näytettä on riittävä tai sopiva määrä tarkasteluun. Pintaa voidaan tarkastella suurellakin suurennoksella, esim. 100 000 -kertainen suurennos näyttää näytepinnalla 100 nm (0,0001 mm) suuruisen kohteen 10 mm pituisena näyttöruudulla.

SEM-kuvat ovat aina alun perin mustavalkoisia, koska pintaa tarkastellaan elektronisuihkulla, eikä valofotoneilla. Mehän näemme eri väreinä valon eri aallonpituudet. SEM-kuvat voidaan tosin värittää jälkikäteen, kuten tehdään vanhoille mustavalkoelokuville tai -valokuville. Tästä linkistä avautuvassa kuvassa näkyy todellinen, väritetty SEM-kuva SARS-CoV-2 viruspartikkeleista keuhkoputken solujen pinnalla (Tress 2020). Virukset on väritetty punaisella, keuhkoputken epiteelisolut sinisellä ja keuhkoputken lima keltaisella. Tämän linkin kuvassa näkyy alkuperäinen, värittämätön mustavalkoinen kuva viruksista (Ehre 2020).

Edellisten linkkien kuvat osoittavat minkälaisia suurennoksia ja minkälaisella resoluutiolla voidaan kuvantaa viruksia. Varsinkin nyt korona-aikana on mediassa ollut usein erittäin tarkkoja kuvia yksittäisestä koronaviruksesta. Nämä mediassa yleensä näkyvät kuvat eivät ole oikeita mikroskooppikuvia, vaan ne on simuloitu tai koottu tuhansista SEM-kuvista (ks. Todd Lopez 2020). SEM:llä, tai millään muullakaan menetelmällä, ei saada näin tarkkaa kuvaa viruksen ulkopinnasta.

Elektronisuihkun käyttämisessä pinnan tarkasteluun sisältyy toinenkin olennainen etu, koska elektronisuihku saa näytepinnan alkuaineet säteilemään röntgensäteilyä tietyllä, kullekin alkuaineelle ominaisella energialla. Tämän röntgensäteilyn spektri voidaan määrittää SEM-laitteeseen liitetyllä EDS-analysaattorilla (Energy Dispersive x-ray Spectroscopy), jolloin saadaan selville myös pinnan alkuainekoostumus. Alkuainekoostumuksesta saa jonkinlaisen arvion yleensä jo SEM:llä, kun kuva muodostetaan käyttäen ns. BSE-detektoria. Tällöin raskaampia alkuaineita sisältävät alueet näkyvät kuvassa vaaleampina, ja tummia alkuaineita sisältävät alueet tummempina.

Olennainen piirre EDS-analysoinnissa on se, että analyysi voidaan kohdistaa näytepinnassa olevaan pieneenkin, minimissään noin 1 mm suuruiseen kohteeseen, esim. yksittäiseen jauhepartikkeliin, ohutkalvopinnoitteeseen, tai metalliseoksen faasiin. Menetelmällä on myös joitakin rajoitteita, kuten se, että kevyimpiä alkuaineita (vety, helium, litium, beryllium, boori) ei pystytä havaitsemaan lainkaan, tai aineita (hiili, typpi, happi) pitää olla melko runsaasti, useampi prosentti, jotta ne voidaan havaita. Menetelmän tarkkuus ei ole myöskään yhtä hyvä kuin joillakin muilla analyysimenetelmillä, kuten röntgenfluoresenssilla (XRF).

SEM-EDS menetelmä soveltuu siis lähes kaikkien kiinteiden pintojen tarkasteluun ja analysointiin. Käytännön arkielämän sovellus voisi olla esimerkiksi korujen kultapitoisuuden mittaaminen. Muita kohteita, joihin menetelmää sovelletaan, ovat esimerkiksi:

  • Tuntemattomien, varsinkin jauhemaisten näytteiden koostumuksen määrittäminen varsinkin silloin kun näyte on epähomogeeninen.
  • Metallien mikrorakenteen ja koostumuksen tarkastelu ja analysointi.
  • Metallin murtopinnan tarkastelu vaurioanalyysitapauksessa.
  • Pienen raekoon jauheiden raekoon arviointi/mittaaminen ja rakeiden muodon tarkastelu.

Seuraavissa kuvissa (kuvat 2-9) on joitakin esimerkkejä niistä sadoista tarkasteluista ja analysoinneista, joita Centrian SEM-EDS-laitteella on tehty.

Mikroskooppikuvia kärpäsen eri osista.
Kuva 2. Kuvasarja suuremmalla suurennoksella ingressissä olleen kärpäsenpään tuntosarvien juuresta. Suurin alkuperäinen suurennos vasemmalla 10 000x. Kärpäsiä, muurahaisia, punkkeja ja hämähäkkejä on kuvattu joskus harjoitus- ja demonstraatiotarkoituksiin.
Mikroskooppikuva hitsaussaumasta
Kuva 3. Vasemmalla SEM-kuva noin 2,5 mm paksun 316L-hitsauspinnoitteen poikkileikkauksesta. Alkuperäinen suurennos 62x. Oikealla hitsauspinnoitteen poikki tehdyn viiva-analyysin tulos. Tulos osoittaa, että pinnoitteen seostuma oli pieni, ts. pinnoitteen kromipitoisuus (sininen viiva) oli tasolla noin 17,5% koko pinnoitepaksuuden alueella.
Teräksen poikkileikkauskuva.
Kuva 4. Vasemmalla teräksen poikkileikkaus. Alkuperäinen suurennos 1000x. Oikealla pisteistä 1 ja 2 kerätyt EDS-spektrit. Spektreissä näkyy hyvin myös lyijy (Pb) – ja rikki (S) -spektripiikkien päällekkäisyys. Mikrorakenteessa näkyy vaaleita lyijysulkeumia sekä tummia rikki- ja mangaanisulkeumia. Lyijy erottuu vaaleana, koska lyijy on terästä raskaampi alkuaine. Rikki taas on terästä kevyempi. Sulkeumien tarkoitus on parantaa teräksen lastuttavuutta, mutta samalla ne heikentävät teräksen lujuutta merkittävästi.
Teräskomponentin murtopinnan mikroskooppikuvat.
Kuva 5. Vaurioituneen teräskomponentin murtopinta. Vasemmalla optisen stereomikroskoopin kuva. Oikealla SEM-kuva, alkuperäinen suurennos 200x. SEM-kuvasta nähdään, että murtuminen on tapahtunut hauraasti edeten teräksen rakeiden läpi, ns. lohkomurtumana. Tämä murtumatyyppi on vaarallinen, koska se etenee nopeasti ja voi aiheuttaa koko teräsrakenteen romahtamisen.
Juotoksen mikroskooppikuva.
Kuva 6. Piirilevyn juotoksen poikkileikkaus. Vasemmalla SEM BSE -kuva, oikealla saman alueen EDS mapping -kuva, jossa eri alkuaineita (Sn, Cu, Ni) sisältävät alueet värjätään eri väreillä. Alkuperäinen suurennos 750x.
Komponentin mikroskooppi-poikkileikkauskuva.
Kuva 7. Kuparisen komponentin poikkileikkaus. BSE-kuva. Alkuperäinen suurennos 5000x. Pinnassa erottuu ohut, luokkaa 2 -3 mm oleva hopeakerros. Hopea erottuu vaaleana, koska se on kuparia raskaampi alkuaine. Oikealla pisteistä 4 ja 6 kerätyt EDS-spektrit.
Jauhemateriaalien mikroskooppikuvat.
Kuva 8. Kaksi erilaista laserpinnoituskokeissa käytettyä jauhetta. Vasemmalla sinkkiprosessilla kierrätettyä wolframkarbidijauhetta, jossa näkyy vaaleampien WC-partikkelien ympärillä tummempaa kobolttia (kevyempi alkuaine), joka on peräisin kovametalli-(Co-WC)-romusta. Oikealla neitseellistä, murskattua wolframkarbidia.
Metallipulverien mikroskooppikuvat.
Kuva 9. Kuvasarja metallipulverista (alkuperäisillä) suurennoksilla 250x, 1000x, 10 000x ja 50 000x. Suurimmalla suurennoksella, joka näkyy oikealla alhaalla, koko kuva-alueen leveys on noin 5 mikrometriä.

Lähteet:

Ehre, C. 2020. SARS-CoV-2 Infection of Airway Cells. The New England Journal of Medicine. Saatavilla: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmicm2023328. Viitattu: 15.9.2021.

Todd Lopez, C. 2020. High-Resolution Virus Pictures Help Researchers Develop Vaccines. U.S. Department of Defence. Saatavilla: https://www.defense.gov/News/Feature-Stories/Story/Article/2115411/high-resolution-virus-pictures-help-researchers-develop-vaccines/. Viitattu: 24.5.2021.

Tress, L. 2020. US researchers produce startling images of coronavirus-infected cells. The Times of Israel. Saatavilla: https://www.timesofisrael.com/us-researchers-produce-startling-images-of-coronavirus-infected-cells/. Viitattu: 15.9.2021

Jonne Näkki
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 725 0252

Facebooktwitterlinkedinmail