Uusi EU-ohjelmakausi – mikä on muuttunut?

Johanna Salmi

Uusi EU-ohjelmakausi 2021–2027 pyörähti käyntiin alkuvuodesta 2022. Uuden ohjelmakauden myötä hanketoimintaan tuli jonkin verran muutoksia aikaisempiin kausiin verrattuna. Tässä artikkelissa avataan tiiviisti tärkeimpiä muutoksia rakennerahasto- ja Interreg-hankkeissa.

Rakennerahastohankkeet uudella ohjelmakaudella

Suurin yksittäinen muutos verrattuna aikaisempaan ohjelmakauteen on uuden EURA 2021 -järjestelmän käyttöönotto. Uudet hankkeet haetaan ja käsitellään tämän uuden portaalin kautta. Kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi-tunnuksia käyttäen – samoin kuten aikaisempaan EURA 2014 -järjestelmään edellisellä ohjelmakaudella. Jos sinulla on toimivat tunnukset edellisen ohjelmakauden myötä, voit hyödyntää niitä myös EURA 2021 -järjestelmässä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022a;  Työ- ja elinkeinoministeriö 2022b.)

Ensiarvoisen tärkeää tietoa uuden ohjelmakauden muutoksista ja EURA 2021 -järjestelmästä on saatavilla Rakennerahastot.fi-nettisivulta (Työ- ja elinkeinoministeriö2022d). Tämän lisäksi neuvoja voi kysyä alueellista rahoitusta jakavilta maakuntaliitoilta – nämä linkit löytyvät artikkelin lopusta lähdeluettelosta.

Marraskuun alussa 2022 tilanne on rakennerahastohankkeiden, eli pääasiassa EAKR- ja ESR+-tyyppisten hankkeiden osalta, että ensimmäisiin hankehakemuksiin odotetaan vielä päätöksiä. Centria-ammattikorkeakoulu jätti useita hankehakemuksia käsittelyyn kesän 2022 aikana, mutta tätä artikkelia kirjoitettaessa päätöksiä ei ole vielä saatu. Rahoittajat ovat ilmoittaneet, että päätöksiä avoinna oleviin hakemuksiin tullaan tekemään mahdollisesti loppuvuoden aikana. Tilanne on osittain ilmeisesti järjestelmäteknisistä syistä viivästynyt, ja tämän vuoksi myöskään hanketoteuttajina emme ole päässeet kokonaan selville käytännön tasolla uuden ohjelmakauden menettelyistä esimerkiksi tukikelpoisten kustannusten ja yksityisen rahoituksen osalta.

Lisäksi vanhan EU-ohjelmakauden (2014–2021) hankerahoitusta on ollut vielä jaossa hyvin pitkään vuoden 2022 aikana. Tämä on antanut hanketoteuttajille hyvän mahdollisuuden täydentää hanketoimintaansa ns. tuttuja ohjelmalinjauksia ja tukikelpoisuusasetuksia hyödyntäen. (Keski-Pohjanmaan liitto 2022; Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022b.)

Kuntarahoitukseen liittyvät menettelyt tulevat myös selkiytymään loppuvuoden 2022 aikana. Keski-Pohjanmaan alueella käytössä oleva kuntarahoituksen hankeportaali kpkuntaraha.fi-järjestelmä tulee päivittymään uuden ohjelmakauden yksityiskohtien osalta loppuvuonna 2022. Tällä hetkellä järjestelmässä ei ole esimerkiksi mahdollista ilmoittaa investointihankkeissa käytettävää flat rate -prosenttia 1,5 (Kpkuntaraha 2022).  Kokkolan kaupungin hankekoordinaattori Marjo Rahikka ehdottaakin kiireellisissä kuntarahahakemuksissa kirjoittamaan uudet flat rate -prosentit ja muut uuden ohjelmakauden linjaukset suoraan kuntarahahakemuksen tekstiosioon. Näin hakemus on mahdollista jättää käsittelyyn, vaikka järjestelmätekninen päivitys on vielä kesken (Rahikka 2022).

Interreg-ohjelmat

Euroopan alueellisen yhteystyön ohjelmat eli niin sanotut Interreg-ohjelmat jaetaan rajat ylittäviin, valtioiden välisiin ja alueiden välisiin yhteistyön ohjelmiin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022c).

Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueella on mahdollista hakea Interreg-rahoitusta esimerkiksi Aurora-, Pohjoinen periferia ja arktinen (Northern Periphery and Arctic, viitataan lyhenteellä NPA) sekä Baltic Sea Region (BSR) -ohjelmista. Hankkeen päätoteuttajan (lead partner) toimipisteen tulee olla haetun Interreg-ohjelman toiminta-alueella: tässä on huomioitava Centrian osalta toiminta kolmen eri maakunnan alueella. (Interreg Aurora 2022; Interreg Baltic Sea Region 2022; Interreg NPA 2022.)

Suurin muutos mainituissa Interreg-ohjelmissa uudella ohjelmakaudella on aikaisempien Botnia Atlantica ja Pohjoinen -ohjelmien yhdistyminen Interreg Aurora -ohjelmaksi. Lisäksi merkittävä muutos on, että kansallista vastinrahaa myöntää uudella ohjelmakaudella Aurora- ja NPA-ohjelmien osalta Lapin liitto. Työ- ja elinkeinoministeriö ei siis enää koordinoi Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta. Ohjeet vastinrahan hakemiseen löytyvät sekä Lapin liiton omilta nettisivuilta että myös Rakennerahastot.fi-sivustolta. BSR-hankkeiden kansallisen vastinrahoituksen myöntää Uudenmaan liitto ja ohjeistus sen hakemiseen on luettavissa Uudenmaan liiton nettisivuilta. (Interreg Aurora 2022; Lapin liitto 2022; Työ- ja elinkeinoministeriö 2022c; Uudenmaan liitto 2022.)

Ohjelmien omat sivustot on lisätty tämän artikkelin loppuun, ja lisäksi kattava selvitys eri Interreg-ohjelmista löytyy Rakennerahastot.fi-sivustolta.  Kolarctic-ohjelman valmistelu on pysäytetty Venäjän toimien vuoksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022c)

Hankkeiden kustannusten tukikelpoisuuden tarkastusprosessi on myös muuttunut. Aikaisemmilla ohjelmakausilla käytössä ollut ”kansallinen tarkastus” on nyt korvattu Suomessakin keskitetyllä tarkastuksella. Käytännössä tämä muutos tarkoittaa sitä, että hankkeiden kustannukset tarkastetaan ja hyväksytään raportointikausittain kansallisesta rahoituksesta vastaavan organisaation toimesta: Aurora- ja NPA-ohjelmiin kuuluvat hankkeet tarkastetaan Lapin liitossa ja BSR-hankkeet taas Uudenmaan liitossa. Näin ollen yksityisiä tilintarkastusyrityksiä ei enää käytetä. Tilintarkastuksesta ei aiheudu hanketoteuttajille tämänhetkisten tietojen mukaan ollenkaan kustannuksia. (Lapin liitto 2022; Uudenmaan liitto 2022.)

Kaikilla mainituilla Interreg-ohjelmilla on Suomessa oman kansalliset yhteyshenkilöt, jotka toimivat neuvovina asiantuntijoina. Ohjelmien kansallisten yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät Lapin liiton (Aurora ja NPA) ja Uudenmaan liiton (BSR) sivuilta (Lapin liitto 2022; Uudenmaan liitto 2022). Kokemuksen mukaan niiltä saa usein tärkeää ja asiantuntevaa tietoa hanketoimintaan liittyen. Jos jokin asia omaan hankehakemukseen liittyen askarruttaa, yhteydenotto kansalliseen yhteyshenkilöön selkiyttää usein tilannetta. Toki kannattaa hyödyntää myös rahoittajien järjestämiä infotilaisuuksia: näistä tiedotetaan usein sekä Interreg-ohjelmien omilla sivuilla että myös maakuntaliittojen sivuilla. (Keski-Pohjanmaan liitto 2022; Pohjanmaan liitto 2022;  Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022a.)

Interreg-ohjelmat hyödyntävät hankehakemus- ja toteutusvaiheessa omia portaalejaan, jotka ovat löydettävissä ohjelmien nettisivuilta. Ohjelmien nettisivuilta on myös lisätietoa portaalin käyttöön ja kirjautumiseen. (Interreg Aurora 2022; Interreg Baltic Sea Region 2022; Interreg NPA 2022.)

Loppusilaus

Vinkkinä hankehakijalle: oman hankkeen hakemusnumero kannattaa pitää tallessa – näin oman hakemuksen löytäminen käy sutjakkaasti myös seuraavalla kerralla kirjautuessasi hankeportaaliin. Usein hankerahoitusportaalit kehittyvät ohjelmakausien aikana, ja tämänkin vuoksi omat hanketunnukset on hyvä olla tiedossa pitkään.

Hankehakemusten yhteydessä on erittäin suositeltavaa, että budjettia suunnitellaan yhteistyössä Centrian projekticontrollereiden kanssa. Hankehakemusvaiheen budjetoinnin merkitys on korostuneempi nyt uudella ohjelmakaudella. Hakuvaiheen yhteistyöllä hakemus on helpompi saada mahdollisimman tarkaksi jo ennen hakemuksen jättämistä käsittelyyn.

Lähteet

Työ- ja elinkeinoministeriö 2022a. EURA 2014 – EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä.  Verkkosivu. Saatavissa: www.eura2014.fi Viitattu 2.11.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö 2022b. EURA 2021 – EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä.  Verkkosivu. Saatavissa: www.eura2021.fi Viitattu 2.11.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö 2022c. Interreg-ohjelmat. Verkkosivu. Saatavissa: https://rakennerahastot.fi/interreg-ohjelmat Viitattu 2.11.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö 2022d. Rahoituksen hakeminen. Verkkosivu. Saatavissa: https://rakennerahastot.fi/rahoituksen-hakeminen Viitattu 2.11.2022

Interreg Aurora. 2022. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.interregaurora.eu/ Viitattu 2.11.2022

Lapin liitto 2022. Interreg Aurora. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/interreg-aurora-2021-2027/ Viitattu 2.11.2022

Interreg Baltic Sea Region. 2022.  Verkkosivu. Saatavissa: www.interreg-baltic.eu Viitattu 2.11.2022.

Interreg NPA 2022. Interreg Northern Periphery and Arctic 2021–2027.  Verkkosivu. Saatavissa: www.interreg-npa.eu/interreg-npa-2021-2027/ Viitattu 2.11.2022

Keski-Pohjanmaan liitto 2022. Kesäkuun Interreg-tapahtuman ohjelma on julkaistu. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.keski-pohjanmaa.fi/news,kesakuun-interreg-tapahtuman-ohjelma-on-julkaistu.html Viitattu 2.11.2022

Keski-Pohjanmaan liitto 2022. Viimeinen vanhan ohjelmakauden haku avoinna 2.6.-29.6.2022. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.keski-pohjanmaa.fi/eu-rahoitus.html  Viitattu 2.11.2022

Kpkuntaraha. 2022. Verkkosivu. Saatavissa: www.kpkuntaraha.fi Viitattu 2.11.2022

Lapin liitto. 2022. Pohjoinen periferia ja arktis. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/pohjoinen-periferia-ja-arktis/ Viitattu 2.11.2022

Pohjanmaan liitto 2022. Interreg Auroran ensimmäinen haku on auki. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.obotnia.fi/fi/pohjanmaan-maakunta/ajankohtaista-liitosta/aktuellt-fran-forbundet-fi-fi/interreg-auroran-ensimmainen-haku-on-auki Viitattu 2.11.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022a. Interreg-rahoitusinfo. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tapahtumat/interreg-rahoitusinfo Viitattu 2.11.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022b. Ohjelmakauden 2014–2020 viimeinen rahoitushaku on päättynyt. Verkkosivu. Saatavissa: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/rahoitus/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020/eu-rahoituksen-hakeminen Viitattu 2.11.2022

Rahikka, M. 2022. Puhelinkeskustelu hankekoordinaattori Marjo Rahikan kanssa 31.10.2022.

Uudenmaan liitto 2022. Myönnämme Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta ja hoidamme valvontaa. Verkkosivu. Saatavissa: https://uudenmaanliitto.fi/kehittaminen-ja-rahoitus/hankerahoitus/interreg-vastinrahoitus/ Viitattu 2.11.2022

Johanna Salmi
Projekticontroller
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 661 8887

Facebooktwitterlinkedinmail