Uusi teknologia auttaa asiakasta ja pitää yllä työmotivaatiota

Juho Kuorikoski

Kitinkannuksessa fysioterapeutit käyttävät rohkeasti uusia teknisiä ratkaisuja hoitotyönsä ohella. Tämä tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille.

Kitinkannuksessa kuntoutuksessa oleva Juhani Tokola valmistautuu kävelemään. Tätä ennen hänen kenkiinsä on sujautettu MoveSole-mittauspohjalliset, jotta hänen askelistaan saadaan tarkkaa tietoa hoidon analysointia ja kehittämistä varten.

Tokola nousee kävelytuen varaan, ottaa muutaman askeleen ja istahtaa takaisin. Seuraavaksi hän kävelee Lokomat-kävelyrobotin avustuksella. Robotin käyttäjä puetaan valjaisiin ja hänen jalkojensa ympärille kiinnitetään kävelyä avustavat robottijalat. Alla rullaa kävelymatto.

”Robotti keventää kävelyä moottoreidensa avulla. Juhanin tapauksessa robotti avustaa joko 60- tai 80-prosenttisesti”, fysioterapeutti Riikka Lääkkö kertoo.

Tokolan suoritusta mitataan ruudulla näkyvällä hymynaamalla, joka hymyilee sitä leveämmin, mitä enemmän kävelijä ottaa robotin työstä itselleen. Kolmen vartin robottikävelyn jälkeen Tokola nousee uudelleen kävelytukea vasten. Nyt hän kulkee omin voimin Kitinkannuksen ruokalaan saakka. Matka on kymmeniä metrejä, Tokolan oma ennätys.

Hoidon vaikutuksia voidaan arvioida kävellyn matkan ohella myös kerätyn tiedon perustella. Tokolan kengissä olevat mittauspohjalliset keräävät sensoreidensa avulla tietoa siitä, miten jalkaterä askeltaessa asettuu. Fysioterapeutille tällainen tieto on tärkeää, koska mahdolliset ongelmat voidaan havaita datasta nopeammin kuin silmämääräisesti tarkastelemalla.

”Fysioterapeutti joutuu usein luottamaan omiin silmiinsä, kun tämä arvioi asiakkaan kävelyä. Erilaisia mittalaitteita on kyllä saatavissa, mutta ei niinkään sellaisia, jotka auttaisivat fysioterapeutteja heidän jokapäiväisessä kenttätyössään. Meidän mittauspohjallisemme ratkaisee tämän ongelman”, kertoo MoveSolen markkinointijohtaja Minna Lappi.

Tuote koostuu kahdesta osasta: itse pohjallisesta ja tietoa tulkitsevasta sovelluksesta. Pohjallisen keräämä mittausdata puretaan sovelluksessa helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon. ”Käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä sen, miten jalkaterä rullaa maata pitkin.”

MoveSolen markkinointijohtaja Minna Lappi keskustelee mittauspohjallisista Riikka Lääkön kanssa.

Hyviä kokemuksia hankeyhteistyöstä

MoveSole ja Kitinkannus ovat toimineet Centrian yhteistyökumppaneina RoboSote-hankkeessa. MoveSole päätyi mukaan Centrian aloitteesta. ”He etsivät hankkeeseen mukaan mittalaitteita valmistavia yrityksiä”, Lappi kertoo.

”Yhteistyö on ollut aivan loistavaa. Meidät on pidetty hyvin kartalla etenemisestä. Aina kun on jotain tapahtunut, olemme päässeet mukaan.”

Kun älypohjallisten koekäyttö aloitettiin Kitinkannuksessa, MoveSolen henkilökunta kävi opastamassa käyttäjät alkuun. Keskusteluyhteyttä on pidetty jatkuvasti yllä, mikä on heijastunut suoraan myös tuotekehitykseen. ”Olemme lisänneet terveydenhoidon ammattilaisten antaman palautteen perusteella sovelluksen raportointiin uuden näkymän. Sille oli selkeä tarve”, Lappi kertoo.

”Älypohjallinen tuottaa todella paljon dataa, joten sitä kertyy kyllä riittävä määrä, mutta olemme koko ajan kiinnostuneita siitä, miten tämä kerätty tieto voidaan esittää siten, että tärkeät asiat olisivat mahdollisimman helposti havaittavissa. Tässä koekäyttäjät ovat avainasemassa”, hän jatkaa.

Riikka Lääkkö kertoo, että hankeyhteistyö Centrian kanssa on poikinut Kitinkannukseen myös konkreettisen laiteinvestoinnin. ”Meillä oli Centrialta koekäytössä Yeti Tablet -jättitabletti. Päätimme kokeilun jälkeen hankkia samanlaisen itsellemme. Tätä tuskin olisi tapahtunut, jos teknologiaa ei olisi voinut testata etukäteen.”

Lääkkö sanoo, että hankeyhteistyö on pitänyt myös työmotivaatiota yllä. ”Työ pysyy kiinnostavana, kun tapahtuu uutta. On tosi mieluisaa niin meille työntekijöille kuin asiakkaillekin, kun pääsemme kokeilemaan uusia juttuja.”

Tokola käyttää kävelyrobottia vähintään kerran viikossa. Hän on harjoitellut sillä viime maaliskuusta lähtien. ”Eteenpäin on menty. Jalat ovat alkaneet liikkua huomattavasti paremmin kuin ennen.”

Juho Kuorikoski
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 050 475 4517

Facebooktwitterlinkedinmail