VASTE-hanke edistää energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä

Leena Toivanen

Ekologisuus ja vähähiilisyys ovat varmasti tuttuja aiheita jokaiselle niin yksityiselämässä kuin yritysmaailmassakin. Tärkeitä aiheita, joiden eteen nykypäivän kulutusyhteiskunnassa täytyy tehdä konkreettisia tekoja, jotta yhteinen maapallomme tarjoaisi hyvät elinolosuhteet tulevillekin sukupolville. Ekologisuus kuitenkin unohtuu helposti jokapäiväisissä kiireissä.

Yksi suurimmista haasteista ympäristöystävällisyyden tavoittelussa Suomessa on tieliikenne, joka aiheuttaa 90% Suomen liikenteen päästöistä. (Suomen Ilmastopaneeli) Kun suurin osa Suomesta on tehokkaiden julkisten kulkuyhteyksien ulottumattomissa, autoilusta tulee välttämättömyys. Kesällä 2017 alkaneessa Centria-ammattikorkeakoulun Vaste-hankkeessa tutkitaan ratkaisuja, joilla autoilukilometreistä saataisiin mahdollisimman paljon irti.

Lyhyilläkin työmatkoilla pitkiä vaikutuksia ympäristöön

Hankkeen puitteissa tutkittiin Centrian henkilökunnan autoilutapoja kodin ja työpaikan välisten matkojen osalta. Vastauksia saatiin yli 160, mikä muodostaa hyvän otannan Centrian henkilökunnasta. Tulokset olivat silmiä avaavia. Centrian henkilökunnasta yli 80% kulkee työmatkansa omalla autolla. Yleisin työmatkan pituus on 2-5 kilometriä. Toimipistekohtaisia eroja oli erityisesti pitkän matkan (>30km) kulkijoiden välillä, sillä Ylivieskan toimipisteessä yleisin työmatka on juuri yli 30 kilometriä. Toiseksi yleisin matka sielläkin on 2-5km. Kun nämä lyhyet automatkat toistuvat useita kertoja viikossa, muodostuu hiilidioksidipäästöjä vuositasolla enemmän kuin arvaisikaan: centrialaiset tuottavat vuodessa 110 760kg hiilidioksidipäästöjä! Saman verran päästöjä aiheutuu 1700 T-paidan valmistuksesta. Jotta tämä hiilijalanjälki tulisi korvattua, pitäisi istuttaa 360 puuta.

Näiden lyhyiden, 2-5 kilometrin matkojen kulkeminen vähähiilisellä tavalla, kuten kävellen tai pyörällä, olisi kohtuullisen helppo toteuttaa, mutta se asettaa myös haasteita. Toimipisteiden välillä liikkuminen kuuluu useiden työnkuvaan, eivätkä julkiset kulkuneuvot tarjoa tähän ratkaisua. Lisäksi työpäivän aikana täytyy usein liikkua useitakin kilometrejä esimerkiksi yritystapaamisiin, jolloin autoilu on varmasti kätevin tapa liikkua. On kuitenkin hyvä huomata, että näistä centrialaisten ajamista lyhyistä, muutaman kilometrin matkoista kertyy vuoden aikana matka, jolla pääsisi 18 kertaa maailman ympäri!

Autoilun hylkääminen vähähiilisen liikkumisen tieltä kuulostaa jalolta ajatukselta, mutta käytännössä se ei ole mahdollista monessakaan paikassa täällä Suomessa tai maailmalla. Suunnitelmallinen ja optimoitu reititys sen sijaan on mahdollista myös yritysmaailmassa mm. logistiikan ja henkilökuljetusten saralla. Tätä kautta ajetut kilometrit vähenevät, mikä lisää energiatehokkuutta sekä säästää hiilidioksidipäästöjä, aikaa ja rahaa. Reittien optimointi ja kuljetustarpeiden yhdistäminen onkin Vaste-hankkeen tavoite.

Centrian työmatkailuun liittyvän selvityksen lisäksi toteutettiin kysely, jonka kohderyhmänä olivat Keski-Pohjanmaan alueen kuljetusyhtiöt. Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien toimialuetta ja kuljetuksista muodostuvien ajokilometrien määrää, sekä käytettävää kuljetuskalustoa. Centrian henkilökunnalle suunnattu työmatkoihin liittyvä kysely sekä kuljetusyhtiöille suunnattu kysely heidän kuljetuskilometreistään antavat hyviä esimerkkejä siitä, mistä lähtökohdista työ vähähiilisemmän toiminnan hyväksi aloitetaan.

Esineiden internet mahdollistaa uudenlaisen logistiikan

Vaste-hankkeessa yhdistetään energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseen liittyvät vaatimukset esineiden internetin (IoT) mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Esineiden internet mahdollistaa energia- ja kustannustehokkaan logistiikan kehittämisen nykyaikaisilla keinoilla.

Vaste-hankkeen tavoitteena on kehittää vähähiilisen logistiikan palvelualusta, jota käyttämällä kuljetuskustannuksia ja liikenteestä muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää. Jos tavoitteet saavutetaan, kuljetuskustannusten arvioidaan laskevan jopa 60 % nykyisestä tasosta. Lisäksi hankkeen myötä ympäristön kuormitusta pienentämällä vähennetään tuotteiden elinkaaren aikaisia päästöjä. Kokonaisuutena yrityksen hiilijalanjälki pienenee ja energiatehokkuus paranee.

Hankkeen kohderyhmään kuuluu useiden eri alojen yrityksiä, joilla kaikilla on yhteistä autoilu osana liiketoimintaa. Palvelualustaa hyödynnetään yrityksen toiminnan mukaisesti. Esimerkkitapauksia ovat mm. jätehuolto ja henkilökuljetusten ja tavarakuljetusten synergia. Jätehuollossa kilometrejä säästetään, kun tiedetään reaaliajassa, mitkä roska-astiat ovat tyhjennyksen tarpeessa. Jäteastioiden täyttöastetta seurataan sensoreilla, minkä avulla voidaan luoda optimaalinen tyhjennysreitti. Tavarakuljetusten kohdalla etuja muodostuu, jos useampi samaan kohteeseen kulkeva toimitus saadaan vietyä samassa autossa. Palvelualusta tuo nämä kentältä kerätyt tiedot yhteen, ja luo parhaimman mahdollisen reitin reaaliajassa kuskille liikenteessä.

Reittien optimoinnilla on kiistattomia etuja, kuten ajan ja rahan säästö, mutta sen toteuttaminen vaatii avointa yhteistyöhalukkuutta eri toimijoiden välillä. Vaste-hankkeessa on aloitettu luomaan tällaista yhteistä toimintakenttää. Onneksi Keski-Pohjanmaan alueen yrittäjiltä löytyy avointa kiinnostusta tämän innovatiivisen, käytännöllisen palvelualustan kehittämisestä.

Vaste-hanke tutkii ja kehittää ratkaisuja vähähiiliseen logistiikkaan ja ekologiseen liikkumiseen vuoden 2018 loppuun saakka. Yritykset, jotka haluavat kehittää toimintaansa vähähiilisemmäksi, ovat yhä tervetulleita mukaan hankkeeseen.

Lähteet

Suomen Ilmastopaneeli, ”Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 – politiikkatoimenpiteiden tarkastelu”. Saatavilla: http://www.ilmastopaneeli.fi/uploads/selvitykset_lausunnot/Ilmastopaneeli_Liikenne_2017.pdf

Leena Toivanen
Projektisuunnittelija
Centria-ammattikorkeakoulu
leena.toivanen@centria.fi

Facebooktwitterlinkedinmail