Opiskelijavalinnat muutoksessa – tehokkaammin koulutukseen, tutkintoon ja työelämään

Mari Emmes

Opiskelijavalinnat ovat muutoksessa, ja niihin tavoitellaan tehokkuutta ja joustavuutta. Centria-ammattikorkeakoulussa on kehitetty hakuväyliä ja valintatapoja hakijaystävälliseen suuntaan jo pitkään työn jatkuessa edelleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee tehokkuutta

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on sovittu opiskelijavalintojen kehittämisestä vuoteen 2020 mennessä seuraavasti. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut lisäävät todistusvalintoja ja kehittävät yhä yhteisempiä, useilla aloilla käytettäviä valintamenettelyjä, joissa arvioidaan valmiuksia ja kyvykkyyttä korkeakouluopintoihin, mutta ei korkeakouluopintojen sisältöjä. — (www.minedu.fi)

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen on puhututtanut niin korkeakouluja kuin toisen asteen opiskelijoita, heidän vanhempiaan ja mediaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee opiskelijavalintaan tehokkuutta, jotta yhä useampi hakija pääsisi ilman pitkää valmentautumista vaativia valintakokeita kiinni opiskelupaikkaan ja sitä myöten työelämään. Vuodesta 2020 todistusvalinnan halutaan olevan pääasiallinen väylä koulutukseen, ja valintakokeita järjestettävän vähemmän.

Tavoitteena hakijaystävälliset haku- ja valintaväylät

Centria-ammattikorkeakoulussa on jo pitkään kehitetty opiskelijavalintoja hakijaystävälliseen suuntaan niin, että hakuväyliä tutkintoon johtavaan koulutukseen pääsyyn olisi joustavasti erilaisia tilanteita varten, ja valintatavat olisivat tehokkaita. Centriassa käytettiin kevään 2017 yhteishaussa todistusvalintaa ensimmäistä kertaa kahdella koulutusalalla – tekniikassa ja liiketaloudessa. Todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden ei siis tarvinnut enää osallistua valintakokeisiin. Kevään 2018 yhteishaussa myös sosiaali- ja terveysalalle on mahdollista päästä suoraan todistuksen perusteella – valintatapaa kokeillaan ensimmäistä kertaa pienellä muutaman opiskelijan kiintiöllä, sillä valintakoetta pidetään alan opiskelijavalinnassa kuitenkin merkittävänä. Valintakoe mittaa alalle soveltuvuutta, eikä siis kuitenkaan vaadi pitkää valmistautumista.

Centriassa on yhteishaun lisäksi muitakin väyliä tutkinto-opiskelijaksi. Jo useampia vuosia kesken jääneen tutkinnon – Centriassa tai jossain toisessa ammattikorkeakoulussa – on voinut suorittaa loppuun määräaikaisella opiskeluoikeudella. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin pääsee ilmoittautumalla, ja kun suorituksia on kertynyt koulutuksesta riippuen 45-60 opintopistettä, opiskelija voi hakea suoraan tutkinto-opiskelijaksi niin sanotussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän jatkuvassa haussa – hakea voi lähestulkoon ympäri vuoden lukuun ottamatta lyhyitä päivitystaukoja haussa. Siirto-opiskelijana on mahdollista hakea toisesta ammattikorkeakoulusta Centriaan kahdesti vuodessa – hakuaika on keväällä ja syksyllä. Mahdollisuuksia siis on.

Ammattikorkeakoulut yhteistyössä kehittämässä valintoja

Myös Centriassa odotamme mielenkiinnolla vuoteen 2019 jatkuvan valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen tuloksia hyödynnettäväksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä todistusvalintoja kehittämällä ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen tutkinnon perusteella tehtäviin todistusvalintoihin uudet yhteiset pisteytysmallit. Lisäksi valintakokeita yhtenäistetään kehittämällä uusi digitaalisesti toteutettava valtakunnallinen valintakoe, jossa pyritään huomioimaan eri koulutusalojen tarpeet. Tällä hetkellä opiskelijavalinnoissa on mahdollista hyödyntää vain ylioppilastutkintoa, kun Centrian hakijoista merkittävä osa on ammatillisen tutkinnon suorittaneita.

On kaikkien etu, että tutkinto-opintoihin päästään kiinni mahdollisimman tehokkaasti ja erilaisia reittejä. Kauas on tultu ajasta, jolloin kevään yhteishaku valintakoerumballa oli merkittävin mahdollisuus saada opiskelupaikka. Tarvetta opiskelijahaun ja –valinnan kehittämiselle kuitenkin edelleen on, ja Centriassa työssä ollaan innolla mukana!

Mari Emmes
Opintoasiain päällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
mari.emmes@centria.fi

Facebooktwitterlinkedinmail