Yrityksen osaamistason turvaaja – ketterä RekryKoulutus

Kirsi Vuotila
Jari Isohanni

Centriassa kehitetty akatemiamallinen koulutus on tehokas sekä ketterä rekrykoulutus. Malli sopii yritykselle, jolla on vaikeuksia löytää osaavaa korkeakoulutettua työvoimaa avoimilta työmarkkinoilta. Samalla se on hyvä mahdollisuus reagoida nopealla aikataululla toimialan muutoksiin ja varmistaa yrityksen toimintaedellytykset kehittämällä osaamistasoa 

Rekrykoulutus löytää osaajia myös silloin, jos vaadittavaa erityisosaamista ei kouluteta tutkinto-opinnoissa. Koulutuksen sisältö räätälöidään aina asiakasyrityksen tarpeisiin, ja sen avulla saadaan nopeasti ja joustavasti uutta työvoimaa.   

Yrityksen näkökulmasta ulkoistetaan parhaimmillaan täsmäosaajien koulutus sekä osa rekrytoitavien työntekijöiden perehdytyksestä koulutuksenjärjestäjälle. Koulutusjaksolle yritys saa rahallista tukea ja koulutuksen aikana yrityksellä on mahdollisuus sitouttaa opiskelijat varhaisessa vaiheessa asiakasprojekteihin kehittämistehtävien ja työssäoppimisen kautta.  

RekryKoulutus järjestetään aina yhteistyössä yrityksen tai yritysten, koulutusorganisaation sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Osallistujat voidaan hakea julkisella koulutushaulla tai kouluttaa tiettyä etukäteen valikoitunutta työnhakijaa.

Case Älykäs tiedonhallinta 

Koulutuksen vaikuttavuus mitataan aina usean näkökulman yhteisvaikutuksena. RekryKoulutuksessa kohtaavat yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon, työnhakijan ja koulutuksenjärjestäjän tarpeet ja odotukset. Centrian, ohjelmistotalo Kosilan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyönä järjestämä Älykkään tiedonhallinnan rekrytoiva koulutusohjelma koulutti alan asiantuntijoita Kosilan ja M-Filesin palvelukseen. Koulutuksen päätyttyä opiskelijat työllistyivät toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin yritysten eri toimipisteisiin.  

Työnantajan näkökulma 

Koulutuksesta yritys sai täsmäkoulutettua osaamista asiakasprojekteihinsa. Kosilan johtajan Juha Erkkilän mukaan RekryKoulutuksesta varteenotettavan vaihtoehdon osaavan työvoiman löytämiseksi tekee sen dynaamisuus, yhdessä suunnittelu ja suhteellisen lyhyt kesto.

Kyllästyin julkisuudessa olevaan keskusteluun osaavan työvoiman saatavuudesta, etenkin ICT-alalla. Kuitenkin saamme edelleenkin jatkuvasti laadukkaita avoimia hakemuksia työnhakijoilta, joiden osaaminen ei vastaa työelämän vaatimuksia.  Tästä taustasta oli helppo lähteä miettimään innostavaa polkua, jossa alanvaihtajat ja motivoituneet uuden oppijat pääsevät päivittämään osaamisensa ja sitä kautta erittäin mielenkiintoisiin työtehtäviin älykkään tiedonhallinnan parissa, Erkkilä taustoittaa.

Koulutuksen työelämävastaavuus digiliiketoiminnassa on hyvin haastavaa jatkuvan nopeatempoisen teknologiakehityksen myötä. Yritysten täytyy olla jatkuvasti oppimassa uutta ja rekrytoinneissa tärkeää on uusimman tiedon saaminen yritykseen, ja siksi koulutusmalli toimii alalla hyvin. Kosilalla oli tarjota aivan uudenlaisia tehtäviä älykkään tiedonhallinnan parissa. Kyseessä oli yritykselle iso investointi, jolla saatiin työntekijöitä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Samalla luotiin myös haaste koulutusorganisaatiolle vastata kokeneen ja motivoituneen osallistujaryhmän vaatimuksiin. Koulutusmallin antama mahdollisuus räätälöidä sisällöt yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja mahdollisuus hyödyntää alan parhaimpia kouluttajia ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä. Koulutuksen toteutus edellytti monien uusien osa-alueiden haltuunottoa ja myös kouluttajien astumista uuden pariin. Tähän haasteeseen Centria tarttui innolla ja pelottomasti. Koulutuksen tulokset kuitenkin mitataan vasta siinä miten koulutetut menestyvät työelämässä. Kuukauden kokemuksella voidaan todeta, että tässä on onnistuttu, Erkkilä kertoo.  

Juha Erkkilä kouluttamassa. Kuva: Kirsi Vuotila.

Työ- ja elinkeinohallinnon näkökulma
 

Työ- ja elinkeinohallinto toimii osaltaan alueen työmarkkinoiden kehittäjänä. Palvelujohtaja Perttu Kellomäki Pohjanmaan TE-toimistosta näkee RekryKoulutuksen varteenotettavana vaihtoehtona osaavan työvoiman löytämiseksi.  

Koulutus on täysin työelämälähtöistä, ja siinä tavoitellaan kyseisen yrityksen avoinna olevan työtehtävän profiilin mukaista osaamista. Koulutus ei ole sidottu tutkintoihin tai niiden osiin, vaikka koulutus toisaalta voi myös näitä elementtejä sisältää. Koulutus myös räätälöidään valitun henkilön osaamistaustan mukaan, ja se soveltuu niin yksittäiselle koulutettavalle kuin ryhmällekin. Myös koulutuksen kesto pysyy räätälöidyssä mallissa kohtuullisena. RekryKoulutus soveltuu koulutustasosta riippumatta uuden henkilöstön rekrytointitavaksi tilanteessa, jossa riittävää osaamista ei työmarkkinoilla ole saatavilla, Kellomäki kertoo.  

Kellomäen mukaan Rekrykoulutus onkin erittäin tärkeä työkalu Pohjanmaan TE-toimiston työkaluvalikoimassa yritysten työvoiman saatavuuskysymyksissä. Sen lisäksi, että sillä saadaan nopeasti ja joustavasti uutta työvoimaa, myös kokonaan uuden osaamisen jalkauttaminen voi saada alkusysäyksen uudesta rekrytoinnista. Rekrykoulutuksella voidaan siis tuoda ratkaisuja akuuttiin osaamistarpeeseen mutta myös ennakoiden muuttuvan kilpailutilanteen tai toimintaympäristön vaatimuksia jatkossa. 

Opiskelijan näkökulmasta  

RekryKoulutetun Jarkko Isokunkaan polku tiedonhallinnnan asiantuntijaksi kuvaa hyvin uudelleenkoulutuksen merkitystä uuden uran muodostumiseksi.

Olen kokkolalaislähtöinen, pitkän linjan IT-ammattilainen. Urani alkoi 90-luvulla, ja olen toiminut urallani usean eri yrityksen palveluksessa, ja IT-alan yrittäjänäkin. Jättäydyin pois alalta syksyllä 2017, päätyen ammattimaiseksi mehiläistarhaajaksi. Brändimme Hunajaa Kälviän Peitsolta on tullut suomalaisille tutuksi vuosien varrella. Tunsin kuitenkin vetoa IT-alalle ja löysin itseni älykkään tiedonhallinnan rekrytoivasta koulutusohjelmasta. Näin koulutuksen sisällössä aivan uudenlaisen kombinaation uutta, vanhaa, katsetta tulevaisuuteen ja ennen kaikkea käytännönläheisyyttä, joka sai minut tarttumaan tilaisuuteen. Koulutus tarjosi kattavan katsauksen uusiin tekniikoihin. Osaan aiheista pureuduttiin hyvinkin syvällisesti ja osaan pintapuolisesti, kuitenkin yrityksen tarpeita kuunnellen. Suurin painopiste oli älykkäässä tiedonhallinnassa ja sitä tukevien paikkatietotekniikoiden hyödyntämisessä, unohtamatta tietoturva-aspekteja. Koulutus tarjosi mielestäni erinomaiset lähtökohdat aloittaa rekrytoivan yrityksen palveluksessa. Koulutusmalli tarjosi mielestäni huikean tilaisuuden kouluttautua uuden työnantajan palvelukseen ja tutustua samalla tuleviin työkavereihin. Rekrytoiva yritys pääsi koulutuksen aikana seuraamaan opiskelijoita ja kartoittamaan opiskelijoiden vahvuuksia tulevia työtehtäviä silmällä pitäen, Isokungas kertoo.   

Koulutuksenjärjestäjän näkökulma 

Koulutuksessa täsmäkoulutettiin 10 uutta osaajaa M-Filesin, Esrin ja Kosilan yhteisiin tarpeisiin. Samalla koulutettiin Kosilan nykyistä henkilökuntaa. Koulutuksen sisältö pohjasi Centrian vahvaan tietotekniikkakoulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksiin, toteutustapa koulutuspalvelujen osaamiseen. Lisäksi siihen yhdistettiin asiakaslähtöistä kehittämistä, johtamista ja liiketoimintaosaamista. Kokonaisuus oli ainutlaatuinen yhdistelmä taitoja, joita rekrytoivat yritykset tarvitsivat. RekryKoulutus on myös kouluttajalle antoisa, niin sisällön luomisen kuin opettamisen kannalta. Koulutettavien vaihtelevat tausta mm. osaamisen ja aiemman työkokemuksen osalta antavat hedelmällisen pohjan rakentaa yhdessä uutta osaamista.  

RekryKoulutus on Centrialle luontainen tapa auttaa yritystä kehittymään, sillä organisaatio toimii yritysrajapinnassa asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan koulutuksen ja kehittämisen menetelmin. Centrian pitkäaikainen kokemus asiakaskohtaisista tutkimus- ja kehitysprojekteista, täydennyskoulutuksista, asiakkaan tarpeeseen räätälöidyistä koulutuksista ja työvoimakoulutuksista sekä laaja tarjonta tutkintoon johtavaa korkeakoulutusta luo vahvan kivijalan ja osaamisen RekryKoulutusten toteuttamiselle.  

Kirsi Vuotila
Koulutuspäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 632 4341 

Jari Isohanni 
Lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
p.  040 669 0690 

Facebooktwitterlinkedinmail