Yritykset ja ammattikorkeakoulu kehittävät yhdessä kiertotalousosaamista

Niina Grönqvist
Laura Rahikka

Kokkolan suurteollisuusalue eli Kokkola Industrial Park (KIP) on pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. Se on merkittävä työllistäjä Keski-Pohjanmaalla; alueella toimii 16 tuotantolaitosta ja 60 palveluyritystä, jotka työllistävät suoraan 2250 henkilöä ja kesätyöntekijöitä 300. Alueen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 oli 1,72 miljardia euroa. Tuotantolaitokset ovat pääosin kansainvälisiä ja suurin osa heidän tuotannostaan menee vientiin.

KIP:n alueella on materiaali ja energia virrannut toimijoiden välillä jo teollisuusalueen syntyajoilta lähtien. Ensimmäinen tehdas perustettiin alueelle 1945 Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n toimesta. Seuraavien vuosikymmenten aikana toiminta kasvoi Kemiran ja Outokummun perustaessa alueelle lisää tuotantolaitoksia. KIP alueella kiertotalous toteutuu poikkeuksellisen laajana teollisena synergiana yritysten välillä. Yhden tuotantolaitoksen sivuvirta tai jäte on toisen tehtaan raaka-ainetta. Prosesseissa syntyvä lämpö voidaan ohjata voimalaitosten kautta KIPin alueen sekä Kokkolan kaupungin kaukolämpöverkkoon. Materiaalikierrot ovat tehokkaita (käytetäänkö siis materiaaleja tehokkaasti?) ja synergian ansiosta prosessissa syntyvää jätettä on voitu vähentää merkittävästi. Alueen synergiaedut ovat myös houkutelleet lisää toimijoita ja täten liiketoimintaa alueelle. Synergiaetuja on myös esimerkiksi keskitetyssä palveluntuotannossa ja toimintakulttuurien yhteisessä kehittämisessä erityisesti EHSQ-toimintojen (Environmental, Health, Safety, Quality)() ympärillä.  

Maailma heräsi kiertotalouteen 

Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusohjelmissa on opiskeltu materiaalien ja energiavirtojen kiertoja teollisuudessa jo 1970-luvulta lähtien. Tuolloin puhuttiin yritysten synergiaeduista. Aihe nousi suuren yleisön tietoisuuteen ilmastonmuutoksen myötä; ja yksinkertaisesti elämme yli maapallon varojen. Sitra käynnisti vuonna 2017 hankkeen, jolla se rahoitti kiertotalousopetuksen kehittämistä kaikilla koulutusasteilla. Ammattikorkeakoulujen Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmien yhteistyön tuloksena syntyi laaja paketti kiertotalouden opetusmateriaaleja ja verkkokursseja valtakunnalliseen käyttöön. Yhteistyö KIP:n kanssa syveni tuolloin ja tätä työtä jatketaan nyt OKM:n Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluille –hankkeessa.  

Teollisuuden virrat havainnolliseksi animaation avulla 

Tavoitteena hankkeen puitteissa on ollut teknisen näkökulman laajentaminen, kokonaisuuden hahmottaminen ja teollisuuden kiertotalousosaamisen mahdollistaminen myös ei-teknisten alojen opiskelijoille. Perinteisesti on opiskeltu konkreettisia kemikaali- ja energiavirtoja ja nyt pyritään ymmärtämään kiertotalouden prosessit laajemmasta näkökulmasta huomioiden ekologiset ja (taloudelliset) vaikuttavuustekijät. 

Työkaluja opiskeluun on kehitetty mm. yhteistyössä Merius Oy:n kanssa, joka hyödyntää ainutlaatuisella tavalla laserkeilaustekniikkaa teollisuuskuvantamisessa. Merius teki KIPin alueen kiertotalousanimaation, jossa kuvataan energia-, materiaali- ja kemikaalivirrat. Animaatiota hyödynnetään monipuolisesti alueen kiertotalousprosessien sekä yleisesti teollisuuden virtojen opiskelussa.

KUVA: Teolliset synergiat Kokkola Industrial Parkin alueella (Merius Oy)

Syksyllä 2020 Centria-ammattikorkeakoululla järjestetään yhteistyössä KIP:in alueen yritysten kanssa Circular Economy Innovation Camp, jossa innovoidaan uusia kiertotalousratkaisuja suoraan yritysten käyttöön. Tapahtumasta odotetaan suosittua; onhan alue Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemian keskittymä ja merkittävä akkukemikaaliklusteri – ja yritysten palkinnot tulevat olemaan merkittäviä!  

Stay tuned 

Lähteet/Lisätietoja 

KIP www.kip.fi 

KIP Infran sidosryhmälehdet:  

Servis 1/2018 https://www.kip.fi/Servis%204_2018_nettiversio.pdf 

Servis 4/2018 https://www.dropbox.com/s/m03m8r3xj571poc/Servis_NETTI_aukeamat.pdf?dl=0 

Sitra: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-koulutusasteille/ 

Niina Grönqvist
Lehtori, Kemiantekniikka
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 704 0848

Laura Rahikka
Lehtori, Kemiantekniikka
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 808 6622

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail