PCI ja RDA – kirjasto ajan hermolla

Hannele Myntti

Kirjaston henkilöstö pysähtyi eräänä tammikuisena päivänä pistämään paperille kaiken sen, mitä kirjastomme tekee tai missä se on ainakin osallisena. Listasta kertyikin aika pitkä ja huomasimme, että kirjaston lonkerot ulottuvat hyvin moneen asiaan niin kirjaston sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Listasimme työprosessejamme, jotta ne avautuisivat muillekin organisaatiossamme työskenteleville. Usein ajatellaan, että kirjastossa vain lainaamme ja palauttelemme kirjoja. Teemme paljon muutakin.

Asiakas on aina ykkönen

Päivittäin kirjastossa tapaamme asiakkaitamme, pääsääntöisesti omia opiskelijoitamme.  Myös Centrian ulkopuolisia asiakkaita käy paljon ja lähes kaikki asiakkaamme joko opiskelevat tai opettavat jotain. Palvelemme heitä kasvokkain, puhelimitse, sähköpostin tai chatin kautta tiedonhankintaan ja kirjojen lainaukseen liittyvissä asioissa. Asiakaspalvelu on työmme näkyvin ja ehkä haastavinkin puoli. Haluamme, että asiakas tulee palvelluksi, että hän saa tarvitsemansa tiedon kirjastostamme ja lähtee kirjastosta hyvillä mielin. Asiakaskyselyjen mukaan olemme tässä hyvin onnistuneetkin. Vaikka kirjastossa ei näkyisi asiakkaita jollain hetkellä, heitä voi silti olla langoilla ruuhkaksikin asti. Opastamme tiedonhaussa, neuvomme e-aineiston käytössä, uusimme lainoja, teemme kirjavarauksia ja teemme asiakkaalle tiedonhakuja verkossakin.

Kokoelmaa hoidetaan ja kysyvää autetaan

Hoidamme kirjastomme kokoelmaa, sekä painettua että e-aineistoa.  Teemme poistoja, ostamme uusia kirjoja, seuraamme aineiston kiertoa. Kirjastomme oma aineistotietokanta Centria-Finnakin vaatii oman huolenpitonsa ja päivityksensä aika ajoin. Kassaan kilahtaa joka päivä erilaisia maksuja: sakkomaksuja, tulostusoikeutta, kaukolainamaksuja, kopioita. Asiakaspalvelun lomassa hoidamme kassan, korttimaksut ja käteismaksut ja raportoimme kassan tilanteen kirjanpitoon. Myös ostolaskut kiertävät kirjahankintoja tekevillä henkilöillä ja tiliöimme laskut valmiiksi kirjanpitoa varten.

Jotta päivittäinen opiskeluja ja työskentely olisi mahdollista, kokoelman täytyy vastata kysyntään. Kirjaston työntekijöiden on oltava perillä koulutusohjelmien sisällöistä ja huomioitava erilaisten asiakkaiden tiedontarpeet. Kirjojen kuljetuksen Kokkolan ja Ylivieskan välillä on toimittava ajallaan. Kaukolainauksella huolehditaan, että asiakas saa sellaistakin aineistoa, mitä omassa kokoelmassamme ei ole.   Kokoelmanhoito vaatii toimiakseen paljon erilaisia ohjelmia ja toimintoja: Voyager, Halti, Aleph, RDA, Marc21, Finna,  SFX, PCI, Armas ja monet muut asiat muodostavat oman maailmansa, joka takaa tiedonhaun onnistumisen meille ja asiakkaillemme.

Kirjasto tuntee myös velvollisuutensa saattaa opiskelijamme valmiiksi tästä ammattikorkeakoulusta. Hyvän ja ajantasaisen kokoelman lisäksi tarjoamme tiedonhaun- ja informaatiolukutaidon opetusta. Tuotamme opiskelijoillemme alakohtaisia tiedonhaunoppaita, opastamme pienissä opinnäytetöiden teknisissä ongelmissa, tarjoamme opiskelijolle mahdollisuuden henkilökohtaiseen tiedonhaun ohjaukseen ja ylläpidämme valmiille opinnäytetöille Theseus-tietokantaa.

Tilastointia, julkaisemista ja tiedonkeruuta

Kirjasto seuraa myös toimintaansa monien erilaisten tilastojen avulla. Kuukausittain tuotamme järjestelmiemme kautta lainatilastoja ja tietokantojen käyttöön liittyviä tilastoja. Vuosittain kirjastomme tiedot tilastoidaan tieteellisten kirjastojen yhteistilastoon. Erilaisten tilastojen avulla aineistojen käyttöä seurataan, tilastojen avulla voidaan tehdä päätelmiä kirjaston toimivuudesta ja uusien aineistojen hankinnasta.

Centriassa kirjasto huolehtii vuosittaisesta OKM:n julkaisutiedonkeruusta. Julkaisujen tiedot syötetään Justus-palveluun, josta ne siirtyvät Juuli-julkaisutietoportaaliin ja OKM:n tiedonkeruuseen. Julkaisutiedonkäsikirjaa tavataan melko usein, jotta päästäisiin kaikkia osapuolia tyydyttäviin tuloksiin.  Kirjasto on mukana oman ammattikorkeakoulumme Centria Bulletin -lehden julkaisemisessa, kirjasto järjestää kirjoittamiskoulutusta ja huolehtii julkaisusarjoistamme. Kirjasto on osana edistämässä avointa tieteellistä julkaisemista: rinnakkaistallennus ja aineiston hallinta ovat ajankohtaisia asioita nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjasto viestii, verkostoituu ja vaikuttaa

Kirjasto viestii ja tiedottaa omasta toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista sekä Centrian sisäisissä kanavissa että julkisilla www-sivuilla. Kirjastomme www-sivut pyritään pitämään ajantasaisina ja luotettavina, aukiolomme näkyvät siellä reaaliajassa. Sosiaalinen media on tärkeä osa viestintää ja Centria-kirjastolla on omat sivustonsa sekä Facebookissa että Instagramissa. Parhaillaan Instagramissa on meneillään kaikkia Suomen amk-kirjastoja koskeva kampanja #amkkirjastolife2018, jonne kirjastolaiset päivittävät kuvia omasta työstään ja työpaikastaan ja näin jakavat keskinäistä osallisuuttaan.

Kirjasto näyttäytyy asiakkaillemme hyvin suurelta osin tilana. Myös kirjastotilan ylläpito, erilaiset kirjanäyttelyt, tapahtumat ja yleinen tilan viihtyvyys kuuluvat kirjastotyöntekijän arkeen. Haluamme, että kirjasto on paikka, jossa saattaa viettää aikaansa muutenkin kuin vain tietoa etsien. Kirjastossa voi myös tavata ystäviään, käyttää tietokoneita tai opiskella. Jos tietokoneeseen tulee jotain vikaa, tulostin ei toimi tai skanneri ei skannaa, kirjaston työntekijät pyrkivät antamaan asiaan ensiapua.

Kaiken tämän kirjaston sisällä ja omassa organisaatiossamme tapahtuvan työn lisäksi kirjastomme on verkostoitunut muiden suomalaisten kirjastojen kanssa. Vaihdamme kaukolainoja, käytämme yhteisiä järjestelmiä, keskustelemme kirjaston asioista yhteisillä foorumeilla, näemme kollegoitamme erilaisissa tapahtumissa pitkin vuotta. Ammattikorkeakoulukirjastoilla on yhteinen verkkolehtikin, Kreodi, johon jokainen kirjastolainen voi kirjoittaa ajankohtaisia artikkeleita.

Kaavioon kirjatut prosessit pitävät sisällään monia pienempiä toimintoja, joiden tarkkaan kuvaamiseen eivät palstatilat riittäisi. Kirjaston henkilöstö yhdessä ja erikseen pitävät kirjaston rattaat pyörimässä ja takaavat kaikille kirjaston käyttäjille hyvät kirjasto- ja tietopalvelut oman taustaorganisaationsa tuella.

Hannele Myntti

Informaatikko
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2611

Facebooktwitterlinkedinmail