Mitä työelämä on? Nuoret haluavat lisää tietoa

Janette Korpi

Let´s Learn Work -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää nuorten yli 17-vuotiaiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja yhteisesti eri oppilaitosten kesken Keski-Pohjanmaan alueella. Talous ja nuoret TAT:n Tulevaisuusraportti 2022 -tulosten mukaan myös nuoret odottavat, että työelämästä kerrotaan enemmän kouluissa. TAT:n teettämässä tutkimuksessa nousee esiin, että 60 % nuorista toivoo lisää tietoa työelämästä koulun aikana. Raportin kyselyyn vastasi 6 397 nuorta opiskelijaa yläkouluista ja toiselta asteelta. (Talous ja nuoret TAT 2022a.)

Nuoret pelkäävät työelämän raskautta – miten hankkeella voidaan helpottaa pelkoa?

Let´s Learn Work -hankkeen konkreettisia tuloksia ovat Keski-Pohjanmaalle kehitettävä yhteinen LLW-kurssi ja mentorointimalli toisen asteen oppilaitosten ja Centria-ammattikorkeakoulun kesken. LLW-kurssi pitää sisällään työelämä- ja yrittäjyystaitoja kehittäviä tehtäviä ja työpajoja. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kykyä toimia työelämässä, joko yrittäjänä tai palkkatöissä sekä yhteiskunnan jäsenenä. TAT:n tulevaisuusraportin 2022 mukaan pelko nuorilla työelämän kuormittavuudesta on kasvussa ja peräti kolmannes nuorista pelkää työelämän olevan liian raskasta itselleen (Talous ja nuoret TAT 2022).

Mitä se kumma työelämä on? Nuoret pohtivat ja kaipaavat lisää tietoa. Kuva: Sara Kåll-Frödjö.

Let´s Learn Work -hankkeella autamme nuoria tunnistamaan omia vahvuuksia ja etsimään niiden ja omien mielenkiinnon kohteiden kautta omaa urapolkua. Tällä tavoin työelämä voisi tuntua kevyemmältä ja helpommalta lähestyä. Lisäksi LLW-kurssilla tuodaan tietoa siitä, kuinka Keski-Pohjanmaalta lähtöisin olevilla urapolut ovat kulkeneet. Polut eivät välttämättä ole suoraviivaisia, mutta ne ovat omanlaisiaan mutkista huolimatta. Esimerkkien kautta myös nuoret kuulevat, että jokainen lopulta löytää oman paikkansa työelämässä, kun vain on valmis tekemään töitä asioiden eteen.

Lukiolaisia LLW-hankkeen työpajassa miettimässä omia vahvuuksiaan. Kuva: Matleena Forslund.

Heinäkuussa 2022 käydyssä Suomi Areenan paneelikeskustelussa (SuomiAreena 2022) nousi esiin, että nuoret tarvitsevat aikaisempia kokemuksia työelämästä jo ennen kesätöihin menoa. LLW-kurssin sisällön avulla voidaan myös tähän haasteeseen osittain vastata. Toki kurssi on tarkoitettu yli 17-vuotiaille, mutta kurssin sisältöjä voi soveltaa myös alueen nuoremmille käyttöön. Kokemukset työelämästä ovat paljon vanhemmista kiinni, sillä ensimmäiset kokemukset tulevat lapsille vanhempien työtehtävien kautta. Tilanteeseen toivotaan SuomiAreenan paneelikeskustelunkin pohjalta arvioituna muutosta. Paneelikeskustelussa nousi esiin myös tarve kehittää opettajien ja oppilaanohjauksen osaamista, jotta nuoret ja työelämän tarpeet voidaan aidolla tavalla yhdistää tukemaan yhteiskunnan kehitystä. (SuomiAreena 2022.) Tämän tarve on tiedostettu myös LLW-kurssin toimijoiden keskuudessa. On kyettävä kouluttamaan henkilökuntaa ja tuomaan opetushenkilökunta lähemmäksi nykypäivän työelämää, jotta heillä on valmiuksia kertoa työelämän tarpeista nuorille. Myös TAT:n järjestämässä keskustelussa tulevaisuusraportin julkistustilaisuudessa (Talous ja nuoret TAT 2022b) nostettiin tärkeäksi seikaksi vanhempien ja kodin ilmapiiri eli se, miten työasioista ja työelämästä yleensäkin puhutaan kotona.

Tulevaisuuden usko nuorilla on hyvä – vaikka huoli onkin lisääntynyt

TAT:n tulevaisuusraportissa 2022 nousee myös esiin, että usko tulevaisuuteen on nuorille edelleen varsin myönteinen, mutta huolestuttavasti myös epävarmuus on huomattavasti lisääntynyt (Talous ja nuoret TAT 2022a).  LLW-hankkeella lukiolaiset tuottivat podcast-sarjan ensimmäisen osan keväällä 2022, ja se on kuunneltavissa hankkeen nettisivuilla ja somekanavissa (Korpi 2022, luku 5). Nuoret pureutuivat heitä mietityttäviin ajankohtaisiin aiheisiin. Aiheita olivat kaupungistuminen, robotiikka, tulevaisuuden työelämä ja yrittäjyys. Aiheiden parissa nuoret pääsivät juttelemaan heitä tulevassa työelämässä mietityttävistä aiheista asiantuntijoiden kanssa.  Podcasteissa nousivat esiin nuorten aktiivisuus ja kiinnostus aiheita kohtaan ja sekä kyky kysyä ja kyseenalaistaa että myös taito heittäytyä oppimaan podcastin tuottamista.

Lähteet

SuomiAreena 2022. Huti tuli! Miksi nuorten ja työelämän odotukset eivät kohtaa? Paneelikeskustelu 14.7.2022. Saatavilla: https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003191/huti-tuli-miksi-nuorten-ja-tyoelaman-odotukset-eivat-kohtaa-1624590. Viitattu 15.7.2022.

Korpi, J. 2022. Let´s Learn Work. Hankkeen Internet-sivu. 2022.  Saatavilla: https://net.centria.fi/hanke/lets-learn-work/. Viitattu 13.7.2022.

Talous ja nuoret TAT. 2022a. TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022. Saatavilla: https://tat.fi/wp-content/uploads/2022/05/TAT_Nuorten-tulevaisuusraportti_2022.pdf. Viitattu 15.7.2022.

Talous ja nuoret TAT. 2022b. TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022. Paneelikeskustelu. Saatavilla: https://worksup.com/app/#/event/TAT2022/agenda/plan. Viitattu 14.7.2022.

Janette Korpi
TKI-asiantuntija, Projektipäällikkö (yrittäjyys ja hyvinvointi)
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 050 438 1929

Facebooktwitterlinkedinmail