Mitä työelämä on? Nuoret haluavat lisää tietoa

Janette Korpi

Let´s Learn Work -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää nuorten yli 17-vuotiaiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja yhteisesti eri oppilaitosten kesken Keski-Pohjanmaan alueella. Talous ja nuoret TAT:n Tulevaisuusraportti 2022 -tulosten mukaan myös nuoret odottavat, että työelämästä kerrotaan enemmän kouluissa. TAT:n teettämässä tutkimuksessa nousee esiin, että 60 % nuorista toivoo lisää tietoa työelämästä koulun aikana. Raportin kyselyyn vastasi 6 397 nuorta opiskelijaa yläkouluista ja toiselta asteelta. (Talous ja nuoret TAT 2022a.)

Jatka lukemista ”Mitä työelämä on? Nuoret haluavat lisää tietoa”