Arenen tekoälyn käytön suositukset sopinevat myös TKI-asiantuntijoille

Laura Palovuori

Kehitys on huikean nopeaa. Valkoisen paperin kauhua ei enää tarvitse potea, sillä ideoiden pumppaaminen paperille on ennennäkemättömän kätevää. Tekoäly pitäisi nopealla aikataululla integroida osaksi tietotyöläisen työkalupakkia.

Jos et ole jo rekisteröitynyt Open AI:n käyttäjäksi, jäät auttamatta jälkeen muista. Esimerkiksi Yle uutisoi, että tekoälyn käyttö on järkevää ylioppilaskokeisiin valmistautuessa (Leponiemi 2023).

Mitä uhkia ja mahdollisuuksia tekoälyn käytössä piilee? Esimerkiksi EU hakee ratkaisua tekoälyasetuksesta, eikä näe, että pelkät suositukset riittävät (Sutinen 2023). Yksi jos toinenkin haluaisi kurkistaa kristallipalloon ja nähdä, mitä tuleman pitää. Miltä maailma näyttää vuoden kuluttua? Entä kymmenen vuoden kuluttua? Tai ensi kuussa? Kimmo Rousku (2023) Digi- ja väestötietovirastosta kehottaa tekoälyn käyttäjiä perehtymään siihen, miten tekoäly toimii ja näin sen tekemiä virheitä myös ymmärtää paremmin.

Tällä hetkellä elämme murrosvaihetta, jossa pohdimme miten ja missä tilanteissa tekoälyn käyttö omien teosten tuottamisessa on sallittua ja eettistä. Opettajat jahtaavat opiskelijoita, sillä heitä kalvaa epäilys siitä, että esseen on kirjoittanut tekoäly, eikä opiskelija itse. Opettaja itse on mahdollisesti valjastanut tekoälyn lukemaan esseitä ja antamaan arvosanoja. Tekoäly käy läpi työhakemukset ja valitsee haastateltavat. Hankehakemuksia kirjoitetaan tekoälyn avulla, ja saattaa olla että tekoälyn avulla valitut hankkeet saavat rahoitusta.  

Tekoäly on tulevaisuuden työelämätaito

Arenen (2023) eli Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston tekoälyn hyödyntämisen suositukset on juuri julkaistu. Suosituksen pääsanoma on selvä: tekoälyn käyttö on tulevaisuuden työelämätaito, ja se pitää mahdollistaa kaikille opiskelijoille, sen käyttöä pitää opettaa ja sen eettisyydestä on käytävä keskusteluja.

Arene suosittelee ottamaan käyttöön liikennevalomallin. Vihreällä valolla saa tehdä koko teoksen tekoälyn avulla. Keltaisen valon palaessa tekoälyä saa käyttää, mutta täytyy ilmoittaa, missä ja miten sitä on käytetty. Punaisella valolla puolestaan halutaan viestittää sitä, että opiskelijan täytyy itse oppia tuottamaan teksti ilman tekoälyn apua, mutta silloinkin voi toki tekoälyltä kysyä vinkkejä ja ideoita ja pyytää apua kielen tarkistamiseen.

Ammattikorkeakouluissa on muitakin kuin opettajia ja opiskelijoita. Tällä tekstillä haluaisin avata keskustelun siitä, miten liikennevalomallia parhaiten käytettäisiin TKI-toiminnassa.

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat tuottavat sekä tieteellisiä että populäärijulkaisuja, mutta julkaisupaikasta riippumatta tekstin pitää noudattaa joitakin hyväksi katsottuja sääntöjä. On myös hyvä pitää mielessä, että julkaisuista saatava perusrahoitus on julkista rahaa, joten niiden laatu tulee pitää korkeana. Julkaisut ovat siis myös osa ammattikorkeakoulujen maineenhallintaa (Luokkanen, Sakko, Lassila-Merisalo, Laaksonen & Friman 2023).

Tekoäly ei ymmärrä merkitysten ja kokemusten moniulotteisuutta

Hyvä julkaisu noudattaa hyviä julkaisukäytäntöjä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK 2023) mukaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja ovat rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä. Lisäksi kirjoittajan täytyy käyttää eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. TENK peräänkuuluttaa myös tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää. Silloin, kun muiden tutkijoiden työhön ja saavutuksiin viitataan, se täytyy tehdä asianmukaisella tavalla. Lisäksi TENK suosittelee tarkkuutta tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tutkimusten ja tulosten arvioinnissa.

Tekstintuottamiseen tarkoitetut tekoälysovellukset tuottavat uskottavia lauseita laskemalla todennäköisyyksiä siitä, miten sanat kussakin aiheessa parhaiten sopivat peräkkäin. Blogitekstissään Suvi Ronkainen (2023) kyseenalaistaa tällaisen tekstin tieteellisyyden. ”Sanojen linkittyminen toisiinsa ja niiden laskennallinen todennäköisyys ei sisällä merkitysten ja kokemusten moniulotteisuutta, kuten ei myöskään tutkimustietoon sisäänkirjoitettua keskustelua ja sen tiedollista kontekstointia.” Ronkainen ihmettelee, mitä tapahtuu viittauskäytännöille, tulkinnoille, tiedon monitasoisuudelle ja intressisidonnaisuuden tunnistamiselle.

Washington Postin laajassa artikkelissa (Schaul, Chen & Tiku 2023) perehdytään tekoälyn opettamiseen käytettyyn materiaaliin. Toimittajat peräänkuuluttavat avoimuutta tekoälyä kehittäviltä yrityksiltä. Käyttäjän kannalta on hankalaa, jos ei tunne materiaalia, jolla tekoälyä on opetettu.  Sovellusten taustalla on nimittäin enimmäkseen länsimaisen katsantokannan mukaisia näkemyksiä, eikä materiaali välttämättä peilaa tasa-arvoisesti koko maailmaa.

Tekoälyllä tuotetut valmiit sisällöt voivat olla haitallisia muutenkin kuin tekijänoikeusnäkökulmasta katsottuna; toimittaja Niclas Storås kirjoittaa Helsingin Sanomissa (2023), että tekoäly oppii lukemalla valmiita tekstejä. Jos internetissä on paljon tekoälyn tuottamia tekstejä, niin olemme tavallaan ”myrkyttäneet” tulevaisuuden tekoälyn oppimateriaalin.

Miten tekoälyn käyttöön viitataan?

Murrosvaiheen kasvukipujen lieventämiseksi ehdotan, että TKI-asiantuntijat kertovat aina, millainen rooli tekoälyllä on projektin tekstien tuottamisessa, eli että käyttäisimme aina liikennevalomallin keltaista valoa. Esimerkiksi American Psychological Associationin julkaisema APA style -blogi antaa vinkkejä tekoälyllä luotujen sisältöjen viittauskäytännöistä (McAdoo 2023). Tämä noudattaisi myös hyvää tutkimuseettistä ja tieteellistä käytäntöä. Vältämme näin myös tilanteen, jossa lukija, toimituskunta tai julkaisija ihmettelee, onko teksti itse tuotettua. Yhdessä keskustelemalla löydämme tulevaisuuden linjaukset tekoälyn hyödyntämisessä. Arene (2023) ehdottaa myös, että tekoälyn käytöstä kerättäisiin palautetta ja epäkohdista raportoitaisiin. Näin ”ammattikorkeakoulu edistää avoimuutta ja kehittää tekoälyn käyttöä työyhteisössään”.

Tässä muutama argumentti, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin alkaa käyttää tekoälyä. Ja lukijalle tiedoksi, seuraavan tekstin olen muokannut Chat GPT:n generoiman tekstin pohjalta (OpenAI 2023).

  • Käytä tekoälyä inspiraationa ja apuna. Tekoäly voi tarjota arvokasta tietoa ja ideoita, mutta se ei korvaa luovuuttasi tai kriittistä ajattelua. Tarkista aina sen antamat tiedot ja ehdotukset omalla asiantuntemuksellasi.
  • Huomioi, että tekoälyn käyttö tieteellisessä kirjoittamisessa liittyy yleisiin eettisiin kysymyksiin, kuten tietosuojaan, oikeudenmukaisuuteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen.
  • Eri tekoälymallit toimivat eri tavoin ja niillä voi olla omat vahvuutensa ja rajoituksensa. Ymmärrä käyttämäsi tekoälyn taustalla oleva malli ja sen toimintaperiaatteet.
  • On tärkeää selventää tekoälyn rooli tekstissä. Kun käytät tekoälyn tuottamaa tekstiä omassa työssäsi, viittaa siihen asianmukaisesti. Voit mainita, että tekstiä on generoitu tekoälyn avulla tai käyttämällä tiettyä tekoälymallia. Esimerkiksi: ”Tekstiä on tuotettu tekoälymallin XYZ avulla” tai ”Seuraava osio perustuu tekoälyn generoimaan tekstiin.”
  • Tekoäly voi tuottaa tekstiä, joka perustuu laajaan aineistoon tai jopa muiden tekijöiden töihin. On tärkeää varmistaa, että tekoälyn generoima teksti ei loukkaa tekijänoikeuksia tai johda plagioimiseen. Tekstiä käytettäessä on noudatettava tekijänoikeuslakeja ja asianmukaisia viittauskäytäntöjä.
  • Tekoälymallit perustuvat suureen määrään koulutusdataa. Jos koulutusdata sisältää vääristymiä, esimerkiksi sukupuoleen, rotuun tai muuhun taustatietoon liittyviä vinoumia, tekoäly voi tuottaa syrjiviä tai epäreiluja tuloksia.
  • Tekoälyn käyttö voi muuttaa tieteellisen tutkimuksen luonnetta ja vaikuttaa tutkijoiden työhön. Esimerkiksi, jos tekoälyä käytetään massiivisten tietomäärien analysointiin ja tulosten generointiin, se voi vaikuttaa siihen, miten tietoa tuotetaan ja mitä taitoja tutkijoilta vaaditaan.
  • Tieteellinen kirjoittaminen voi edellyttää suurten tietomäärien analysointia ja käyttöä. Tietojen anonymisointi on tärkeää ennen kuin ne annetaan tekoälyn analysoitavaksi.
  • Jos tekoälyn annetaan luoda tieteellistä tekstiä, se voi johtaa vastuun siirtymiseen ihmiskirjoittajalta tekoälylle. Tämä voi aiheuttaa eettisiä kysymyksiä siitä, kuka on vastuussa luoduista tuloksista ja mahdollisista virheistä. Vastuu tekstin sisällöstä ja laadusta on AINA ihmiskirjoittajalla.

Lähteet

Arene 2023. Arenen suositukset tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluille. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Julkaistu 12.6.2023. Saatavissa:   https://arene.fi/julkaisut/raportit/arenen-suositukset-tekoalyn-hyodyntamisesta-ammattikorkeakouluille/  Viitattu 12.6.2023.

Leponiemi, T. 2023. Voiko tekoäly auttaa kevään pääsykokeissa? ”Olisi hullua olla hyödyntämättä”, sanoo professori. Yle uutiset. Julkaistu 17.5.2023. Saatavissa: https://yle.fi/a/74 https://open.spotify.com/episode/6JIgdww6DKhL6yBSY3ffD2-20032092    Viitattu 22.5.2023.

Luokkanen, S., Sakko S., Lassila-Merisalo, M., Laaksonen P. & Friman M. 2023.  Ratkaiseeko raha kaiken – laadun merkitys (ammatti)korkeakoulujen julkaisutoiminnassa. AMK-lehti/UAS journal 2/2023. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Saatavissa. https://uasjournal.fi/2-2023/ratkaiseeko-raha-kaiken-laadun-merkitys-ammattikorkeakoulujen-julkaisutoiminnassa/  Viitattu 29.5.2023.

McAdoo, T. 2023. How to cite ChatGPT. APA Style Blog. American Psychological Association. Saatavissa:  https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt   Viitattu 13.6.2023.

OpenAI. 2023. ChatGPT (Toukokuu 12 versio) [Suurikielimalli]. Saatavissa https://chat.openai.com/chat.    Viitattu 16.5.2023.

Ronkainen, S. 2023.Kolumni: Tieteelliseksi kutsutun tiedon tulva ja ChatGPT. Lapin yliopiston verkkoartikkelit. Saatavissa: https://www.ulapland.fi/news/Kolumni-Tieteelliseksi-kutsutun-tiedon-tulva-ja-ChatGPT/38486/1dbb691f-9bc8-4347-b067-dd0650ee23fc   Viitattu 29.5.2023

Rousku, K. 2023. Centria SecuLab esittää: tietoturva-podcast. Osa 10. Vieraana Kimmo Rousku Digi- ja väestötietvirastosta. Centria SecuLabin tietoturva-podcast. Julkaistu 25.5.2023. Saatavissa:https://open.spotify.com/episode/6JIgdww6DKhL6yBSY3ffD2    Viitattu: 26.5.2023

Schaul K., Chen S. Y. & Tiku, N. 2023. Inside the secret list of websites that make AI like ChatGPT sound smart. Washington Post. Julkaistu 19.4.2023. Saatavissa: https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2023/ai-chatbot-learning/?itid=lk_interstitial_manual_9     Viitattu 22.5.2023

Storås, N.2023. Made in Finland.Helsingin Sanomat.Saatavissa: https://www.hs.fi/visio/art-2000009589999.html    Viitattu 22.5.2023.

Sutinen, T. 2023. Tekoäly vaatii rajoja eikä yritysten itsesääntely riitä, sanoo EU:n tekoälymietinnön takana oleva euroedustaja. Helsingin Sanomat. Julkaistu 12.6.2023. Saatavissa: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009637786.html  Viitattu 13.6.2023.

TENK. 2023. Hyvä tieteellinen käytäntö. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Saatavissa https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk    Viitattu 17.5.2022.

Laura Palovuori
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 626 0028

Facebooktwitterlinkedinmail