Centria Gamelab Pelipaja – pelialalla jo kymmenen vuotta

Ville Autio
Juhana Jauhiainen

Suomen peliala on jo vuosia kestäneessä nosteessa. Joka vuosi Suomesta tulee uusia ja entistä paremmin menestyviä mobiili-, konsoli- ja tietokonepelejä, perinteisistä peleistä puhumattakaan. Centriassa pelialaa on seurattu vuodesta 2007 saakka ja opiskelijoille on luotu mahdollisuuksia päästä alalle. Suomessa pelialalla yhden menestyminen auttaa muidenkin menestymisen mahdollisuuksia: jotain mistä muut alat voisivat ottaa mallia.

Centrian pelialan taival alkoi vuoden 2007 joulukuussa, kun Ville Autio esitteli ajatustaan pelialan kesäkurssista mediatekniikan vastuuopettajalle. Seuraavana kesänä tusina opiskelijaa osallistui ensimmäiselle kesäkurssille ja teki peliä käyttäen Unreal 3.0 -pelimoottoria. Siitä eteenpäin Centriassa on järjestetty Pelipaja-kursseja kesäisin ja vuonna 2014 järjestettiin ensimmäinen koko vuoden kestänyt pelikurssi.

Vuoden 2014 syksyllä Centria ja Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) hakivat yhdessä rahoituksen POHKE-hankkeelle. Hankkeessa sovitettiin OAMK:n Game Lab -malli Centrian toimialueelle ja toteutettiin pelialan koulutusta. POHKE -hankkeen avulla saatiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoista tietoa koulutuksen vaikutuksesta ja siitä mitä aiheita osallistujille tuli opettaa.

Monipuolinen peliala

Peliala on hyvin monialainen. Menestyäkseen pelimarkkinoilla yrityksellä pitää olla syvää osaamista ohjelmoinnista, grafiikasta ja sisällöntuotannosta, mutta myös liiketoiminnasta. Kaikkiin näihin vaatimuksiin vastattiin POHKE-hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteina oli antaa koulutusta, tuottaa ammattitaitoisia osaajia, luoda uusia peli-aihioita sekä kannustaa uusien yritysten perustamiseen. Hankehenkilöstö täydensi puolestaan omaa ammatillista osaamistaan vierailemalla kotimaisissa ja ulkomaisissa pelialan tapahtumissa aina Yhdysvaltoja myöten.

POHKE-hankkeen tuloksena syntyi Ylivieskaan uusi pelialan yhdistys, Pohjoinen Pelinkehitys ry, joka julkaisi Grimrush-pelinsä joulun 2017 alla Steam-verkkokaupassa. Hanke on ollut Centrian osalta menestys, sillä osallistujista toistakymmentä työllistyi suoraan pelialalle. Koko hankkeessa syntyi viisi pelialan yritystä.

Tunnelmakuva Grimrush-pelistä. Kuva: Ville Autio.

Sisällöntuotantoa ja startupeja

Centrian Pelipajassa osallistujat kehittivät ensin konseptin haluamastaan peli-ideasta. Kolmen viikon kuluttua aloituksesta näistä ideoista karsittiin noin puolet pois. Karsitut ideat olivat useimmiten joko liian laajoja toteutettavaksi Pelipajan aikana, niistä puuttui selkeä fokus siitä, mihin peli keskittyy tai niiden kohdeyleisö ja markkinat puuttuivat. Karsintojen jälkeen karsittujen ideoiden kehittäjät liitettiin jatkavien ideoiden kehitystyöhön.

Pelipajan aikana osallistujille annettiin räätälöityä koulutusta tukemaan heidän ammattitaitonsa kehittymistä. Koulutus pyrittiin rakentamaan niin, että se tukisi myös osallistujien omaa peliprojektia. Osalle kehitystiimeistä annettiin enemmän sisällöntuotannon koulutusta ja toisille enemmän liiketoimintaan liittyvää koulutusta. Ohjelmointikoulutusta järjestettiin pääasiassa C#-ohjelmointikielellä Unity-pelimoottorille.

Centriassa vierailleita peli- ja 3D-tuotannon opetushenkilöitä South West Collegesta Pohjois-Irlannista. Kuva: Heidi Kaartinen.

Koulutuksessa pyrittiin siihen, että osallistujat pääsisivät sisälle pelikehitykseen, riippumatta aikaisemmasta osaamisesta tai koulutustaustasta. Peliprojekteissa tiimien osallistujat sopivat roolinsa itsenäisesti sen mukaan, miten parhaaksi kokivat. Tiimit muodostivat siis ikään kuin pieniä peli-startupeja, joiden jäsenet olivat vastuussa pelien suunnittelusta ja toteutuksesta. Pelien sisällöntuotannon lisäksi tiimit tekivät markkinatutkimusta, markkinointia ja arvioivat pelinsä menestymismahdollisuuksia markkinoilla.

Keväällä 2018 Centriassa alkaa uusi peliteollisuuden kehittämisen hanke, jossa viedään pelialan koulutusta entistä pidemmälle ja nostetaan valmistuvien osallistujien osaamistasoa. Uudessa hankkeessa selvitetään monimuotoisen koulutuksen ja etätyöskentelyn mahdollisuuksia, rakennetaan kattavia yhteistyöverkostoja ja pilotoidaan erilaisten teknologioiden hyödyntämistä liiketoiminnassa. Uusien opiskelijoiden haku alkavaan hankkeeseen on auki.

Ville Autio
Kehitysinsinööri
Centria tutkimus ja kehitys
p. 044 449 2626

 

 

 

 

 

Juhana Jauhiainen
Kehitysinsinööri
Centria tutkimus ja kehitys
p. 040 729 9923

 

Facebooktwitterlinkedinmail