Digitaalisuus varhaiskasvatuksessa

Hanna Lahnalampi

Elmo kuvaa askartelemaansa muumitaloa. Kuva: Hanna Lahnalampi.

Tulen vierailulle Halkokarin päiväkodin Pursimiesten ryhmään, jossa Elmo on iPadilla kuvaamassa askartelemaansa muumitaloa. – Maalasin, rakensin ja liimasin ensin tämän muumitalon ja sitten askartelin nämä hahmot tänne. Nyt mää otan tästä kuvia tabletilla ja sitten mää voin kattoa niitä myöhemmin tästä laitteesta, toteaa Elmo. Totta, varhaiskasvatuksessa on koettukin varsinainen digiloikka viime vuosina. Siinä missä aiemmin käytettiin kynää, paperia ja liimaa, on mukaan otettu yhä enemmän erilaisia digitaalisia työkaluja.

Digitaaliset työkalut osana varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatussuunnitelmasta on tullut normi, ja se on otettu käyttöön elokuussa 2017. Varhaiskasvatussuunnitelmassa nostetaan yhdeksi laaja-alaisen osaamisen kohdaksi monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Monilukutaitoihin kuuluvat erilaiset tekstit, olivat ne sitten kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Erilaiset lukutaidot kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito ovat osa monilukutaitoa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea näiden taitojen kehittymistä. Tavoitteena on innostaa lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa ympäristöissä, joista digitaalinen ympäristö on yksi muoto. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.)

Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin digitaalisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään digitaalista dokumentointia leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Lapsen luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taidot ja lukutaito edistyvät, kun hän kokeilee ja tuottaa digitaalisia sisältöjä itse yhdessä muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee ohjata lasta tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.)

Ulla-Maija Kiviniemi työskentelee Halkokarin päiväkodilla Pursimiesten ryhmässä lastenhoitajana. Hän on huomannut miten media, erilaiset pelit ja teknologialaitteet ovat tulleet osaksi lasten jokapäivästä arkea ja leikkiä:

Pojat puhuvat erilaisista peleistä, joita pelataan kännykällä, pleikkarilla tai tietokoneella. Isommat sisarukset ovat kertoneet mm. Minecraft –pelistä, mutta enemmän näitä 5-vuotiaita kiinnostaa Ryhmä Hau –ohjelma ja Frozen –elokuva. Hahmot tulevat välillä mukaan lasten leikkeihin ja juoni otetaan ohjelmasta. Lelupäivänä lapset tuovat suosikkihahmonsa mukaan päiväkotiin ja se otetaan osaksi leikkiä.

Lasten kanssa käytetään tietokonetta, josta voidaan esimerkiksi etsiä tietoa jostakin ajankohtaisesta televisiohahmosta tai pelistä. Lasten kanssa voidaan myös ottaa tabletilla kuvia tai videonpätkiä heidän taideteoksistaan. Yksi merkittävä muutos on tullut erityisesti digitaaliseen dokumentointiin, jota pyritään toteuttamaan joka päivä, kertoo Kiviniemi.

Toisaalta digitaalinen dokumentointi on tuonut omia haasteita varhaiskasvatuksen henkilöstön keskuudessa. Vanhemmilla työntekijöillä ei ole samankaltaisia digitaalisia valmiuksia kuin nuoremmilla. Digitaalinen dokumentointi voidaan ajoittain kokea haasteelliseksi ja koulutuksia asian tiimoilta kaivataan. Osa henkilöstöstä on sitä mieltä, että tarvitaan myös asenteen muutosta.

Jokaisella lapsella oma tägi

Kokkolassa on ollut jo hetken käytössä Päikky-sovellus, johon lapsi kirjataan päiväkotiin saavuttaessa ja poistuttaessa.  Siinä missä aiemmin täytettiin lasten hoitoajat manuaalisesti paperille ja siirrettiin ne sitten tietokoneelle, on Päikky selkiyttänyt lasten läsnäolon kirjaamista. Vanhemmat ilmoittavat lasten hoitoajat Päikkyyn ja leimaavat lapsen saapuneeksi tägillä eli tunnistelätkällä ryhmän älypuhelimeen.

Päikky-sovellus sekä seurantatägit. Kuva: Hanna Lahnalampi.

Ulla-Maija Kiviniemi kiittää vanhempia siitä, että valtaosa kirjaa tarkasti ja tunnollisesti lapsen hoidontarpeen Päikkyyn. Henkilöstö pystyy olemaan nopeassa ja sujuvassa vuorovaikutuksessa lasten vanhempien kanssa ja lähettämään sovelluksen kautta mm. lasten viikko-ohjelmia ja muita tiedotteita. Samalla vanhemmat voivat seurata lastensa hoitotunteja. Tämä on kätevä ominaisuus etenkin niillä lapsilla, jotka ovat varhaiskasvatuksessa osa-aikaisia. Päikkyyn voidaan lisätä myös esimerkiksi lasten varahoitajien tiedot.

Vuosia sitten varhaiskasvatuksen henkilöstö ilmoitti lomat ja koulutukset täyttäen paperilappuja esimiehelle. Tänä päivänä samat anomukset tehdään sähköisesti.  –Digitaalisuus näkyy aina vain voimakkaammin joka päiväisessä toiminnassa: työntekijät käyttävät tietokonetta, vastaavat sähköposteihin, kuvaavat toimintaa ja käyttävät älypuhelimella Päikky-sovellusta, toteaa Kiviniemi.

Maailma on muuttunut paljon ja on välillä pysähdyttävä miettimään, mitä digitalisaatio tuo työhömme ja lasten arkeen. Aikuiset toimivat roolimallina lapsille myös siinä, miten itse käyttävät erilaisia laitteita. Varhaiskasvatuksessa teknologia ja digitalisaatio eivät ole itsetarkoitus, vaan ne ovat vain apuvälineitä, toteaa Kiviniemi.

Lähteet

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Määräykset ja ohjeet 2016:17. Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf

 

Hanna Lahnalampi
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 149 6199

Facebooktwitterlinkedinmail