DUDE – Show Your Digi

Leena Toivanen
Marika Hautala

IT-alan työntekijäpula on vakioaihe nykyaikojen lehtien palstalla, sillä digitalisaation asema vakiintuu yhä useammalla toimialalla Suomessa ja ulkomailla. IT-alalle kaivataan nyt tuhansia koulutettuja ammattilaisia lisää, ja ajankohtainen ja jopa tulevaisuuden osaaminen on arvossaan. Viimeisin tieto esimerkiksi esineiden internetistä, automaatiosta ja datan analysoinnista on lähes välttämätöntä.

Työelämän ja koulutuksen yhteistyö vaatii kehitystä, ja tämän vuoksi opetusministeriö aikookin siirtää lähitulevaisuudessa yhä suuremman osan koulutuksesta työelämässä ja sen rajapinnassa tapahtuvaksi. Näin opiskelijat pääsevät työelämän muutokseen kiinni: oman osaamisen kehittämisestä ja työelämän muutoksista tulee tuttua. Centria-ammattikorkeakoulun, Kpedun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteinen DUDE-hanke vastaa juuri näihin haasteisiin vahvistamalla digiosaamista Keski-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa on perustettu DUDE-ympäristö, jossa alle 29-vuotiaat Centria-ammattikorkeakoulun, Kpedun ja Chydeniuksen opiskelijat tai työttömät työnhakijat pääsevät toteuttamaan paikallisilta yrityksiltä saatuja työelämän kaltaisia tehtäviä. Osallistujia tuetaan koulutusorganisaatioilta tulevalla vahvalla digitalisaatio-osaamisella. Samalla osallistuja kehittää elämäntaitojaan, mikä kantaa alkavaa työuraa eteenpäin tulevaisuudessakin.

Mikä DUDE?

TKI-asiantuntija ja DUDE-hankkeen projektipäällikkö Hanna Lahnalammen mukaan ajatus hankkeesta saatiin Centria-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa tapahtuneista aiemmista opiskelijaharjoitteluista, joissa opiskelijat hyötyivät sen työelämäkytköksistä. – Opiskelijat pääsivät hankkeiden kautta näyttämään, mitä osaamista heillä on ja osa työllistyikin yhteistyökuvioiden kautta. Tästä heräsi idea, että olisi sellainen ympäristö, mihin työelämältä tulisi tehtäviä, joita sitten yksilöt pääsisivät tekemään ja kasvattamaan näin omaa ammatillista osaamistaan, kertoo Lahnalampi.

Huhtikuussa alkanut hanke jatkuu aina vuoden 2020 loppuun saakka. – Nyt kun meillä on kaikki Kokkolan kampusalueen koulutusorganisaatiot tässä mukana, niin on helppo toimia yhdessä ja miettiä siirtymävaiheita esimerkiksi ammattiopiston puolelta ammattikorkeakouluun, tai vastaavasti ammattikorkeakoulusta yliopistokeskuksen puolelle. Voimme yhdessä kehittää siirtymisiä ja saamme uudenlaista synergiaa muodostettua, painottaa Lahnalampi. Toimijat luovat yhteisen tavan ja ympäristön, jossa tuetaan opiskelijoita kohti työelämää ja jatko-opintoja.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Yhteistyökumppanit antavat digitalisaatioon liittyviä tehtäviä DUDE-osallistujille. Yhteistyökumppaneita löytyi eri toimialoilta, joten tehtävien kirjo kuvastaa hyvin nykyaikaisia IT-alan tarpeita monen tyyppisille käyttäjille. Monipuoliset tehtävät tietenkin mahdollistavat työtehtävien räätälöinnin eri henkilöille ja eri koulutusten tueksi.

Suomen Yrittäjät ry:n ja AMK-verkoston yhteistyönä tekemän tutkimuksen mukaan alueen kehittäjät näkevät elinkeinoelämän ja oppilaitosyhteistyön tärkeimpänä tehtävänä käytännön työelämän tuntevan ja osaavan työvoiman kouluttamisen alueelle. Jotta näitä työelämän jo tuntevia korkeasti koulutettuja käytännön osaajia on mahdollista tuottaa, oppilaitosten täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Ammatillista pääomaa

Konkreettinen DUDE-ympäristö sijaitsee Kokkolan Innogatessa, jossa kymmenkunta opiskelijaa ja työtöntä työnhakijaa tekevät yhdessä työelämältä tulevia tehtäviä. DUDE-ympäristöön ovat tervetulleita myös osatyökykyiset nuoret TE-toimiston kautta. Hankkeen tavoitteena on, että noin kolmekymmentä nuorta vuodessa osallistuisi DUDE-jaksoon. Tämä tarkoittaa noin sataa nuorta koko hankekautta ajatellen. Nuoret työskentelevät DUDE-ympäristössä vähintään kuukauden ja maksimissaan kuusi kuukautta. DUDE-jakson tärkeimpiä tavoitteita ovat kasvattaa mukaan tulevien henkilöiden ammatillista pääomaa, pyrkiä työllistämään heitä sekä helpottaa koulutuksesta työelämään siirtymistä. – Yksilö saa myös referenssin ansioluetteloonsa, jolloin hänen kiinnittymisensä työelämään helpottuu, kertoo Hanna Lahnalampi.

DUDE-jaksolle hakevilla henkilöillä pitäisi aina olla jotain digitalisaatioon liittyvää osaamista. – Se voi olla koulutustausta, tai jos hakija vaikka harrastaa koodaamista ja on siinä tosi hyvä, niin hänkin on tervetullut mukaan toimintaan. Me pyrimme kohdentamaan työelämästä tulevia tehtäviä näiden henkilöiden osaamisen mukaan, jotta he taas pääsevät näyttämään, mitä kaikkea he osaavatTyötehtäviä voidaan myös pilkkoa osiin, niin että toinen henkilö voi tehdä esimerkiksi koodaamista ja toinen vaikka testaamista, täsmentää Lahnalampi.  Digitalisaatiota katsotaan työtehtävien suhteen laaja-alaisesti.    – Digitalisaatio ei ole vain oma siilonsa, missä tehdään jotain IT-juttuja, vaan sitä on kautta rantain jopa sairaanhoitajan tehtävissä.

Jokaiselle osallistujalle tehdään oma DUDE-jakso sen mukaan, mitä osaamista ja kiinnostuksen kohteita hänellä on.  DUDE-jaksolla otetaan myös huomion osallistujan halukkuus oppia jostain, mitä hän ei vielä osaa. – Yritämme tarjota sellaisia työtehtäviä, missä osallistuja pääsisi ensin tutustumaan uuteen aihealueeseen, miten sitä voidaan hyödyntää, ja kasvattamaan tälläkin tavoin omaa pääomaa, kertoo Lahnalampi.

Jakson aikana tarjotaan myös erilaisia työpajoja ja muita tukitoimia, missä osallistujien sosiaalisia ja työelämätaitoja voidaan vahvistaa. Ennen työelämäkokeilun päättymistä tarkistetaan, että osallistujan CV on kunnossa sekä tehdään siihen tarvittavat päivitykset yhdessä osallistujan kanssa. Sen jälkeen mietitään, onko henkilöllä tarvetta jatkaa opiskelua vai siirtyykö hän suoraan työelämään. Osallistujaa ei jätetä etsimään työllistymismahdollisuuksia yksin, vaan häntä autetaan myös työelämään kiinnittymisessä. – DUDE-jakson lisänä me tarjoamme vielä ohjausta ja apua työllistymisenkin jälkeenkin. Jos tulee semmoisia tilanteita, että ei osaa tehdä työnantajan antamaan tehtävää, niin me autamme. Meille saa laittaa kysymyksiä, niin me tuemme mahdollisimman paljon, että kiinnittyminen työelämään olisi oikeasti mahdollista, kertoo Lahnalampi.

Suomeen tarvitaan digitalisaatioon keskittynyttä työelämään asti saattelevaa valmentamista yhteiskunnan rakennemuutosten keskellä, sillä samankaltaista toimintaa ei juurikaan vielä ole.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Hanna Lahnalampi p. 040 149 6199, hanna.lahnalampi@centria.fi

Seuraa hanketta Facebookissa: @DUDEShowYourDigi

Lähteet

Projektipäällikkö, TKI-asiantuntija Hanna Lahnalammen haastattelu

Kangasniemi, J. 2017. Digitaalistuvan yhteiskunnan osaamishaasteet ja koulutus. Teoksessa Lehti, M. ja Rossi, M. (toim.) Digitaalinen Suomi 2017. Vantaa: ERWEKO Oy, 593, 596

Svento, R. ja Viitasaari, J. Julkisen sektorin vauhditettava digitaalista palvelutaloutta. Teoksessa Lehti, M. ja Rossi, M. (toim.) Digitaalinen Suomi 2017. Vantaa: ERWEKO Oy, 555

Leena Toivanen
TKI-kehittäjä (hankeviestintä)
Centria-ammattikorkeakoulu

p. 040 7013 221

Marika Hautala
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 4875 812

 

Facebooktwitterlinkedinmail