Biokaasu – Uusiutuvaa energiaa Pohjois-Pohjanmaalta

Biokaasua biometaaniksi jalostava yksikkö Mikkelin Haukivuoressa

Simo Mäenpää 

Biokaasua biometaaniksi jalostava yksikkö Mikkelin Haukivuoressa

Uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä pohjautuu paikallisesti saatavilla olevien resurssien hyödyntämiseen. BioKaMa -hankkeessa olemme havainneet, että Pohjois-Pohjanmaalla biokaasulla tulee olemaan merkittävä rooli uudessa energiajärjestelmässä. Biokaasua voidaan hyödyntää useissa sovelluksissa, ja tällöin kaasu on jalostettava käyttötarkoitusta parhaiten palvelevaan muotoon. Artikkelissa tarkastellaan lyhyesti, kuinka erialaiset käsittelytavat voivat tarjota etuja tai haittoja erilaisissa sovelluksissa. Miksi biokaasun jalostaminen energiatehokkaimpaan muotoon ei ole aina järkevin ratkaisu? 

Jatka lukemista ”Biokaasu – Uusiutuvaa energiaa Pohjois-Pohjanmaalta”

Biokaasulla kannattavuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä maantiekuljetuksiin

Simo Mäenpää
Ritva Imppola

Illustration

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittavat Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa -hanketta. Tässä hankkeessa halutaan lisätä biokaasun tuotannon, jalostuksen ja käytön mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Alueelta suuntautuu paljon kuljetuksia muualla Suomeen maantiekuljetuksina. Kuljetuksista aiheutuu kustannuksia ja ympäristöön kohdistuvia rasituksia, joiden suuruutta halutaan rajata. Jatka lukemista ”Biokaasulla kannattavuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä maantiekuljetuksiin”