Det finns hopp

Jenny Jansson

Biblioteket vid Högskolan Dalarna

Vad är ett modersmål? Hur fungerar studier på distans i Sverige? Hur kan man jobba mer interkulturellt? Vad menas med transspråkande? Vilka metoder fungerar för att undervisa grammatik? Det här är några av de ämnen som presenterades och diskuterades under Hoppets vårträff i Falun, Sverige, i mitten av maj 2022.

Jatka lukemista ”Det finns hopp”