Metaforat opetuksessa ja oppimisessa

Kuvituskuvassa painolaatta

Esko Johnson

Kuvituskuvassa painolaatta

Elämme jälkiteollista aikaa, jota leimaa puhe osaamisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Aihealueen keskustelussa harvoin huomataan, että siinä tyypillisesti esiintyvät käsitteet, esimerkiksi taitojen kartuttaminen ja osaamisen kertyminen, ovat metaforisia eli perustuvat ajattelua ja toimintaa käsitteistäviin malleihin, metaforiin (esim. Semino 2008). Jatka lukemista ”Metaforat opetuksessa ja oppimisessa”