Ammattikorkeakoulujen hankehallinnon päivät – Oiva paikka verkostoitua ja jakaa kokemuksia

Katja Koutonen-Hautala
Soili Sorvisto

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hankehallinnon päivät järjestettiin tänä vuonna Helsingin Pasilassa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa 20. – 21.9.2023. Päivien järjestäjinä toimivat Haaga-Helian lisäksi Metropolia, Laurea ja Humak. Edellisenä vuonna Centria-ammattikorkeakoululla oli kunnia toimia päivien järjestäjänä. Kumpanakin vuonna päivät olivat antoisat ja osallistujia oli ammattikorkeakouluista ympäri Suomen sekä talous- että hankehallinnon puolelta.

Vuoden 2022 talous- ja hankehallinnon päivät Centria-ammattikorkeakoulussa

Vuoden 2022 talous- ja hankehallinnon päivät järjestettiin Kokkolassa 30. – 31.8.2022. Ensimmäinen päivä alkoi ilmoittautumisella ja lounaalla, jonka jälkeen oli yhteisohjelmassa sekä talous- että hankehallinnon osalta avaussanat ja päivien esittely. Aloitusosion jälkeen Viivain Oy:n edustaja puhui rahoitusmittareihin liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista sisäisessä rahanjaossa. Rahoitusmittareihin liittyvän esityksen jälkeen jakauduttiin talous- ja hankehallinnon erillisiin ohjelmiin.

Rahoitusmittareita, paneelikeskustelua ja hankehallinnon ohjelmistoja

Osallistuimme hankehallinnon osuuteen, jonka suunnittelussa olimme myös itse olleet mukana. Ensimmäisenä meillä oli ohjelmassa uuteen ohjelmakauteen liittyvä paneelikeskustelu, johon osallistui rahoittajien edustajia Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY:stä. Hankehallinnon päivien osallistujat olivat saaneet lähettää rahoittajille ennakkokysymyksiä, joita käytiin läpi tilaisuudessa. Monet uuden ohjelmakauden asiat olivat tässä vaiheessa vielä rahoittajillekin uusia, joten kovin täsmällisiä vastauksia ei saatu. Sekä rahoittajien edustajat että osallistujat tiedostivat, että ohjelmakauden ollessa näin alussa vasta käytäntö tulee näyttämään, minkälaisiksi ohjelmakauden tavat ja käytänteet todellisuudessa muodostuvat. Paneelikeskustelusta saimme jälkikäteen myönteistä ja vähän kielteistäkin palautetta. Kuitenkin paneelikeskustelu oli pääasiassa koettu melko hyödylliseksi sekä rahoittajien läsnäolo ja osallistuminen mielenkiintoiseksi.

Iltapäivällä ohjelmassa oli hankehallinnon ohjelmistojen esittelyjä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun edustaja esitteli heillä käytössä olevaa Reportronic-ohjelmistoa ja Turun ammattikorkeakoulun edustaja Thinking Portfolio -ohjelmistoa. Kummassakin ohjelmistossa tuntui olevan omat hyvät puolensa, mutta toisaalta myös haasteensa. Asia varmasti kiinnosti suurinta osaa hankehallinnon päivien osallistujista, sillä lähes jokainen meistä käyttää työssään omassa organisaatiossaan käytössä olevaa projektinhallintaohjelmistoa. Oli mielenkiintoista kuulla, minkälaisia vaihtoehtoja nämä esitellyt ohjelmistot ovat ja, minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat, sillä esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoululla kumpikaan esitellyistä ohjelmistoista ei ole käytössä.

Iltapäivän ohjelman päätteeksi Centria-ammattikorkeakoulun johtaja (TKI) Marko Forsell kertoi Centrian TKI-toiminnasta. Marko Forsellin esityksen jälkeen koulutuspäivän ohjelma päättyi ja osallistujille oli järjestetty linja-autokyyti hotelleille. Illalla ohjelmassa oli vielä illallinen Ravintola Mustakarissa.

Illan ohjelma oli mukavan rento ja viihdyttävä. Tilaisuudessa oli hassun hauska juontaja Centrian puolesta ja esiintyjänä paikallinen stand up -koomikko. Centrian omat talous- ja hankehallinnon työntekijät oli jaoteltu pöytiin niin, että jokaisessa pöydässä toimi emäntänä ja keskustelun herättäjänä centrialainen. Ainakin omissa pöydissämme puhetta ja iloista mieltä kyllä riitti muutenkin. Rennolla tuulella olevista pöytäseurueista löytyi varmasti monia mukavia ja hyödyllisiä uusia tuttavuuksia.

Toimintatapojen vertailuja ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tilannekatsaus

Hankehallinnon toisen päivän ohjelma alkoi eri ammattikorkeakoulujen hankehallinnon toimintatapoihin liittyvillä ryhmäkeskusteluilla. Aiheina olivat jaksotusten käsittely, resursointi/budjetointi uudella ohjelmakaudella, projektin palkkojen kohdennukset/kirjaukset, lomapalkkojen kohdennus hankkeille sekä rahoituskanavat. Jokaisella pisteellä oli Centrian edustaja avaamassa keskustelun ja kirjaamassa niiden tuloksia Padletiin. Ryhmissä paneuduttiin hyvin aiheisiin ja keskustelua syntyi joka aiheesta helposti. Ryhmissä vertailtiin eri ammattikorkeakoulujen käytänteitä ja rahoittajien näkemyksiä sekä jaettiin kokemuksia. Tarvittaessa oli mahdollista myös pyytää muiden apua ja näkemyksiä erilaisiin asioihin ja saada vertaistukea.

Lounaan jälkeen iltapäivän ohjelma oli sekä talous- että hankehallinnon yhteinen. OKM:n edustaja piti esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaisista asioista sekä taloushallinnon koodistosta. Esityksen lopuksi osallistujien oli mahdollista esittää kysymyksiä OKM:lle. Päivän päätteeksi Centrian talous- ja hallintopäällikkö Piia Lindell teki vielä yhteenvedon päivistä. Iltapäiväkahvien jälkeen lähdettiin sitten kotimatkalle.

Centrian järjestämistä talous- ja hankehallinnon päivistä jäi itsellemme niin hyvä mieli, että odotuksemme olivat aika suuret Haaga-Helian tänä vuonna järjestämille päiville. Oli mielenkiintoista nähdä, mitä mukavaa ja mielenkiintoista tämän vuoden ohjelmassa tulisi olemaan ja keihin uusiin tuttavuuksiin ja kollegoihin tällä kertaa tutustuisimme.

Talous- ja hankehallinnon päivät Haaga-Heliassa 2023

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hankehallinnon päivät järjestettiin tänä vuonna 20.–21.9. Pasilassa Haaga-Helian kampuksen tiloissa. Järjestäjinä toimivat neljä ammattikorkeakoulua yhdessä: Haaga-Helia, Metropolia, Laurea ja Humak. Osallistujamäärä oli noin pari sataa talous- ja hankehallinnon ammattilaista ammattikorkeakouluista Rovaniemen ja Helsingin väliltä. Ohjelman runko oli hyvin samanlainen kuin edellisenä vuonna. Järjestäjät totesivat Centrian ohjelmarungon olleen edellisvuonna niin hyvä, että sitä oli ollut turha muuttaa.

Tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa

Ensimmäisen päivän ohjelma alkoi lounaalla ja sen jälkeen yhteisellä tilaisuudella, jossa mukana olivat sekä talous- että hankehallinnon osallistujat.  Senior Researcher Haaga-Heliasta piti hyvän luennon aiheenaan Teköäly ja sopivien käyttötarkoitusten tunnistaminen. Toisena aiheena oli Haaga-Heliassa käytössä oleva ohjelmistorobotiikka, josta kertoivat Haaga-Helian pääkirjanpitäjä sekä hankkeiden talousasiantuntija. Haaga-Helia kehittää ohjelmistorobotiikkaa yhdessä Sisua Digital Oy:n kanssa ja yrityksen edustaja kertoi esityksessään sopivien automaatiokohteiden tunnistamisesta tarkemmin. Sisua Digital Oy:n esityksen jälkeen talous- ja hankehenkilöstöt jakaantuivat loppupäiväksi omiin ryhmiin.

Meille hankehallinnon osallistujille oli seuraavaksi ohjelmassa rahoittajien puheenvuorot ja ennakkokysymykset rakennerahastojen uuteen ohjelmakauteen liittyen. Paikalla oli edustajat Hämeen ELY-keskuksesta ja Uudenmaan liitosta. Rahoittajien esityksessä oli paljon meille jo tuttua asiaa. Yllätyksenä tuli, etteivät nämä kaksi rahoittajaa olleet perehtyneet vielä ollenkaan palkkakustannusten vakiosivukulumalliin, vaan kaikki hankehaut ja uudet rahoituspäätökset oli tehty yksikkökustannusmallia käyttäen. Näin ollen emme saaneet rahoittajilta vastausta ennakkoon miettimäämme kysymykseen, joka liittyi vakiosivukulumalliin ja hankehenkilöiden lomakustannusten kohdistamiseen hankkeen toteutusajan alusta alkaen hankesuunnitelman mukaisella prosenttiosuudella hankkeelle. Hankehallinnon henkilöstö osallistui keskusteluun vilkkaasti ja useimmilla ammattikorkeakouluilla vaikutti olevan käytössä Centrian kaltainen käytäntö lomapalkkojen kohdistamisessa vakiosivukulumallin hankkeille.

Rahoittajien edustajille esitettiin kysymys, mistä johtuu, että eri puolilla maata on erilaiset käytännöt rakennerahastohankkeiden toteutuksessa. Vastauksessaan rahoittajien edustajat toivat esille, että jokainen välittäjäorganisaatio voi itsenäisesti tulkita Työ- ja elinkeinoministeriön heille antamia ohjeita, minkä vuoksi eri rahoittajien ohjeet ja käytännöt vaihtelevat. Jatkossa joudumme siis hanketoimijoina edelleen toimimaan jokaisen rahoittajan omien ohjeiden mukaan. Rahoittajat totesivat myös, että moni asia on vielä keskeneräinen EURA2021-järjestelmässä, eivätkä he voineet vastata esimerkiksi maksatushakemuksia koskeviin käytännön kysymyksiin. Rahoittajien esityksen jälkeen 1. päivän ohjelma päättyi ja siirryimme hotellille.

Olimme ilmoittautuneet illalliselle, joka järjestettiin Original Sokos Hotel Triplan tilausravintola Bölessä. Tarjolla oli runsas buffet-illallinen jälkiruokineen. Ohjelmanumerona oli taikurin esitys, ja hän teki ällistyttäviä silmänkääntötemppuja myös erikseen pöytäkunnille, mutta muuta yhteistä ohjelmaa ei illallisella ollut. Ilta meni silti oikein rattoisasti, vaikka päättyikin aika lyhyeen. Meillä oli pöytäseurana muun muassa päivät järjestävän tahon henkilöstöä, joiden kanssa oli mukava verrata kokemuksia työstämme.

Pienryhmäkeskustelut ja kestävyysraportointi

Toinen päivä alkoi jakaantumisella pienryhmiin. Hankehallinnon osallistujien pienryhmäkeskusteluissa oli kolme aihetta: Rakennerahastojen uusi ohjelmakausi ja käytännöt, Erasmus+-hankkeiden Lump sum-malli sekä Horisontti-rahoitusohjelma. Aikaa keskusteluille oli rajatusti, joten kovin laajasti ei aiheisiin ehditty paneutumaan. Keskusteluista jäi erityisesti mieleen se, että kenelläkään ei tuntunut olevan käytössä projektinhallintaohjelmaa, joka toimisi täydellisesti uuden ohjelmakauden rahoitusmallien kanssa. Erasmus+ -hankkeiden osalta ammattikorkeakouluissa oli monenlaista käytäntöä siinä, kuuluivatko ko. hankkeet opetukseen vai TKI-toimintaan. Todettiin, että asia tulisi kuitenkin aina ratkaista yksittäisen hankkeen sisällön perusteella ja Erasmus+ -hankkeet voivat sisällöstä riippuen olla joko opetusta tai TKI-toimintaa. Uutena asiana Horisontti-hankkeisiin liittyen tuli esiin, että uudella ohjelmakaudella suorina kustannuksina kone- ja laiteostoissa on pääsääntönä vain poistojen arvo. Myös uuden ohjelmakauden Horisontti-hankkeissa käytössä oleva päivähinta herätti keskustelua pienryhmissä.

Lounaan jälkeen kävimme kiertelemässä Haaga-Helian tiloissa, jotka olivat uudet ja ehkä hieman sokkeloiset. Huomiomme kiinnittyi tiloissa ja luokkahuoneiden ikkunaseinissä olleisiin yritysten mainoksiin eri pankkien ja yritysten logoihin.  Haaga-Helia tekee partneriyhteistyötä yritysten kanssa. He laativat yhteistyön alussa partnerisopimuksen, ja vuosimaksua vastaan partneriyritys saa muun muassa monipuolisesti brändinäkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Esimerkkinä yhteen nurkkaukseen toteutettu Lidlin oma nimikkotila, jossa oli mainoksia ja yrityksen lahjoittama sohvaryhmä. Ehkä Centria-ammattikorkeakoulunkin kannattaisi miettiä, onnistuisiko vastaava partneriyhteistyö myös Centrian alueella.

Lounaan jälkeen oli ohjelmassa vielä talous- ja henkilöstöhallinnolle yhteinen KPMG Oy:n luento aiheesta Kestävyysraportointi ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Luennon anniksi jäi lähinnä mainospuhe yrityksen tarjoamasta avusta tulevaan kestävyysraportointiin. Päivien lopuksi Haaga-Helian talousjohtaja Virpi Peltoniemi lausui kiitokset järjestäjille ja osallistujille. Osallistujien lopuksi esittämissä kommenteissa toivottiin muun muassa, että päivien järjestäjät veisivät yhteenvetoa päivien aikana esille tulleista asioista ja kommenteista ammattikorkeakoulujen rahoittajatahoille. Meidän mielestämme päivät onnistuivat jälleen hienosti ja monenlaista uutta asiaa kuulleina lähdimme kotimatkalle.

Talous- ja hankehallinnon päiville on varmasti tilausta myös jatkossa

Talous- ja hankehallinnon päivät ovat ammattikorkeakoulukentän talous- ja hankehallinnon asiantuntijoille hieno mahdollisuus verkostoitua ja jakaa kokemuksia. Päivillä tutustutaan ja perehdytään toisten tekemiseen ja vertaillaan kokemuksia. Myös eri alueiden rahoittajien erilaisia käytäntöjä vertaillaan ja joskus ihmetelläänkin yhdessä.

Kiitokset Haaga-Helialle hienosti onnistuneista järjestelyistä ja oikein mukavista ja hyödyllisistä hankehallinnon päivistä. Toivottavasti ensi vuoden päivienkin osalta joku ammattikorkeakoulu ottaa vetovastuun ja pääsemme taas tutustumaan uuteen ja erilaiseen työympäristöön sekä alueeseen ja sen hankehallinnon käytänteisiin. Me ainakin osallistumme mielellämme myös ensi vuonna.

Katja Koutonen-Hautala
Projekticontroller
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 729 9920

Soili Sorvisto
Taloussuunnittelija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 4492 638

Facebooktwitterlinkedinmail