Hoitotyön opettajana kehittyminen työelämäjaksoa hyödyntäen

Anne Prest

Hoitotyön opettajana on oltava tietoinen hoitotyössä tapahtuvista muutoksista. Muuttuvat hoitotyön sisällöt vaikuttavat hoitotyön opetukseen nostamalla esille uudenlaisia osaamisen tarpeita ja muutoksia opettajien pedagogisessa ajattelussa. Tässä artikkelissa käyn läpi hoitotyön opettajan osaamisen kehittämisen lähtökohtia, hoitotyön koulutusta, teorian ja käytännön taitojen opettamista ja kokemuksiani työelämäjaksolta Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa.

Jatka lukemista ”Hoitotyön opettajana kehittyminen työelämäjaksoa hyödyntäen”