Uppdatering av nätkurser

Mia Holmbäck

Det finns ett skriande behov av att uppdatera nätkurser. Innehållet bör vara tidsenligt och fräscht och kurserna borde revideras tillräckligt ofta. Pedagogiken är i ständig utveckling och det gäller att tillgodose samtliga kursdeltagare med mångsidig och varierande pedagogiska verktyg.

Det har alltid funnits en liten passion, en glöd för att skriva läromedel. Som lärare ser jag tydligt vilken typ av texter och vilken typ av övningar som bär mest frukt under inlärningsprocessen. Det gäller att lära känna gruppen du jobbar med och se vilken typ av texter och vilken typ av pedagogik som passar bäst den gruppen bäst. Det finns naturligtvis en gyllene medelväg där ett redan befintligt läromedel fungerar. Oftast plockar jag russinen ur läromedlet och vid sidan av jobbet gör jag eget material. Det tror jag största delen av oss lärare gör. Vi plockar det bästa ur det som redan finns och sätter till det vi anser vara nödvändigt.

Förra sommaren fick jag i uppgift att från grunden göra en alldeles ny nätkurs, Repetera svenska, och nu har jag blivit ombedd att uppdatera en redan befintlig nätkurs. Den förstnämnda kursen handlar till stor del om grammatik och om språkets uppbyggnad medan den senare är mera mångfacetterad. Studerandena producerar egna texter och det finns inga direkta mönster som den studerande behöver följa.

Relevanta uppgifter

Eftersom Centria är en yrkeshögskola är det viktigt att uppgifterna som studerandena gör är relaterade till arbetslivet. Därför är det också viktigt att ha tät kontakt med arbetsgivare och den offentliga sektorn. Utöver kundbetjäning, vilka är de övriga situationerna där du behöver använda svenska? Sett ur ett Karlebyperspektiv är svaret enkelt. Karleby är en tvåspråkig stad och behovet av svenskan är stort. Eftersom kurserna är arbetsdryga för studerandena är det också viktigt att uppgifterna är givande och genomtänkta. Efter varje uppgift är det viktigt att de upplever att de lärt sig något nytt och något nyttigt.

Hurdana uppgifter är nyttiga? De uppgifter jag anser vara viktiga och nyttiga för det kommande arbetslivet tangerar marknadsföring och kundbetjäning. Att skriva pressinbjudan, att planera och genomföra evenemang och att skriva annonser. Det är också av stor vikt att studerande lär sig uttrycka sig sakligt, att lyssna, att tolka det som de hört och att ta in det som de sett. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här inte är den studerandes första eller andra språk utan det här kan vara den studerandes tredje språk. Den europeiska referensramen för B1-nivå bör ändå följas. Jag vågar påstå att med tydliga och tillräckliga instruktioner och med rätt attityd är utmaningarna sällan för stora.

Med fokus på pedagogiken

I dag ställs också stora krav på pedagogiken. På vilket sätt kan du motivera dina studerande bakom en skärm? Vi lever i applikationernas värld och man brukar säga att det finns en app för alla ändamål. Det lönar sig att gå kurser där du breddar dina kunskaper inom digivärlden. Digivärlden är här för att stanna och utvecklingen är snabb. Metoderna och verktygen är inte enbart för nätkurser, samma metoder kan också användas i kontaktundervisningen. Jag tror att med olika moderna och motiverande metoder får du en bra variation i pedagogiken utan att förglömma de traditionella lyssna, läsa, skriva och tala.

Mia Holmbäck
Lektor i svenska
Centria-yrkeshögskola

Facebooktwitterlinkedinmail