Ensimmäinen hakukierros lukuvuosimaksullisiin koulutuksiin takana – miten meni?

Mari Emmes

Kuva: Helena Eijsberg

Lukuvuosimaksut otettiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille käyttöön viimeistään elokuun 2017 alusta alkaen – maksut siis koskivat opiskelijoita, jotka olivat hakeutuneet koulutukseen keväällä ja aloittamassa opintonsa syksyllä 2017. Lainsäädäntö edellyttää lisäksi apurahajärjestelmää maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Ensimmäinen hakukierros tammikuussa 2018

Centria-ammattikorkeakoulun ensimmäinen hakukierros koulutukseen, jossa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia hakijoita koski lukuvuosimaksuvelvollisuus, järjestettiin tammikuussa 2018. Edellinen hakukierros oli ollut syksyllä 2016, ja sen jälkeen lukuvuosimaksujen käyttöönottoa haluttiin valmistella tovi. Päätöksiä oli tehty ajatuksella, että käsillä on lukuvuosimaksujen myötä kokonaan uudenlainen tilanne, ja se mahdollistaisi – ja myös edellyttäisi – uudenlaisia toimintamalleja. Oli muun muassa päätetty jättäytyä valtakunnallisesta yhteishausta ja hoitaa haku ja valinnat kokonaan Centrian omalla aikataululla ja voimin.

Omassa erillishaussa ei ollut mahdollista vertailla ensisijaisten hakijoiden määrää muihin ammattikorkeakouluihin nähden. Hakijoiden kokonaismäärä oli kuitenkin korkea – yhteensä 873 – , ja Centria oli löydetty hienosti, vaikka yhteishakuun ei osallistuttukaan. Opiskelijavalinnat päästiin julkaisemaan huhtikuun alkupuolella – noin kuukautta aikaisemmin kuin yhteishaun aikataulun mukaan opiskelijavalinnat aikaisintaan pystyttiin julkaista.

Ulkomaisten hakijoiden kansallisuudet eivät näyttäneet suuresti muuttuneen edellisestä sisäänotosta. Eniten hakijoita tuli edelleen Bangladeshista, Nepalista, Vietnamista ja Afrikan maista.

Lukuvuosimaksut ja apurahat Centriassa

Lukuvuosimaksun suuruudeksi päätettiin Centria-ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liiketalouden koulutusten osalta 6000 euroa, ja sairaanhoitajakoulutuksen osalta 8500 euroa. Apurahajärjestelmässä päädyttiin noudattamaan 55 opintopisteen kertymän edellytystä, kuten useimmat muutkin korkeakoulut – opintopistemäärään pääsemällä opiskelija saisi 50 %:n alennuksen seuraavan lukuvuoden maksusta. Opiskelija ei siis saa vielä ensimmäisenä vuonna apurahaa ollenkaan. Aloittavalle opiskelijalle tarjotaan kuitenkin 1500 euron Early Bird –alennus, jos hän ottaa opiskelupaikan vastaan kahden viikon sisällä siitä, kun sitä on tarjottu.

Opiskelupaikan vastaanotti ja lukuvuosimaksun maksoi heinäkuun loppuun mennessä 165 opiskelijaa. Early Bird –alennusta hyödynnettiin kiivaasti, ja lukuvuosimaksuja kertyi nopeaan tahtiin heti, kun opiskelijavalintojen tulokset julkaistiin. Lukuvuosimaksuja maksettiin lopulta reilu 900 000 euroa. Jonkin verran on lukuvuosimaksuja palautettu kielteisen oleskelulupapäätöksen perusteella, ja lopullinen opiskelijamääräkin elää vielä tullen todennäköisesti pienenemään.

Loppukeväästä 2019 nyt opinnot aloittaneilta opiskelijoilta laskutetaan 50 % seuraavan lukuvuoden opinnoista – jos 55 opintopisteen kertymä on lukuvuoden aikana saavutettu, toista osaa lukuvuosimaksusta ei laskuteta.

Seuraavaksi

Ensimmäiset kokemukset lukuvuosimaksullisesta koulutuksesta ovat olleet hyviä, ja Centria-ammattikorkeakoulu onnistunut opiskelijarekrytoinnissa yhtenä parhaimmista koko Suomessa. Seuraava sisäänotto englanninkielisiin koulutuksiin järjestetään tammikuussa 2019 ilman suuria muutoksia ensimmäisen kierroksen toimintatapoihin. Vuoden päästä syksyllä tiedämme, kuinka moni ensimmäisistä opiskelijoista onnistui pääsemään 55 opintopisteen kertymään, ja saa apurahan.

Mari Emmes
opintoasiainpäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 7250 040

Facebooktwitterlinkedinmail