Itsensä kehittäminen kuuluu kaikille – ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat kannustavat opiskelemaan

Marjo Pekola

Kuvassa vas. Pirjo Alanko-Takala, Piia Palola, Anita Pöyhönen, Merja Koskela, Jani Hiltunen. Kuva: Markus Kunelius.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Piia Palola, Anita Pöyhönen, Merja Koskela, Pirjo Alanko-Takala ja Jani Hiltunen istuvat helmikuisena perjantai-iltapäivänä Centrian Talonpojankadun kampuksen aulakahvilassa, eivätkä näytä väsyneiltä, vaikka takana on normaalin työviikon päätteeksi jo toinen tiivis opiskelupäivä.

− Meillä on lähipäiviä noin kerran kuussa, yleensä torstaisin ja perjantaisin. Opiskelupäivät sujuvat niin nopeasti, että iltapäivällä vasta havahtuu siihen, että päivä on pian ohi.

Anita, Piia, Merja, Pirjo ja Jani kertovat olevansa tyytyväisiä siihen, että hakeutuivat opiskelemaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen.

− Valmistuin sosionomiksi vuonna 2014, ja opettajat kertoivat jo silloin mahdollisuudesta opiskella ylempää tutkintoa, kunhan ensin on muutaman vuoden töissä. Opintojen jälkeen oli ensin sellainen olo, että ei halua enää koskaan opiskella, mutta esimiestyössä huomasin, että tällainen täsmäkoulutus on tarpeen, kertoo Soiten lapsiperheiden kotipalvelun palveluesimies Anita Pöyhönen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on verrattavissa maisteritutkintoon, ja antaa yhtäläiset valmiudet ja kelpoisuuden esimiestehtäviin.

− Huomasin pian sairaanhoitajaopintojeni jälkeen, että halusin lisää haasteita kehittyä työssäni. Harkitsin myös yliopisto-opintoja, mutta näiden opintojen käytännönläheisyys ja mahdollisuus hyödyntää omaa työkokemusta opinnoissa ratkaisivat tänne hakeutumisen, jatkaa Soitella hengityshoitajana ja sairaanhoitajana työskentelevä Pirjo Alanko-Takala.

Opiskelijoiden mielestä itsensä kehittäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen kuuluu jokaiselle.

− Moni ajattelee, että pitää toimia esimiestehtävissä, jos hakeutuu tänne opiskelemaan. Itse en ole esimies, mutta mielestäni jokainen hoitotyötä tekevä tarvitsee itsensä johtamisen taitoja, sillä työssä on tehtävä päätöksiä, kertoo sairaanhoitaja Jani Hiltunen.

Monimuotototeutus joustaa elämäntilanteen mukaan

Monimuotototeutus on hyvä vaihtoehto työelämässä oleville. Opintoja voi joustavasti aikatauluttaa oman työtilanteen mukaan. On myös tärkeää, että työyhteisössä suhtaudutaan kannustavasti itsensä kehittämiseen. Centrian opiskelijaryhmä vakuuttaa, että opinnot on otettu hyvin huomioon työvuorosuunnitelmissa, eikä ongelmia ole tullut – päinvastoin, esimiehet ja kollegat ovat suhtautuneet hyvin kannustavasti opiskeluun. Myös oman esimiehen kanssa on voinut keskustella työhön liittyvistä kehittämisasioista aivan uudella tasolla.

– Kyllä asioita katsoo omalla työpaikallakin ihan uudella tavalla, voi sanoa, että silmät ovat avautuneet, tiivistää Soiten rekrytointikeskuksen erikoissairaanhoitaja Piia Palola.

– Meillä on mahtavan moniammatillinen opiskeluryhmä – se rikastuttaa myös omaa oppimista, kun mukana on tyyppejä sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilta, toteaa peruspalvelukuntayhtymä Kallion henkilöstökoordinaattori Merja Koskela. Myös jatkotyöllistymisen mahdollisuudet kasvavat, kun opinnoissa käsitellään sekä sosiaali- että terveysalaa.

Opinnot ovat lisänneet vuorovaikutustaitoja ja kuuntelemisen taitoja. – On myös helpompi tehdä työelämässä yhteistyötä, kun tunnemme toisemme. Moniammatillisuus näkyy siis ihan konkreettisella tavalla, ja sitä on luontevaa jatkaa myös opintojen jälkeen, kertovat Merja ja Piia.

Laadukas opetus houkuttelee jatko-opintoihin

Monet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ovat aiemmin opiskelleet Centriassa perustutkinnon, ja hyvät kokemukset opintojen laadukkaasta toteutuksesta on saanut hakeutumaan jatko-opintoihin samaan oppilaitokseen. Opettajat ja erityisesti yliopettaja Annukka Kukkola saavat opiskelijoilta ison kiitoksen.

– Centriassa on todella korkeatasoinen opetus ja loistavat opettajat. Työelämäasiantuntijoiden luennot syventävät ja tuovat perspektiiviä työelämän suunnasta. Myös luentojen keskusteleva toteutustapa on mielekäs.

– Koulu on juuri sopivan kokoinen, ja täällä opiskelijat ja opettajat tuntevat toisensa. Opettajat antavat hyvin palautetta – sellaista, joka saa parantamaan suoritusta, ei pelkästään sitä mikä on tehtävässä oikein tai väärin, kiittää Jani.

Lähipäivät ovat tärkeitä kohtaamisia opiskelijaryhmän kanssa. Opintojen loppu häämöttää vuoden 2020 keväällä. – Nyt jo hieman harmittaa, että ryhmämme tiet tulevat eroamaan. Olemme olleet tiiviisti yhteydessä koko opintojen ajan eri tavoin – verkon kautta opiskellessa ja Whatsappissa, vaikka lähipäiviä on harvoin. Ryhmähenki on ollut mahtavan hyvä.

Tällä hetkellä opiskelijat valmistelevat tutkimussuunnitelmia opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyöt tehdään kehittämistehtävinä omille työpaikoille.

Opiskelun, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on sujunut suhteellisen kivuttomasti. Kun opintoihin on sitoutunut, myös niiden sujumiseen suhtautuu tavoitteellisesti. – On hienoa, että tehtävät voi yhdistää omaan työhön, silloin niistä on hyötyä sekä opinnoissa että työyhteisössä, toteaa Jani.

Pirjolla, Anitalla, Merjalla, Piialla ja Janilla on opiskelusta vain hyvää sanottavaa, vaikka elämä onkin työn- ja opiskeluntäyteistä. – Lasten kanssa opiskellaan yhdessä, ja kun lapset menevät nukkumaan, äiti jatkaa opiskelua, naurahtaa Piia.

Marjo Pekola
Viestintäpäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0062

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail