Kansainvälisten perheellisten opiskelijoiden tukeminen

Sofia Behluli

Centrian kansainvälisistä opiskelijoista pieni, mutta vetovoiman kannalta merkittävä osa on perheellisiä. Perheellisten opiskelijoiden maahan jääminen on tutkimuksen mukaan todennäköisempää kuin yksin tulleen opiskelijan, jos kotiutuminen onnistuu. Perheellisen opiskelijan asettautumiseen kannattaa satsata, myös muualla kuin Centrian asettautumispalveluissa.

Jatka lukemista ”Kansainvälisten perheellisten opiskelijoiden tukeminen”

Urareitti–hankkeen tuloksia ja jatkosuunnitelmia

Maria Åhman-Nylund

Kolmevuotinen ESR:n rahoittama hanke Urareitti, jonka kohderyhmänä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, on loppumassa. Projektin avulla on pyritty sujuvoittamaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien urareittejä eri tavoin. On kehitetty erilaisia malleja ja suosituksia, joilla edistetään maahanmuuttajien nopeampaa työllistymistä, minimoidaan päällekkäistä kouluttautumista, pyritään hyödyntämään maahanmuuttajien osaamista tehokkaasti ja ohjaamaan heitä sopiviin jatkokoulutuksiin sekä auttamaan heitä sopeutumaan suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Luonnollisesti suomen kielen taidot ovat olennainen osa tätä.

Jatka lukemista ”Urareitti–hankkeen tuloksia ja jatkosuunnitelmia”