Monipuolista palvelua Centriasta

Jani Rättyä
Virve Antinoja
Marika Hautala

(Kuva: Janne Heikkilä)

Centrian menestyksekäs palveluliiketoiminta on saavutettu pitkäjänteisellä kehittämis- ja strategiatyöllä sekä toiminta-alueen yrityksiä palvelemalla. Toiminnan laajentuessa palveluja on alettu tarjota sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Artikkeli kokoaa pääpiirteittäin yhteen Centrian laajan palveluvalikoiman, joka jakaantuu kehittämis- ja koulutuspalveluihin. Elinvoimaisella palveluliiketoiminnalla on paljon positiivisia vaikutuksia toimintaympäristöönsä.   Jatka lukemista ”Monipuolista palvelua Centriasta”

Palvelutoiminta luo mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiseen hankkeen jälkeen 

Johanna Hautamäki
Kirsi Vuotila

(Kuva: Johanna Hautamäki)

Centria TKI –organisaatiossa toimivan koulutus- ja palvelutiimin kanssa tehtävä palvelutoiminta mahdollistaa monialaiset asiakaskohtaiset toimeksiannot. Esimerkiksi hanketyöskentelynä aloitettu kehittämisyhteistyö yrityksen tai muun organisaation kanssa saa tehokkaan jatkon, kun yhteistyötä voidaan jatkaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perehtyen. Tällöin syvennytään asiakkaan kanssa hankkeen aikana esiintulleisiin lisätarpeisiin ja voidaan suunnitella kehittämistä tulevaisuuteen, esimerkiksi kolmen vuoden tähtäimellä joustavasti ja luottamuksellisesti.
Jatka lukemista ”Palvelutoiminta luo mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiseen hankkeen jälkeen ”

Centria valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen

Anita Rättyä

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astui voimaan toukokuussa 2016. Asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018, jonka jälkeen asetusta aletaan soveltaa käytännössä. Siirtymäajan päätyttyä rekisterinpitäjä voi joutua oikeudelliseen vastuuseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä laiminlyönneistä. Rangaistukset voivat nousta jopa miljooniin euroihin.  Centria-ammattikorkeakoulu valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen monella tavalla. Centriassa on aloitettu tietosuoja-kehityshanke, jonka tavoitteena on varmistaa, että Centrian tietosuojakäytännöt vastaavat asetuksen vaatimuksia. Lisäksi Centria kouluttaa ja tuottaa tietosuojapalveluja alueen yrityksille.

Jatka lukemista ”Centria valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen”