Taskuhirviöteknologia apuna aluekehityksessä – Lisätyn todellisuuden kokeiluja Kokkolassa

Johanna Jansson
Sami Salo 

Tarinataulu toimii ärsykkeenä AR-teknologialle (Creamedia 2018)

Centria toteutti tutkimus- ja kehitystoiminnassaan KokkolaAR-innovaatiokokeilun, jonka tavoitteena oli esitellä ja ottaa käyttöön lisättyä todellisuutta hyödyntävää tekniikkaa. Kokeilun tuloksena alueen elinkeinoelämä sai tietoa uusista teknologioista ja sen tuomista mahdollisuuksista neljällä eri toimialalla: matkailussa, teollisuudessa, kaupassa ja kaupunkisuunnittelussa. Alueellista innovaatiokokeilua, AIKO-hanketta, rahoittivat Keski-Pohjanmaan liitto ja Kokkolan kaupunki.  

Lisätyllä todellisuudella (englanniksi augmented reality, AR) tarkoitetaan tietokoneella luodun sisällön esittämistä osana todellista ympäristöä, jonka käyttäjä näkee älypuhelimen, tietokoneen tai AR-lasien kautta. Vaikka ensimmäiset AR-laitteet kehitettiin jo 90-luvulla, AR-teknologia on noussut kuluttajien tietoisuuteen vasta viime vuosina Pokémon GO -peli houkutteli kaikenikäiset pelaajat taskuhirviöjahtiin ja teki lisätyn todellisuuden tutuksi suurelle yleisölle. Mobiililaitteiden kehityksen ansiosta nykyajan älypuhelimessa on AR-sisällön esittämiseen tarvittavat sensorit, videokamera ja suorituskyky. Sovellukset hyödyntävät älypuhelimen kameraa kuvantunnistuksessa ja ympäristön kartoittamisessa, minkä ansiosta virtuaalinen sisältö pystytään asettamaan osaksi oikeaa ympäristöä. Sisältö voi koostua kuvista, äänestä, videoista, tekstistä ja 3D-malleista. Monipuolisuutensa ansiosta AR-tekniikkaa voidaan hyödyntää laajalti eri käyttötarkoituksiin kuten markkinointiin, opastamiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen, palautteen keräämiseen ja esittelyihin. 

Tankarin majakkasaarella kummittelee  

Matkailun AR-kokeilussa tavoitteena oli tuoda AR-tekniikalla luotavia tarinoita osaksi asiakaskokemusta ja lisätä täten matkailukohteen tunnettuutta ja kiinnostavuutta. Kokeilun tuloksena syntyi TankAR Stories -niminen sovellus, joka toteutettiin yhteistyössä Kokkolan Matkailu Oy:n, Kokkolan kaupungin ja Creamedian kanssa. Matkailijat voivat tutustua ilmaisen sovelluksen avulla Kokkolan edustalla sijaitsevaan Tankarin majakkasaareen. Sovellus on ladattavissa Google Play ja App Store -sovelluskaupoista. 

Kuvakaappaus Tankar Stories -sovelluksesta (Centria 2019)

Tankarin saaren ylin järjestyksenvalvoja on aikoinaan ollut satamavouti. Tankar Stories -sovellukseen luotiin fiktiivisen satamavoudin Fredrik ”Fredu” Anderssonin haamu, joka ilmestyy sovelluksen kautta kertomaan Tankarin ja lähialueen historiaa sekä tarinoita saarelta. Fredun kasvokuvista tehdyt tarinataulut toimivat ärsykkeinä, joiden takaa löytyvät seitsemän kertomusta muun muassa luotseista, Halkokarin kahakasta, hylkeenpyytäjistä ja Harrbådan neidosta. Matkailijan tulee avata sovellus ja osoittaa puhelimen kameralla Fredun kasvokuvaa, jolloin satamavouti aloittaa tarinointinsa. Tankar Stories -sovellus otettiin käyttöön kesämatkailukauden 2018 kynnyksellä, ja Fredu Andersson jatkaa kummittelua Tankarin saarella myös tulevana kesänä. 

Kokkolan Suurteollisuusalue tutuksi virtuaalivierailulla 

Teollisuuden AR-kokeilussa kehitettiin tapa liikkua digitaalisin keinoin Kokkolan Suurteollisuusalueella perinteisen kiertoajelun sijaan. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry:n, KIP ry:n, kanssa, jonka jäsenyrityksiin voi tutustua virtuaalikierroksella. 

Suurteollisuusalue ja satama kuvattiin 360o-kameralla, KIP ry:n jäsenyrityksiltä kerättiin tietoa heidän toiminnastaan ja materiaalit koottiin yrityskohtaisiksi gallerioiksi digitaaliselle alustalle. Vierailija voi liikkua virtuaalisesti suurteollisuusalueella omalla kännykällään tai tietokoneellaan. KIP ry:n jäsenyritykset saivat virtuaalikierroksen yrityskohtaiset suojatut linkit, joita he voivat hyödyntää markkinoinnissaan ja viestinnässään. Turvallisuussyistä kierrosta ei ole julkaistu netissä. KIP ry sai AR-kokeilun myötä käyttöönsä markkinointityökalun, jota voi päivittää jälkeenpäin yhdistyksen ja jäsenyritysten tarpeiden mukaan. 

Kuvakaappaus Kokkolan Suurteollisuusalueen Roundme-galleriasta (Centria 2019)

Markkinointiniksejä vaateliikkeessä 

Kaupan AR-kokeilun tavoitteena oli esitellä uusia tapoja toteuttaa kivijalkakaupan markkinointia. Tankar Stories -sovelluksessa käytettyä tekniikkaa hyödynnettiin kaupan alan AR-kokeilua varten luodussa TARjouksia-sovelluksessa, jonka avulla haluttuja tarjoustuotteita pystyttiin nostamaan selkeämmin esiin myymälän tarjonnasta. Kokkolassa sijaitseva vaateliike Boardvillage lähti mukaan kokeiluun. 

Boardvillagen liikkeestä valittiin kolme osastoa, miesten vaatteet, naisten vaatteet ja kengät, joille laadittiin osastokohtaiset tunnistetaulut. Tunnistetaulujen osoittaminen sovelluksen kameralla avaa kyseisen osaston tarjoustuotteet asiakkaan puhelimen näytölle selailtavaksi. Tuotteiden ajantasaiset hintatiedot ja varastotilanne päivittyvät sovellukseen, ja tuotteiden vaihtaminen sovellukseen on yksinkertaista. Kolmen osastokohtaisen tunnistetaulun lisäksi Boardvillagen näyteikkunaan ripustettiin tarjoustuotteiden yhteinen tunnistetaulu, jonka kautta kaikkiin tarjoustuotteisiin pystyi tutustumaan liikkeen aukioloaikojen ulkopuolella 

Kuvakaappaus TARjouksia-sovelluksesta Boardvillagen liikkeessä (Centria 2019)

TARjouksia-sovellus arvioitiin parhaiten soveltuvaksi lyhyeen kampanjointiin, jonka yhteydessä sovelluksen käyttöön voidaan kytkeä esimerkiksi palkintoja tai lisätarjouksia. Päivittäisessä tarjousmarkkinoinnissa sovellusta selattiin pääosin myyjän esittelemänä myyjän puhelimelta – asiakkaiden halukkuus ladata sovellus omaan puhelimeensa kesken ostoskierroksen osoittautui vähäiseksi. Vaikka uusilla teknologioilla voidaan luoda kivijalkakaupan markkinointiin vau-elementtejä ja erottua kilpailijoista, digitaalisilla teknologioilla on nähtävissä markkinointiakin tärkeämpi rooli: onnistummeko hyödyntämään digitalisaatiota keskusta-alueen houkuttelevuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisessä verkkokaupan murroskaudella? 

Ylös, ulos ja Suntin rantaan 

Kaupunkisuunnittelun AR-kokeilun tavoitteena oli luoda ratkaisu aluekehittämisen havainnollistamiseen. 

Ideointivaiheessa näkökulma muotoutui kaupungin kehittymisen esittelemiseen lisätyn todellisuuden avulla. Kokeilussa luotiin AR-tekniikkaa hyödyntävä Kokkola Stories -sovellus, jonka avulla voi tutustua Suntin ja sen varrella sijaitsevien rakennusten ja alueiden historiaan ja nykypäivään. Kuvamateriaalia kerättiin K.H. Renlundin museon sekä Kokkolan kaupungin arkistoista ja kohteista laadittiin lyhyt historiikki. 

Kokkola Stories on karttapohjainen sovellus, jossa käyttäjä pääsee tutustumaan kohteen audiovisuaaliseen materiaaliin menemällä tarpeeksi lähelle kohdetta – kotisohvalta käsin sovellusta ei voi käyttää. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play ja App Store -sovelluskaupoista. Lisätyn todellisuuden kokemuksen saa klikkaamalla karttanäkymän AR-näppäintä, josta puhelimen näytölle ilmestyy ”aikaikkuna”. Astumalla sisään aikaikkunasta käyttäjä pääsee ”menneisyyteen” katselemaan historiallista kuva- ja videomateriaalia. Jotta käyttäjä pääsee tutkimaan seuraavia kohteita, hänen tulee palata aikaikkunan läpi nykyhetkeen. 

Aikaikkuna tuo sovellukseen pelillisyyden elementin, minkä vuoksi Kokkola Stories soveltuu hyvin myös opetuskäyttöön. Tietoa sovelluksesta onkin levitetty Kokkolan opetuspalvelujen välityksellä peruskouluihin ja lukioihin. Kokkola Stories on ollut käytössä myös Centrian kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisen ja suomen kielen opiskelun edistäjänä. Sovellukseen on mahdollista lisätä kohteita ja sisältöjä, minkä ansiosta jatkokehityksen mahdollisuuksista on keskusteltu kaupungin kanssa Kokkola 400 -juhlavuoden lähestyessä. 

Hanke päättyi kehitystyö jatkuu 

KokkolaAR-hankkeessa onnistuttiin testaamaan lisättyä todellisuutta eri tavoin eri käyttötarkoituksissa: tietotaito uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista karttui alueella. Hankkeen tuloksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://tki.centria.fi/project/kokkolaar/1678. Centria myöntää kehitettyihin matkailun, kaupan ja kaupunkisuunnittelun sovelluksiin käyttöoikeuksia niistä kiinnostuneille, ja kerrytettyä osaamista tullaan hyödyntämään Centrian omassa toiminnassa sekä seuraavissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. AR-teknologian kehitystaival on vasta alussa.  

Johanna Jansson
TKI-päällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 480 7570

Sami Salo
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 729 9959

Facebooktwitterlinkedinmail