Gamla hamn – bygget av ett platsvarumärke

Daniela Mårtenson

 

Kuva: Ken Kackur.

Området Gamla hamn i Jakobstad är historiskt viktig för Jakobstad. Här började i princip stadens utveckling till en internationell föregångare på sin tid inom handel och sjöfart. En utveckling som syns i regionens näringsliv även idag. I regionen byggdes under 1600-1800-talen hundratals skepp av olika slag varav många seglade runt på världshaven och hämtade hem både varor, idéer och innovationer. På området som nu kallas Gamla hamn fanns hundratals byggnader av olika slag med industriverksamhet. 

Idag har den egentliga hamnverksamheten flyttat längre ut pga landhöjningen och Gamla hamn är främst ett till för rekreation. Dragplåstren som också förankrar historien till området är skeppen Vega och Jacobstads Wapen som huserar i det maritima museet under utveckling – Skeppsgården. Andra viktiga maritima element i området är Jakobstads båtvarv, som är Finlands äldsta existerande båtvarv, samt stadens gästhamn. Gamla hamn är stadens närmaste förbindelse till havet och utgör därför ett av de viktigaste andningshålen för stadens invånare. I Centrias projekt Varumärkesbygget Gamla hamn beskrev stadsborna området som sitt vardagsrum ute. 

Från besvär till möjlighet – en förändring av inställning 

Då Centria kontaktades om behovet av att utveckla Jakobstads pärla Gamla hamn kämpade stiftelsen bakom skeppet Vega i motvind och helhetsutvecklingen av området hade legat still i årtionden. Känslan hos gemene man var att området var förfallet. Skeppen Vega och Wapnet såg man som ruttnande skattemagneter med bristande transparens i verksamheten, det avstängda hopptornet vid simstranden signalerade ett ointresse att utveckla området och dessutom var utebadet förfallet och lockade inte besökare. 

Det Leaderfinansierade Centria projekt ”Varumärkesbygget Gamla hamn” blev egentligen lite av ett demokratiprojekt. Målet blev att skapa synlighet, medvetenhet och engagemang för området. Det här gjorde man genom att diskutera. Genom otaliga publika tillfällen där invånarna fick tycka till om området, berätta om sina känslor för området och om sina historier relaterade till området började ramarna för utvecklingen växa fram. Under många workshopar bearbetades materialet och områdets aktörer lärde känna varandra. Under de Centrialedda workshoparna växte både ett samarbete och en gemensam verksamhetsplan fram.  

Kuva: Ken Kackur.

Att ta utvecklingen i egna händer 

Utmaningen med öppna diskussionstillfällen i utvecklingsfrågor är att det finns en tendens att önska sig saker utan att man själv tar ansvar. Så också i detta fallet. Man vill ha det ena och det andra och man tycker att någon, oftast staden, skall förverkliga det. Genom projektets strikt faciliterade utvecklingsprocess pressades deltagarna till att skapa alternativa lösningsmodeller. Resultatet blev grundandet av takorganisationen Gamla hamn i Jakobstad rf 

Genom den gemensamma föreningen fick man ett forum att diskutera områdets utveckling, en plattform för att öka synligheten för området och ett verktyg för att skapa verksamhet i området. Genom föreningen förankras dessutom projektets resultat hos målgruppen och blir fortgående, ett av de viktigaste stegen i ett utvecklingsprojekt. Eldsjälarna bakom Vega och Jacobstad Wapen är inte längre ensamma i att kämpa för området, nu är man många fler och har mandat för det genom den gemensamma föreningen. 

Det visuella körsbäret på kakan 

Då man talar om starka varumärken är det ofta det grafiska uttrycket, en logo, man först kommer att tänka på. Ett varumärke består givetvis av mycket mer och i fallet Gamla hamn samlades stoffet för det här, känslan och områdets personlighet, genom den långa diskussionsfasen i början av projektet. Det slutliga visuella uttrycket togs under projektets slutfas fram för att förstärka känslan för platsen och stöda verksamheten i Gamla hamn och syns idag på hemsidan, i skyltningen av området och i marknadsföringen. 

Kraften i ett projekt 

Projektet och Centrias medverkan har tackats vitt och brett både under och efter projektet. Responsen har varit den att resultaten aldrig hade blivit så bra utan yrkeshögskolans medverkan. Faktum är att projekt är en bra katalysator för utveckling. Välkoordinerade och drivna, skapar projekt ringar på vattnet långt utöver sin egen verksamhet.  

I projektet ”Varumärkesbygget Gamla hamn” var Centria uppbackade av frivilliga som brann för saken, av tjänstemän på staden som bidrog med sin tid och kunskap och främst av allt av en hel stad av invånare som har en känslomässig relation till utvecklingsmålet. Samtidigt kunde Centria som projektaktör utnyttja sina nätverk och samarbeta med andra projekt och satsningar för att nå gemensamma mål. ”Varumärkesbygget Gamla hamn” är ett av de många sätt Centria som yrkeshögskola bidrar till stadens utveckling, ett raison d’être för varje högskola, att finnas till för och utveckla den region man finns i. 

Daniela Mårtenson
TKI-koordinaattori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 653 2882

 

Facebooktwitterlinkedinmail