Mentorina oppii kollegalta ja opiskelijoilta eri aloilta

Leena Toivanen

Mentorointi digitaalisten työkalujen kautta tai perinteiseen tapaan on löytänyt tiensä myös opintokokonaisuuksiin Centriassa. Irja Leppisaari kertoi aiemmassa Centria Bulletin –numerossa ansiokkaasti mentoroinnin ja digitaalisuuden yhdistämisestä yritysmaailmassa. Tässä artikkelissa kerron omista kokemuksistani opiskelijana ja mentorina eMentorointi-kurssilla.

Opiskelen MBA-tutkintoa, jonka myötä lähdin mukaan eMentorointi-kurssille syksyllä 2018. Mukana on myös Kajaanin ammattikorkeakoulun mentoreita sekä molempien oppilaitosten opiskelijoita aktorin roolissa. Toimin itse kurssilla mentorina, mutta alusta asti minulle oli selvää, että kurssin suurta antia on eri lähtökohdista tulevien opiskelijoiden yhteistyö. Tämä niin sanottu ristiinmentorointi onkin osoittautunut arvokkaaksi osaksi kurssia.

Olemme muodostaneet pieniä mentori-aktoriryhmiä, joihin kuuluu yksi mentori ja yksi aktori molemmista oppilaitoksista. Yhteistyö aloitettiin kollegiaalisina pareina, eli kahden mentorin kesken. Parit määräytyivät mentorointiteemojen mukaisesti. Onnekkaana yhteensattumana sain parikseni Kajaanin ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijan, jonka kanssa olemme löytäneet yhteisen sävelen, ja samalla arvokkaita uusia näkökulmia omaan työhön. Mentoriparini tausta on kaupallisella alalla, henkilöstö- ja taloushallinnon puolella. Oma taustani markkinoinnin parista täydentää siis hienosti paketin kokonaisvaltaiseksi liiketalouden tehopariksi. Koen, että tämä kombinaatio on tuonut hurjasti arvoa parina työskentelyyn. Peruskäsityksemme liike-elämästä on sama, mutta edustamme eri tyyppisiä toiminnan osia, ja sen myötä korostamme erilaista osaamista ja arvoja työssä. Jo tämä parityöskentely on avannut silmiäni ymmärtämään yritysten toimintaa entistä paremmin.

Mentorointiryhmän vahvistuksena mukana on kaksi aktoria, eli AMK-opiskelijaa, joille työelämään siirtyminen on lähitulevaisuudessa tärkeä, uusikin askel. Kuten Leppisaari artikkelissaan kertoi: ” Yksi toimenpide ammattikorkeakoulujen työelämäläheisten oppimisen ekosysteemien rakentamisessa on digimentoroinnin toimintatapojen kehittäminen opiskelija-työelämä -yhdyspinnoilla.” Mielestäni mentorointi on hieno askel kohti entistä tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa. Mentoroinnin myötä opiskelija saa aitoa ja ajankohtaista tietoa siitä millaista työelämä on nyt ja mitä heiltä odotetaan. Mentoroinnin myötä päästään syvällisempiinkin keskusteluihin, jotka jäisivät pintapuolisessa verkostoitumisessa helposti pitämättä. Ryhmämme aktoreiden tarpeet kurssilla keskittyvät selkeästi työn haun prosessiin: yritysten löytämiseen, piilotyöpaikkoihin, työnhakudokumentteihin ja haastatteluihin.

Kokemusten jakamista ja eläytymistä

Aktorit opiskelevat hotelli- ja ravintola- ja taloushallinnon aloilla. Molemmilla aloilla löytyy yhteisiä aiheita, jotka koskettavat kaikkia ryhmäläisiä. Aktoreiden erilaiset taustat ja luonteenpiirteet herättävät minutkin pohtimaan uudella tavalla omaa luonnettani sekä ”työminääni”. On hienoa päästä vertaamaan ja keskustelemaan erilaisista näkökulmista, siitä millainen on hyvä työntekijä. Näiden keskustelujen myötä olen tunnistanut itsessäni vahvuuksia ja heikkouksia sekä vahvoja mielipiteitä, joita en ennen ole tunnistanut tai kokenut merkityksellisiksi toiminnassani.

Olemme ottaneet ryhmätyössä erittäin käytännönläheisen lähestymistavan. Kokeilimme työhaastattelutilannetta mentoreiden toimiessa haastattelijana ja aktoreiden työnhakijana. Aktorit valitsivat oikeat työpaikat, joiden työnantajiksi mentorit eläytyivät. Työhakemuksissa ja haastatteluissa tunnistettiin yhdessä vahvuuksia, ja pohdittiin miten erottua positiivisesti työnhakijoiden massasta. On hienoa päästä kertomaan omista kokemuksista ja aiemmista virheistä työn haussa, ja nähdä, kuinka oman kokemuksen jakamisesta on hyötyä muille.

Avoin ja luottamuksellinen digisuhde

Digitaalisuus on ryhmätyöskentelyssä vahvasti läsnä koko ajan. Kurssin teoriaa käydään läpi etäyhteyden kautta yhdessä Kajaanin AMK:n kanssa. Kollegiaalisen parini kanssa olemme jopa toteuttaneet ryhmätyön ja sen esittämisen täysin digitaalisia välineitä käyttäen. Vaikka digitaalisuus on minulle entuudestaan tuttu laji, on ollut mukava päästä näkemään, että digin yli voi todella luoda merkityksellisiä suhteita. Olemme saaneet luotua avoimen, luottamuksellisen ja rehellisen suhteen verkon välityksellä, ja uskon, että jokaisen on mukava jakaa ajatuksiaan yhteisissä tapaamisissamme. Jos joskus tapaamme kasvokkain, voimme varmasti jatkaa siitä mihin viimeksi etäyhteydellä jäimme.

Mentorointi digitalisuutta hyödyntäen on osoittautunut hienoksi kokemukseksi, joka on antanut paljon, ei ainoastaan opintoihini vaan myös työelämään ja itsetuntemukseen liittyen. Kaikkien ryhmäläisten avoin asenne ja heittäytyminen on luonut meistä toisiaan tukevan, rennon ja tiiviin ryhmän. Aktoreiden palautteen ja yhteisten keskustelujemme perusteella olen varma, että tällä kurssilla on luotu hyvä pohja työnhakuun, oman työminän kehitykseen ja verkostoiduttu tavalla, joka ei olisi muuten ollut mahdollista.

Leena Toivanen
Centria-ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija
p. 040 701 3221

Facebooktwitterlinkedinmail