Storytelling tar fram det unika med ditt mikroföretag

Pernilla Howard
Daniela Ilk

Som mikroföretagare kan det vara svårt att hävda sig bland online-företag och stora kedjor, eftersom man inte kan konkurrera med samma förutsättningar. Storytelling erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att få synlighet för företaget. Dessutom är det ett kreativt sätt att särskilja sig i sin marknadsföring, eftersom ingen har precis samma historier att berätta som du.

Vad är storytelling? 

Storytelling betyder att man berättar historier. När de här historierna används i företagssammanhang brukar man tala om business storytelling, vilket innebär att ett företag med hjälp av historier, anekdoter och exempel lyckas illustrera vad det är som gör deras tjänster eller produkter unika. När man använder sig av business storytelling är det viktigt att man har ett tydligt syfte med varför man berättar historien och vilket budskap man vill förmedla. 

”Man kanske har ord som: Engagerad, Effektiv och Tillgänglig. Trevliga ord. Men vad säger de i praktiken? Det är oklart, och därför behövs det stories som exemplifierar.” (Matts Heijbel, 2010)

I sin marknadsföring berättar företag ofta kort och gott att de är exempelvis flexibla, kundvänliga och pålitliga. Problemet här är att alla företag säger mer eller mindre samma sak och låter likadana i sin marknadsföring. Och vem skulle egentligen säga att de är oflexibla, kundfientliga och ansvarslösa?  

Med hjälp av historier om företaget och dess verksamhet kan man exemplifiera vad man menar just i sitt eget företag när man använder de här allmänna termerna. Låt oss illustrera med ett lokalt exempel. Under en intervju med ett litet familjeföretag som arbetar med bland annat svetsning, frågade vi ägaren vad som gör hans företag unikt. Svaret var att de är väldigt flexibla, vilket de också starkt vill framhålla i sin marknadsföring. Eftersom ”flexibel” är ett av de ord som ofta används av företagare, bad vi honom förtydliga vad flexibilitet innebär just i hans företag. Han svarade genom att berätta följande historia: 

En lördagskväll ringde en äldre kvinna och frågade om hans företag kunde hjälpa henne med ”vad som helst”. Något förvånad svarade ägaren att hon hittat rätt person. Kvinnan berättade då att hon hade ett stort getingbo på husknuten som hon genast ville få bort. Företagaren tvekade inte, utan hoppade i bilen för att besöka kvinnan och ta bort det största getingboet han någonsin sett. 

Kunden var mycket nöjd, och utan att någonsin ha nämnt ordet flexibel, lyckades företagaren på ett konkret sätt förmedla sin flexibilitet. Genom att berätta historier som den här, kan man illustrera vad ett ord, en värdering, betyder för företagaren i praktiken. I stället för att säga ”vi är flexibla” kan företaget berätta historier som den om getingboet, vilket gör att kunden själv kommer till slutsatsen att företaget är flexibelt. En uppfattning som kunden själv skapat om ditt företag väger mera än lösryckta ord i marknadsföringen.  

Varför använda sig av storytelling?  

”I dagens störtflod av information hjälper det inte att komma med mer fakta, siffror, grafer och tabeller. Vill du vinna människors förtroende måste du tala till deras känslor.”  (Kjell Dahlin, 2015)

Som kund gör man ofta köpbeslut baserat på känslor, för att sedan rättfärdiga beslutet med logik. Därför är det viktigt för företagaren att väcka känslor hos kunden, vilket man kan göra genom storytelling. En historia som på något sätt berör kunden gör att en relation skapas mellan kunden och företaget. Kunden känner sig delaktig och vill gärna stödja just ditt företag för att det är lätt att relatera till dig eller det du berättar. Det handlar om något så enkelt som att människor tycker om att höra om andra människors liv och vardag. När kunden upplever sig känna dig är tröskeln lägre att engagera sig, kontakta dig och till slut också handla hos dig. 

Storytelling hjälper dig förmedla ditt budskap på ett lättillgängligt vis, eftersom det är ett internationellt kommunikationssätt som alla förstår oberoende av faktorer såsom ålder, kultur eller ursprung. Många av de ord som ofta används inom marknadsföring, till exempel ”ansvar”, ”kundservice” och ”smidighet” är relativa och uppfattas olika av olika människor. Genom att dela med dig av historier som exemplifierar vad dessa ord i praktiken innebär i ditt företag når du genom kommunikationsgränser och ger en tydlig bild av dina värderingar.

Storytelling gör att kunderna minns ditt företag, eftersom våra hjärnor i allmänhet minns historier bättre än statistik. För de flesta är det mycket enklare att berätta om vad som hände med Askungen eller Rödluvan, än att återge matematikformler från skoltiden. Förklaringen är den att en berättelse berör på ett känslomässigt plan och skapar en meningsfull helhet av samband.

Det viktigaste att komma ihåg när du använder dig av storytelling är att vara konsekvent i ditt berättande, eftersom det skapar trovärdighet. Dina historier ska spegla företagets värderingar och skapa en genuin image av ditt företag. Det kostar inget att berätta en historia, vilket gör storytelling till en konkurrenskraftig metod för mikroföretagare med liten budget. Om du använder dig av storytelling på exempelvis sociala medier finns det en chans att människor berörs och delar med sig, vilket ger spridning för dina inlägg och synlighet för ditt företag. 

Projektet StoryBOOST 

Det finns mycket skrivet om storytelling på internationell nivå, men det kan vara en utmaning att veta hur man som mikroföretagare kan använda sig av metoden. Vid yrkeshögskolan Centria driver vi projektet StoryBOOST (1.9.2018-31.3.2020), med syftet att sprida kunskap om business storytelling och utveckla ett material som är speciellt anpassat till den österbottniska mikroföretagaren som vill använda sig av storytelling i sin marknadsföring. Projektet finansieras av Leader Aktion Österbotten och Niilo Helanders Stiftelse.  

Vår hypotes är att storytelling passar speciellt bra för mikroföretagare i Österbotten, både ur företagarens och ur kundens perspektiv. I Österbotten har vi en stark berättartradition och många är de historier som spontant berättas kring kaffebordet. Storytelling i sig är således inget nytt, men det är inte många företagare som till fullo drar nytta av den här metoden i sin marknadsföring. Man kanske tror att man inte har något speciellt att berätta, men också enkla historier ur företagets vardag kan göra stor skillnad för att väcka kundens intresse. Den österbottniska kunden vill sällan bli påtvingad något och uppenbara säljmeddelanden irriterar ofta mer än de lockar. Storytelling erbjuder en diskret och attraktiv försäljningsmetod, som ger kunden ett äkta mervärde. 

Projektet inleddes med litteraturanalyser och en kartläggning av hur mikroföretagare använder sig av storytelling i Österbotten. Genom företagsbesök och intervjuer fick vi fram fina exempel på storytelling. Baserat på denna initiala efterforskning kunde vi sedan skapa ett workshopkoncept för mikroföretagare. Under våren har vi dragit workshoppar med deltagare från ett 60-tal olika företag, där vi berättat om vad storytelling är och varför det är värt att använda sig av den metoden. Efter att ha inspirerat med lokala exempel har vi erbjudit arbetsredskap för deltagarna så att de också fått en chans att hitta sitt eget företags unika historier.  

Baserat på materialet vi utvecklat och testat under workshopparna kommer vi att skapa ett arbetshäfte om storytelling för mikroföretagare, som lanseras vid årsskiftet 2020. Materialet kommer att finnas tillgängligt vid nyföretagarcentralerna runtom i Österbotten, i hopp om att nya företagare från början inser värdet av ett kreativt sätt att kommunicera vad som händer i företaget. Resultatet av projektet är konkurrenskraftiga mikroföretag som syns i mängden och erbjuder sina kunder ett äkta mervärde. 

Vill du lära dig mer om storytelling? Välkommen på en inspirationsdag kring storytelling i Campus Allegro, som StoryBOOST ordnar i samarbete med utvecklingsbolaget Concordia den 3.9.2019. Mer information om evenemanget kommer att publiceras här: www.facebook.com/storyboostcentria. 

Pernilla Howard 
Projektledare
Centria-ammattikorkeakoulu
pernilla.howard@centria.fi
p. 040 808 6649 

Daniela Ilk 
Projektarbetare
Centria-ammattikorkeakoulu
daniela.ilk@centria.fi 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail