Ammattikorkeakoulut luovat tulevaisuutta

Tom Tuunainen

Opiskelijat yhteistyössä

Osaaminen on avain elinvoimaan, ja koko maan tulevaisuus rakentuu sen varaan. Osaamisen avulla ponnistetaan kohti taloudellista kasvua sekä kestävää kehitystä ja valoisaa tulevaisuutta. Oma kansallinen tiedeyhteisömme, jonka kärjessä on Centria-ammattikorkeakoulun oma tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikkö, luo muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ainutlaatuista osaamista, jota eri organisaatiot tarvitsevat uudistuakseen ja kasvaakseen. Tämän toiminnan pääpainopiste on koko ajan siirtynyt lähemmäs käytännön ratkaisujen löytämistä ja eri organisaatioiden auttamista. Toimintaa näyttäisi rajoittavan ainoastaan raha.

Suomen hallitus on havahtunut ammattikorkeakoulujen tekemään tärkeään työhön ja onkin esittänyt neljännessä lisätalousarvioesityksessään lisäyksiä osaamisen vahvistamisen, tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi (OKM 2020). Näiden lisäyksien avulla turvataan ammattikorkeakoulujen tekemää tärkeää TKI-työtä myös jatkossa, samalla kun vahvistetaan Suomen talouden suorituskykyä ja tuetaan maan talouskasvun edellytyksiä.

Yritykset tarvitsevat uusinta tietoa teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä kehittyäkseen. Elinkeinoelämän keskusliiton (2019) selvityksen mukaan digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat muita yrityksiä uusiutumiskykyisempiä ja kasvuhakuisempia ja suuntaavat todennäköisemmin kansainvälisille markkinoille. Elinkeinoelämän keskusliiton (2019) mukaan koko kansantalouden edun mukaista on vauhdittaa pk-sektorin digiloikkaa ja siten luoda edellytyksiä tuottavammalle toiminnalle ja yritystoiminnan uudistumiselle.

Centria-ammattikorkeakoulu on tarttunut ”härkää sarvista” ja Ostrobothnia Digitalization Industry 4.0 (OboDigI 4.0) -nimisen hankkeen tavoite onkin auttaa alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä digitalisoituneen toimintaympäristön tuomissa haasteissa.

Hankkeessa tuodaan alueen yrityksille uusinta osaamista tietoturvasta, robotiikasta, tekoälystä ja esineiden internetistä yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novia kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanit osallistuvat tasapuolisesti toteutukseen omilla erityisosaamisalueillaan, ja tavoitteena on luotsata mukana olevat yritykset webinaarien, työpajojen, pilottien ja havaintoesitysten avulla digitalisaation aallonharjalle, josta yritykset pystyvät purjehtimaan itsenäisesti pitkälle valoisaan tulevaisuuteen omien ehtojensa mukaisesti koulujen tarjoaman kivenkovan osaamisen siivittämänä.

OboDigI 4.0 on Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjanmaan liiton rahoittama hanke, joka kestää 1.8.2021–31.7.2022. Sen toteuttavat Centria-ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia.

Lähteet:
OKM 2020. Lisätalousarvioesityksessä lisärahaa koulutukseen ja tutkimukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Helsinki: Valtioneuvosto. Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/lisatalousarvioesityksessa-lisarahaa-koulutukseen-ja-tutkimukseen-seka-lasten-ja-nuorten-hyvinvointiin. Viitattu 24.8.2021.

Elinkeinoelämän keskusliitto 2019. Pk-yritysten digitalisoituminen kansalliseksi tavoitteeksi. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto. Saatavissa: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/pk-yritysten-digitalisoituminen-kansalliseksi-tavoitteeksi/. Viitattu 24.8.2021.

Tom Tuunainen
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 681 7207

Facebooktwitterlinkedinmail