Hoppet över gränsen

Jenny Jansson

Hoppet – en stödgrupp för svensklärarna vid yrkeshögskolor i Finland arrangerar årligen en träff för intresserade lärare. I år träffades vi i Torneå-Haparanda, en stad som kan upplevas exotisk med sitt gränsöverskridande vardagsliv och flerspråkiga miljöer. En stad – ja, på pappret är de två, men i verkligheten görs det dagligen många hopp över gränsen.

Jatka lukemista ”Hoppet över gränsen”

Hyvinvointi- ja terveysteknologian laitedemonstraatiot TKI-integroidun oppimisen mahdollistajana terveysalalla

Hanna-Mari Pesonen
Heidi Hintsala

Tässä artikkelissa kuvaamme kokemuksiamme hyvinvointi- ja terveysteknologialaitteiden demonstraatioista terveysalan koulutuksessa. Laitedemonstraatiot toteutettiin yhdessä terveysalan opettajien ja RoboSote-hankkeen työntekijöiden kanssa. Kokemuksemme ja saamamme palautteet rohkaisevat jatkamaan ja monipuolistamaan yhteisöllistä ja avointa TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota.

Jatka lukemista ”Hyvinvointi- ja terveysteknologian laitedemonstraatiot TKI-integroidun oppimisen mahdollistajana terveysalalla”

Ammattikorkeakoulut luovat tulevaisuutta

Opiskelijat yhteistyössä

Tom Tuunainen

Opiskelijat yhteistyössä

Osaaminen on avain elinvoimaan, ja koko maan tulevaisuus rakentuu sen varaan. Osaamisen avulla ponnistetaan kohti taloudellista kasvua sekä kestävää kehitystä ja valoisaa tulevaisuutta. Oma kansallinen tiedeyhteisömme, jonka kärjessä on Centria-ammattikorkeakoulun oma tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikkö, luo muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ainutlaatuista osaamista, jota eri organisaatiot tarvitsevat uudistuakseen ja kasvaakseen. Tämän toiminnan pääpainopiste on koko ajan siirtynyt lähemmäs käytännön ratkaisujen löytämistä ja eri organisaatioiden auttamista. Toimintaa näyttäisi rajoittavan ainoastaan raha.

Jatka lukemista ”Ammattikorkeakoulut luovat tulevaisuutta”

Maailmanluokan opettajia Centriassa

Hanna-Riina Aho
Heikki Ahonen
Kaija Arhio
Anne Harmoinen
Marja-Liisa Kaakko
Riina Kleimola
Hannu Leppälä
Annika Mylläri
Helinä Nurmenniemi
Anna Pulkkinen
Hanna-Mari Pesonen
Paula Santapakka

Omenia ja kirjoja

Centrian opettajilla, ohjaajilla ja opetuksen kehittäjillä oli mahdollisuus vahvistaa pedagogista osaamistaan osallistumalla vaatimattomasti Maailmanluokan täydennyskoulutukseksi nimettyyn koulutukseen kuluneen lukuvuoden aikana. Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille (MTO) on tunnetun suomalaisen opetuksen kehittäjän Pekka Peuran luoma koulutuskonsepti. Se on suunnattu kaikkien kouluasteiden opettajille, ohjaajille ja koulutuksen kehittäjille. Jatka lukemista ”Maailmanluokan opettajia Centriassa”

Palliatiivisen hoidon opetus edellyttää monipuolista osaamista

Hanna-Mari Pesonen
Anne Prest
Mira Rajala
Pirjo Kaakinen
Tarja Pykäläinen
Anniina Tohmola
Minna Valtonen
Minna Hökkä

Kuvituskuvassa lastusydän

Hyvä palliatiivinen hoito on potilaan ja hänen läheistensä tarpeista lähtevää moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa, joka edellyttää ammattilaisilta laaja-alaista osaamista. Palliatiivisen hoidon osaamisessa on kuitenkin tunnistettu vajetta potilaan palveluprosessin eri vaiheissa, minkä vuoksi ammattilaisten osaamista tulee vahvistaa. Koulutuksella on tärkeä merkitys osaamisen lisäämisessä ja siten laadukkaan palliatiivisen hoidon toteuttamisessa. Jatka lukemista ”Palliatiivisen hoidon opetus edellyttää monipuolista osaamista”

Class Notebookin hyödyntäminen ammattikorkeakouluopetuksessa

Paula Santapakka

Centria-ammattikorkeakoulussa otettiin käyttöön Office 365 -ympäristö alkukesästä 2015. Office 365 on Microsoftin omistama pilvipalvelu, joka sisältää muun muassa sähköpostin, tallennustilaa sekä perinteiset Office-ohjelmat. Office 365 toi mukanaan myös uusia sovelluksia työn tekemisen sekä opiskelun ja oppimisen tueksi. Yksi näistä sovelluksista on OneNote Class Notebook, luokan muistikirja. Tässä artikkelissa tarkastellaan miten Class Notebook -sovellusta voi hyödyntää ammattikorkeakouluopetuksessa. Esimerkit kertovat luokan muistikirjan käytöstä yhteisöpedagogikoulutuksessa.

Jatka lukemista ”Class Notebookin hyödyntäminen ammattikorkeakouluopetuksessa”

Digitaalisuuden mahdollisuudet ja haasteet AMK-kieltenopetuksessa

Lena Segler-Heikkilä

Käsittelen artikkelissa, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita digitaalisuus tuo AMK-kielten ja viestinnän opettajalle. AMK-kielten ja viestinnän päivien 2016 aikana toteutetun työpajan tuloksista selvisi, millä tavalla ammattikorkeakoulut varautuvat digiaikaan, mihin haasteisiin on törmätty, millä tavalla ja missä määrin AMK-kielten ja viestinnän opettajat käyttävät digitaalisia menetelmiä opetuksessa ja mitä hyötyä ja iloa niistä on ollut.

Jatka lukemista ”Digitaalisuuden mahdollisuudet ja haasteet AMK-kieltenopetuksessa”