Ainetta lisäävän valmistuksen mahdollisuudet tuotannollisissa yrityksissä

Heidi Kaartinen
Tero Köyhäjoki

Ainetta lisäävä valmistus (Additive Manufacturing) tunnetaan yleisemmin nimityksellä 3D-tulostus. Kolmiulotteisia tuotteita perinteisellä tavalla valmistettaessa materiaalia on työstetty vähentämällä sitä erilaisin työstökonein. Nykyteknologia mahdollistaa kuitenkin monenlaisten materiaalien, jopa metallin tulostuksen, jossa esine muodostetaan lisäämällä siihen kerros kerrokselta materiaalia. Centrian hanketoiminnassa tehdään innovatiivisia kokeiluja 3D-tulostimen avulla. Making Regional Manufacturing Globally Competitive and Innovative – TARGET -hankkeen puitteissa tulostimia vertailevaa tulostusyhteistyötä on tehty ruotsalaisten ja norjalaisten tutkijakollegoiden kanssa.

Jatka lukemista ”Ainetta lisäävän valmistuksen mahdollisuudet tuotannollisissa yrityksissä”

Alueelliset arvot ja vastuullinen yrittäjyys – menestymisen vahvuus ja voimavarat

Tuija Tolonen-Kytölä

Ihminen on aina pohtinut hyvään elämään (m.kreik. ethos) liittyviä kysymyksiä. Eettisyyteen liittyvät kysymykset selvittelevät sitä, kuinka tulisi tai olisi hyvä toimia – olipa sitten kyseessä yksilö tai organisaatio. Tässä artikkelissa tarkastelen arvoja ja vastuullisuutta Centria-ammattikorkeakoulun vaikutusalueella toimivien yritysten näkökulmasta.

Jatka lukemista ”Alueelliset arvot ja vastuullinen yrittäjyys – menestymisen vahvuus ja voimavarat”

Puun mahdollisuudet hiilineutraalissa kaupunkirakentamisessa – Forum Wood Building Nordic 2017

Elisa Saarela

Osallistuminen tapahtumaan oli osa Future possibilities for CLT -hanketta. Centria toteuttaa hanketta yhdessä Kemin Digipolis Oy:n, Lapin ammattikorkeakoulun, Luulajan teknillisen yliopiston sekä Ruotsin teknisen tutkimusinstituutin kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa alan toimijoille CLT-rakentamisesta (CLT = Cross Laminated Timber). Centrian tehtävä on auttaa yrityksiä kokeilemaan CLT-materiaalia ja löytämään uusia tuotesovelluksia CLT:lle. Tapahtumaan osallistumisen tavoitteena oli kerätä ajantasaista tietoa tuotekehitysprojekteihin puun mahdollisuuksista kaupunkirakentamisessa.

Jatka lukemista ”Puun mahdollisuudet hiilineutraalissa kaupunkirakentamisessa – Forum Wood Building Nordic 2017”

Centria valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen

Anita Rättyä

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astui voimaan toukokuussa 2016. Asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018, jonka jälkeen asetusta aletaan soveltaa käytännössä. Siirtymäajan päätyttyä rekisterinpitäjä voi joutua oikeudelliseen vastuuseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä laiminlyönneistä. Rangaistukset voivat nousta jopa miljooniin euroihin.  Centria-ammattikorkeakoulu valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen monella tavalla. Centriassa on aloitettu tietosuoja-kehityshanke, jonka tavoitteena on varmistaa, että Centrian tietosuojakäytännöt vastaavat asetuksen vaatimuksia. Lisäksi Centria kouluttaa ja tuottaa tietosuojapalveluja alueen yrityksille.

Jatka lukemista ”Centria valmistautuu EU:n tietosuoja-asetukseen”

Tervehdykset

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Opetus – ja kulttuuriministeriö

Rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, Centria-ammattikorkeakoulu

Rehtori emerita Marja-Liisa Tenhunen

Puheenvuorot

Jatka lukemista ”Puheenvuorot”

Lukuja

Ammattikorkeakoulun vaiheet

Henkilöstö

Opiskelijamäärä

Valmistuneet

TKI-volyymi

Hankkeita

Kokonaistuotot

Tulos

Oma pääoma

Vieras pääoma

Aiemmin ilmestyneet Juhlateokset

 

  1. Pentti Jokela. Ammattikorkeakouluopetuksen syntyvaiheet Keski-Pohjanmaalla. Uppkomsten av yrkeshögskoleundervisning i Mellersta Österbotten. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. KPPaino. Kokkola 1998.
  2. Paula Salonen. Välähdyksiä – Glimtar – Reflections. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 10 vuotta. Mellersta Österbottens yrkeshögskola 10 år. Central Ostrobothnia Polytechnic’s 10 th anniversary. ArtPrint Oy. Kokkola 2002.
  3. Paula Salonen ja Jussi Wiirilinna (toim.) Tuulia tulevista – muistoja menneiltä. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 15 vuotta. ArtPrint Oy. Kokkola 2007.
  4. Irja Leppisaari, Riina Kleimola, Esko Johnson (toim.) Kolme säiettä kasvuun: verkkopedagogiikka, koulutusteknologia ja työelämäyhteys. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Oy Fram Ab. Vaasa 2007.

 

Uusi yhteisömuusikkojen erikoistumiskoulutus käynnistyy Centriassa

Kirsti Rasehorn

Centria-ammattikorkeakoulun musiikin koulutus on saanut kunnian tulla valituksi yhdeksi kolmesta tahosta, jossa käynnistyy syyskuussa 2017 uusi yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus. Vuoden mittainen, musiikki- ja hyvinvointialaa yhdistävä koulutus pyrkii kehittämään uusia toimintamuotoja ja työmarkkinoita. Centrian toteutuksessa asiantuntijuutta syvennetään omasta perinteestä kumpuavalla kansanmusiikilla ja yhteisötaiteen osallistavilla menetelmillä. Koulutusavaus on herättänyt valtakunnallisesti laajaa kiinnostusta ja korkeita odotuksia.

Jatka lukemista ”Uusi yhteisömuusikkojen erikoistumiskoulutus käynnistyy Centriassa”

Päätoimittajalta: Ammattikorkeakoulut julkaisevat paljon avoimesti

Avoin julkaiseminen on tuttu toimintatapa ammattikorkeakouluille. Etulinjassa ovat olleet sellaiset yhteishankkeet kuten UAS Journal – AMK-lehti, Amk-kirjastojen Kreodi–verkkolehti sekä ammattikorkeakoulujen varsinainen menestystarina Theseus. Theseuksessa on alusta pitäen voinut julkaista ammattikorkeakoulujen omia julkaisuja opinnäytetöiden lisäksi. Nyt monet ammattikorkeakoulut ovat aloittaneet myös rinnakkaistallennuksen Theseukseen. Centriassakin asia on työn alla.

Jatka lukemista ”Päätoimittajalta: Ammattikorkeakoulut julkaisevat paljon avoimesti”

Tuition fees change the rules of the game

Helena Eijsberg

As from 1.1.2017 Finnish Higher Education Institutions (HEIs) are obliged to charge tuition fees from students coming from countries outside the EU or the EEA. Before this, any student coming to study at a Finnish HEI could do so for free, whatever the country of origin. From this day on, students will be in different situations, depending on their country of origin. In a nutshell, putting a price on education also changes the way education is marketed and means that we have to be more active towards the fee paying students as the competition between universities is increasing.

Jatka lukemista ”Tuition fees change the rules of the game”

Työvoimakoulutuksista osaajia yrityksiin

Paula Oja
Kirsi Vuotila

Kuva: Tiina Louhula.

 

Centria tutkimus ja kehitys järjestää työvoimakoulutuksia, joissa TE-palveluiden asiakkaat kehittävät ja laajentavat osaamistaan. Koulutus on korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta, joka on ELY-keskusten rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Eri alojen työvoimakoulutuksia on järjestetty Centriassa vuodesta 2001 ja työvoimakoulutusryhmiä on ollut lähes 50. Centrian työvoimakoulutukset ovat pääsääntöisesti suunnattu korkeakoulutetuille. Jokaiseen koulutukseen sisältyy yrityksessä toteutettava kehittämistehtävä. Opiskelijat ovat muun muassa kehittäneet verkkokauppaa, yrityksen laatujärjestelmää tai prosesseja, toteuttaneet 3D-suunnitteluprojekteja, auttaneet yrityksiä kansainvälistymisessä sekä olleet mukana robotiikan käyttöönottoprosessissa.

Jatka lukemista ”Työvoimakoulutuksista osaajia yrityksiin”

Laatutyötä ja toisilta oppimista

Maarit Sorvisto

Artikkelissa kuvataan Centria-ammattikorkeakoulun laatutyön kehittämistyötä, korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointiprosessia ja sitä, mikä merkitys auditoinneilla on toiminnan jatkuvaan kehittymiseen. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen valitsema kehittävä auditointiprosessi tuo korkeakoulujen laatutyön näkyväksi ja on edistänyt toisilta oppimista ja parhaiden käytänteiden jakamista. Laatutyö on parhaimmillaan yhdessä tekemistä ja toisilta oppimista, josta esimerkkinä tarkastellaan myös vastikään päättynyttä neljän ammattikorkeakoulun yhteistä benchmarkingia ja sen keskeistä antia. Jatka lukemista ”Laatutyötä ja toisilta oppimista”

”Suosittelen ennemmin kirjastoa kuin Googlea” – kirjaston asiakaskyselyn kertomaa

Marjo Pekola

Kansainvälisiä ja suomalaisia opiskelijoita kirjaston Puhu suomea -peli-illassa. Kuva: Marjo Pekola.

Centria-kirjaston asiakaskysely toteutettiin yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulukirjastojen kanssa neljän vuoden tauon jälkeen keväällä 2017. Kyselyn ajankohta ajoittui lukukauden loppumetreille, joten vastausten määrä jäi toivottua pienemmäksi. Vastauksia saatiin yhteensä 275, joista 178 vastaajaa arvioi Kokkolan Centria-kirjaston palveluita, ja 97 Ylivieskan kirjastoa. Vaikka enemmänkin vastauksia olisi mahtunut mukaan, me kirjastossa olemme iloisia jokaikisestä, ja palautteita ja kehitysehdotuksia on tutkittu hartaasti.

Jatka lukemista ””Suosittelen ennemmin kirjastoa kuin Googlea” – kirjaston asiakaskyselyn kertomaa”